Gå til sygdomsliste

PERSIMUNE (biobank)

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Behandling på tværs af hæmatologiske sygdomme, Behandling på tværs af kræftsygdomme
Kort titel PERSIMUNE (biobank)
Forsøgets lange titel Febril neutropeni blandt kræftpatienter i behandling med kemoterapi, udvikling af et værktøj til at vurdere risikoen for den enkelte patient.
Overordnede formål
  • At udvikle og validere et redskab til stratificering af risikoen for febril neutropeni blandt patienter, som behandles med kemoterapi pga cancer
Undersøgelsesdesign

Første del af studiet er retrospektivt, anden del er et prospektivt studie.

Primære endpoints

Fase 1:

  • Validering af risikofaktorer
  • Karakterisering af fænotyper hos patienter med infektioner og patienter med udifferentieret febril sygdom
  • Udvikling af en model for risiko stratificering

Fase 2:

  • Forfinelse og validering af risiko stratificeringsmodellen
Inklusionskriterier

I anden fase af studiet:

  • Behandles med kemoterapi på enten onkologisk eller hæmatologisk afdeling på Rigshospitalet
Behandling

Der tages blodprøver i forbindelse med dette studie, på tidspunktet for samtykke, efter 3 og 6 måneder, og herefter årligt, så længe patienten følges på Rigshospitalet. Endvidere ved indlæggelse for febril neutopeni.

Planlagt antal patienter

I det retrospektive studie ca. 15.000 patienter og i det prospektive studie ca. 4.000 patienter.

Deltagende afdelinger
  • Rigshospitalet
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01