Gå til sygdomsliste

T-celle terapi til metastatisk renalcelle carcinom

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Nyrekræft
Fase Fase 1
Stadie Stadie 4
Kort titel T-celle terapi til metastatisk renalcelle carcinom
Forsøgets lange titel T-celle terapi til patienter med metastatisk renalcelle carcinom
Overordnede formål

At vurdere sikkerhed og tolerabilitet af T-celle terapi behandling hos patienter med metastatisk renalcelle carcinom og karakterisere antitumor immunrespons

Undersøgelsesdesign

Åbent fase 1 studie

Primære endpoints

Sikkerhed og tolerabilitet

Sekundære endpoints
 • Behandlingsinducerede immunresponser
 • Objektiv responsrate
 • Absolut overlevelse og progressionsfri overlevelse er ikke endpoints, men bliver vurderet
Inklusionskriterier
 • Histologisk dokumenteret metastatisk renalcelle carcinom med mulighed for kirurgisk resektion af mere end 1 cm3 tumorvæv. Histologien skal indeholde en clearcelle komponent med eller uden en sarkomatoid uddifferentiering
 • Metastatisk sygdom. Patienter kan inkluderes uanset antallet af tidligere gemmemgåede behandlingslinjer
 • Performance status ≤ 1
 • Favorabel eller intermediær IMDC prognostisk gruppe
 • Forventet levetid > 6 måneder
 • Mindst ét målbart parameter ifølge RECIST 1.1 efter kirurgi
 • Ingen alvorlig toksicitet eller bivirkninger efter tidligere behandlinger
 • Normal EF (ejection fraction) målt ved MUGA scanning
 • Crom EDTA clearance > 40 ml/min
 • Adækvat renal-, hepatisk- og hæmatologisk funktion
 • LDH ≤ 5 gange øvre normalgrænse
Eksklusionskriterier
 • Tidligere en anden malign sygdom . Patienter, der er behandlet for andre maligne sygdomme, kan dog inkluderes, hvis de har været uden sygdomstegn i mindst 3 år efter behandling
 • Cerebrale metastaser
 • Patienter med udbredte knoglemetastaser, eller udelukkende knoglemetastaser
 • Alvorlige allergier, anamnese med anafylaksi eller kendte allergier over for de i forsøget administrerede lægemidler
 • Alvorlig medicinsk tilstand eller psykiatrisk komorbiditet
 • Akut eller kronisk infektion med bl.a. HIV, hepatitis og tuberkulose
 • Alvorlig og aktiv autoimmun sygdom
 • Samtidig behandling med systemiske immunsuprimerende stoffer
 • Samtidig behandling med andet forsøgsmedicin
 • Samtidig behandling med andre systemiske anticancer behandlinger
 • Aktiv og ukontrolleret hypercalcæmi
Behandling

Behandlingen indledes med kirurgisk resektion af tumorvæv mhp. T-celle dyrkning

7 dage før T-celle behandling administreres 60 mg/kg cyclofosfamid i 2 dage samt 25 mg/m2 fludarabinfosfat i 5 dage

Efter infusion af T-celler opstartes behandling med interleukin-2, der administreres i.v. i op til 5 dage

Planlagt antal patienter

Total: 6

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
Protokolnr

EudraCT: 2016-001454-18

Clinicaltrials.gov: NCT02926053

Herlev KFE nr.: UG 1617

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01