Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:Perioperative Interferon-alfa2a

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Tyktarmskræft
Forklaring I dette forsøg vil lægerne undersøge, om man kan øge immunforsvarets effektivitet ved at behandle med lægemidlet Pegasys inden operation. Forsøget henvender sig til patienter med tyktarmskræft.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Standardbehandlingen for tyktarmskræft er oftest operation. Der er dog flere patienter, der får tilbagefald på trods af, at alt kræftvævet blev fjernet under operationen.

Lægerne ved endnu ikke, hvorfor tilbagefaldene opstår, men det tyder på, at immunforsvaret spiller en særlig rolle. Hvis immunforsvaret har genkendt kræftknuden, lader det til, at der er mindre sandsynlighed for at få et tilbagefald. Operationen er dog en stor belastning for kroppen, og immunforsvaret kan dermed svækkes.

Derfor vil lægerne undersøge, om de kan styrke immunforsvaret inden operationen, så det bedre kan modstå operationens belastning. Immunforsvaret vil på den måde have større mulighed for at genkende og bekæmpe kræftknuden.

De fleste immunaktiverende stoffer giver dog en del bivirkninger. Et godkendt lægemiddel, der bl.a. bruges til behandling af leverbetændelse, har vist sig at aktivere immunceller, der kan bekæmpe kræften. Lægemidlet hedder Pegasys (interferon-alfa2a). Derfor vil lægerne undersøge, om effekten også findes hos patienter med tyktarmskræft.

Forsøgsmetode

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgsbehandling med Pegasys inden operation. Den anden gruppe får placebo (stof uden nogen virkning, der ligner Pegasys) inden operation.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Forsøget er også dobbeltblindet. Det betyder, at hverken du eller forsøgslægen under forsøget ved, om du får forsøgsbehandling eller standardbehandling. I nødstilfælde kan forsøgslægen dog hurtigt finde ud af det.

Du kan deltage i forsøget hvis:

  • Du har tyktarmskræft

  • Du har mutationen proficient mismatch repair (pMMR). Spørg din læge om dette.

  • Du skal opereres for din sygdom

  • Din sygdom er vurderet til at være i stadie 1-3

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

  • Du har en aktiv lever- eller nyresygdom

  • Du har en immunsygdom og har fået kortikosteroid eller immunhæmmende behandling inden for 6 måneder op til forsøgets start

  • Du har epilepsi og/eller en anden alvorlig sygdom i dit centralnervesystem

  • Du er overfølsom over for nogle af de stoffer, der indgår i Pegasys®

  • Du har fået en større operation inden for en måned op til din planlagte operation for din tyktarmskræft

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

Herefter deles patienterne i to grupper ved lodtrækning.

Du får Pegasys eller placebo, der ligner Pegasys, umiddelbart efter, du er blevet tilfældigt udvalgt til den ene eller den anden behandling. Du får den første dosis medicin mindst en uge før operationen. Du får den anden og sidste dosis om morgenen på operationsdagen.

Lægerne vil tage nogle blodprøver og bede dig om at udfylde nogle spørgeskemaer, der omhandler din livskvalitet og eventuelle bivirkninger både inden og efter din operation. Din deltagelse i forsøget afsluttes cirka 28-32 dage efter din operation.

Bivirkninger ved behandlingen

Bivirkningerne for Pegasys opstår oftest ved længere behandlinger med høje doser. Lægerne forventer, at du får få bivirkninger, da du kun får 2 lave doser. Tidligere studier har vist, at patienter der blev behandlet få gange med en lav dosis fik få bivirkninger, og at behandlingen var sikker.

Du kan læse på minmedicin.dk om Pegasys generelle bivirkninger:
Pegasys®

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
  • Sjællands Universitetshospital - Køge

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Forsøgets id-numre

Eudra-CT nr.: 2020-004567-11

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat