Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:PASS-MM-034 (myelomatose registreringsstudie)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Forklaring I forsøget vil lægerne undersøge forekomsten af hjertekarsygdomme hos patienter med myelomatose. Forsøget er til patienter, der ikke er kandidater til højdosiskemoterapi og stamcelletransplantation, og som allerede er i behandling med godkendte lægemidler.
Forsøgsmetode

Forsøget er et såkaldt observeringsstudie, så det indebærer ikke nogen forsøgsbehandling. Formålet er at indsamle flere data om patienterne, der allerede er i behandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du for nyligt har fået konstateret myelomatose

 • Du ikke er kandidat til at få en stamcelletransplantation

 • Din første behandling er planlagt, eller du er i gang med din første behandling med/uden stoffet lenalidomid

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du tidligere er blevet behandlet for monoklonal gammopati (MGUS) eller myelomatose uden symptomer

 • Du tidligere er blevet behandlet med lenalidomid, thalidomid eller pomalidomid eller nogen anden form for 1. valgs myelomatosebehandling

 • Du har gennemført to eller flere behandlingsserier af 1.valgs behandling

 • Du deltager i et andet forsøg

Sådan foregår behandlingen

I forsøget vil der ikke blive lavet flere undersøgelser end normalt, da det er et observationsforsøg.

Da lægerne undersøger og sammenligner myelomatosebehandlingens indvirkning på hjerte-kar-systemet, vil de spørge dig ind til din livsstil og sygehistorie. Du vil få taget et hjertekardiogram (EKG), der måler hjertets elektriske aktivitet og en ultralydsundersøgelse af dit hjerte (ekkokardiogram).

Dataindsamlingen er ens, uanset hvilken af nedenstående behandlinger du får. I forsøget deles patienterne ind i to grupper alt efter, hvilken behandling de modtager. • Gruppe 1: Lenalidomid

 • Gruppe 2: Non-lenalidomid


Så længe varer forsøget
Dataindsamlingen vil maksimalt vare 3 år med en opfølgningsperiode op til 5 år efter behandlingsstart. Her vil du blive kontaktet to gange årligt og blive spurgt om dit helbred.

Bivirkninger ved behandlingen

I forsøget vil der ikke blive udført undersøgelser eller tests, der kan give bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Diverse

Sponsor: Celgene

Forsøgets id-numre

EU PAS register nr.: ENCEPP/SDPP/10153


Clinicaltrials.gov nr.: NCT03106324


Sponsor protokol nr.: CC-5013-MM-034

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat