Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:PRECODE

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Forklaring Dette forsøg henvender sig til kræftpatienter, hvor standardbehandling ikke har virket. Lægerne vil undersøge en ny proces, hvor patienter bliver vurderet ift. fremtidig behandling.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Formålet med dette projekt er at evaluere en ny metode til at udrede patienter med uhelbredelig kræft.

Lægerne vil undersøge, om genetiske ændringer i patienters kræftvæv kan vise, om patienten kan have gavn af at deltage i et kræftforsøg.

Lægerne vil også sammenligne, hvor lang tid der går, før kræften forværres hos patienter, der har været i forsøgsbehandling og dem, der ikke har.

Du kan deltage i forsøget hvis:

  • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)

  • Du har uhelbredelig kræft

  • Din sygdom er blevet værre under eller efter standardbehandling

  • Dine organer fungerer tilstrækkeligt til, at du kan få behandling

Sådan foregår behandlingen

Alle patienter, der kan leve op til kriterierne for deltagelse vil blive udredt med blodprøver, PET-/CT-scanning og prøve fra egnede metastaser.

Svaret på prøverne kan fortælle, hvilken type behandling patienten vil have mest gavn af fremadrettet.

Her kan du få behandlingen
  • Odense Universitetshospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

  • Odense Universitetshospital

Forsøgets id-numre

Clinicaltrials.gov: NCT05385081


Videnskabsetisk komite sagsnr. S-20180147

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat