Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:TRESR

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme, Blærekræft, Brystkræft - kvinder, Endetarmskræft, Hoved-halskræft, Kræft i tolvfingertarmen, Leverkræft, Lungekræft, Prostatakræft, Spiserørskræft, Tyktarmskræft, Æggelederkræft
Forklaring Dette forsøg henvender sig til patienter, der har fremskreden kræft med specifikke ændringer i tumorens gener. Lægerne vil undersøge effekten af forsøgslægemidlet RP-3500 alene og i kombination med talazoparib.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Talazoparib er allerede godkendt til behandling af HER2-negativ brystkræft hos patienter med tumorer, der har et såkaldt afvigende nedarvet BRCA-gen. Medicinen er designet til at stoppe kræftcellernes vækst.


RP-3500 er et forsøgslægemiddel. Det betyder, at det endnu ikke er godkendt. Lægerne undersøger stoffets virkning, hvor sikkert det er at bruge, hvor høj dosis man kan give, og hvordan kroppen fordeler og omsætter stoffet.


I dette forsøg er det første gang nogensinde, at mennesker får forsøgsmedicinen RP-3500. Forsøget skal først og fremmest finde frem til den højeste dosis, man kan få, inden der opstår uacceptable bivirkninger.


Lægerne vil både undersøge effekten af RP-3500 alene og i kombination med talazoparib. Begge behandlinger er eksperimentel, da de to lægemidler endnu ikke er godkendt sammen.

Forsøgsmetode

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får RP-3500 alene, og hvem der får RP-3500 i kombination med talazoparib.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 1)

 • Du har en solid tumor, hvor standardbehandlingen ikke virker, eller hvis du ikke kan tåle den

 • Sygdommen kan følges med scanninger

 • Der foreligger en biomarkørprofil

 • Der foreligger vævsprøver fra kræftknuden

 • Du kan synke og fordøje medicin i pilleform

 • Dine organer og dit blod fungerer tilstrækkeligt

 • Du er kommet dig tilstrækkeligt efter tidligere behandling

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du har fået behandling for din kræftsygdom med specikke typer medicin, der ikke er tilladt i forsøget

 • Du har behov for blod- eller blodpladetransfusioner

 • Du ikke kan tåle medicinen RP-3500

 • Du har en livstruende sygdom, aktiv infektion, organdysfunktion eller anden sygdom, som kan udgøre en risiko ved deltagelse i forsøget

Sådan foregår behandlingen

Både RP-3500 og talazoparib gives som kapsler. Du kan fortsætte med at tage forsøgsmedicinen, så længe du har gavn af den.


Hvis du får RP-3500 alene
Du skal tage RP-3500 om morgenen på cirka samme tid hver dag. Du kan tage medicinen derhjemme, men på nogle dage skal du tage den på forsøgscentret. Din forsøgslæge vil fortælle dig på forhånd, hvornår du skal komme. Du skal tage medicinen i cyklusser. En cyklus varer 21 dage.


Hvis du får RP-3500 i kombination med talazoparib
Du skal tage talazoparib sammen med RP-3500 på dag 5, 6 og 7 i hver uge. På de resterende dage skal du tage talazoparib alene. Du kan tage talazoparib derhjemme, men på nogle dage skal du tage den på forsøgscentret. Din forsøgslæge vil fortælle dig på forhånd, hvornår du skal komme.

Bivirkninger ved behandlingen

Du kan opleve bivirkninger, mens du deltager i forsøget. Alle, som deltager i undersøgelsen, vil blive omhyggeligt kontrolleret for mulige bivirkninger. Men lægerne kender ikke alle bivirkninger, som eventuelt kan opstå.


Du kan læse på minmedicin.dk om talazoparibs bivirkninger:
Talazoparib (Talzenna®)


Dette er første forsøg, hvor RP-3500 bliver givet til mennesker. Det vil sige, at lægerne endnu ikke har nogen information om bivirkninger til patienter.


Dyreforsøg tyder dog på, at der kan være følgende risici ved behandling med RP-3500: • Nedsat appetit

 • Lavt antal af røde blodlegemer og blodplader

 • Lavt antal celler i lymfeknuderne

 • Knoglemarvssupression (fald i antal celler, der styrker immunforsvaret, transporterer ilt og/eller celler, som er ansvarlige for, at blodet størkner, hvis der opstår en blødning)

 • Lavt antal sædceller


Ved at give to lægemidler mod kræft samtidigt, er det muligt, at bivirkningerne fra hvert lægemiddel forstærkes, eller at der opstår andre bivirkninger. Lægerne vil undervejs tage blod- og urinprøver for at følge dit velbefindende og din sygdomsudvikling under hele forsøget.

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet (Lukket)

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Diverse

Sponsor: Repare Therapeutics

Forsøgets id-numre

EudraCT nr.: 2020-000301-87


ClinicalTrials.gov nr.: NCT04497116

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat