Gå til sygdomsliste

Sygdom Modermærkekræft
Fase Fase 3
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel TIL-2
Forsøgets lange titel Videnskabeligt forsøg med T-celle baseret immunterapi sammenlignet med ipilimumab behandling af patienter med modermærkekræft, der har spredt sig
Overordnede formål

Sammenligne behandlingseffekt mellem standardbehandling ipilimumab og T-celle terapi

Undersøgelsesdesign

Randomiseret fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse iht. RECIST
Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse iht. Immune related Response Criteria (IrRC)
 • Overall response rate
 • Complete response rate
 • Total overlevelse
 • Sikkerhed
Inklusionskriterier
 • Stadie lll eller lV malignt melanom
 • Mulighed og villighed for fjernelse af metastase af sufficent størrelse (> 2-3 cm)
 • Ingen tidligere systemisk behandling for inoperabel eller metastatisk melanom, undtagen ipilimumab. Ingen betyderlige persisterende bivirkninger
 • Målbar sygdom ved CT eller MR ved RECIST 1.1.
 • PS 0-1 og alder 18-70 år
 • Adekvate blodprøver
 • HIV, Hepatitis B og C, syphilis-antistof negativ
Eksklusionskriterier
 • Metastatisk okulær / mucosal eller anden non-cutan maignt melanom.
 • Adjuverende behandling med ipilimumab indenfor 6 måneder
 • Systemiske kortikosteroider (> 10 mg / dag prednison eller tilsvarende) eller andre immunosuppressive lægemidler.
  inden for de sidste 3 uger før randomisering
 • Mere end 2 CNS metastaser.
 • Symptomatisk CNS læsion, større end 1 cm i diameter eller betydelig omgivende ødem på MR-scanning.
 • Toksicitet, som skyldes tidligere ikke-systemisk behandling, ≥ grad 2
 • Aktiv infektion, koagulationsdefekt eller aktiv medicinsk sygdom.
 • Autoimmun sygdom
 • EF ≤ 45%, signifikant arrytmi, cardiel revaskularisation, FEV1 ≤ 60% og betydeligt (≥20 cigaretter/dag sidste 2 år) cigaretsmisbrug eller respirationsbesvær
Behandling
 • Arm A: standard ipilimumab (3mg/kg x 1 dag i.v.) hver 3 uge, maximal 4 gange
 • Arm B: cyclophosphamid og fludarabin, efterfulgt af IV indgift på mindst 5 x 10.9 TIL og højdosis interleukin-2
 • Der indsamles livskvalitets-skemaer
Planlagt antal patienter

162 (fordelt på 3 behandlingscentre i Europa)

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
Protokolnr

EudraCT nr.: 2013-005406-54

Herlev KFE nr.: 1409

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01