Gå til sygdomsliste

P5x5 protokoller

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Endetarmskræft
Fase Fase 2
Kort titel P5x5 protokoller
Forsøgets lange titel Kortvarig strålebehandling af patienter med rectum cancer
Overordnede formål

At undersøge effekten af palliativ strålebehandling af rectum tumorer

Undersøgelsesdesign

Ublindet, observations- og biomarkør fase II studie

Primære endpoints

Symptom lindring (3), 6 og (12) mdr. efter behandling ved PROM

Sekundære endpoints
 • Bivirkninger
 • Recidivmønster og recidivfrekvens inden for 1 og 2 år
 • Langtidsmorbiditet
 • Livskvalitet før og efter behandling
 • Prædiktive og prognostiske markører
 • Absolut overlevelse
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret adenocarcinom
 • Indikation for strålebehandling med 25Gy/5F mhp. tumor kontrol og/eller symptomlindring
 • Blodprøver og paraffinindstøbt væv fra primærtumor med henblik på translational research studier
Eksklusionskriterier
 • Klinisk vigtig anden konkurrerende lidelse
 • Anden malign sygdom i bækkenet inden for 5 år op til inklusion i studiet
 • Tidligere strålebehandling mod bækkenet
 • Anden eksperimentel behandling inden for 30 dage forud for behandlingsopstart
Behandling

Der gives 25Gy over 5 daglige fraktioner med moderne IMRT/VMAT teknik

Planlagt antal patienter

Total: 50

Deltagende afdelinger
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

VEK: 1-10-72-30-15

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01