Gå til sygdomsliste

PANTAX-1b (SCO101-002)

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Bugspytkirtelkræft
Fase Fase 1
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel PANTAX-1b (SCO101-002)
Forsøgets lange titel Et åben-label fase 1b prospektivt klinisk forsøg til undersøgelse af sikkerhed, tolerabilitet og den maksimale tolererede dosis SCO-101 i kombination med gemcitabin og nab-paclitaxel i patienter med inoperabel kræft i bugspytkirtlen
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed, tolerabilitet og effekt af SCO-101 i kombination med gemcitabin og nab-paclitaxel som behandling af inoperabel bugspytkirtelkræft

Primære endpoints
 • Sikkerhed og tolerabilitet
 • Maksimum tolerabel dosis
Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate
 • Klinisk benefit rate
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Farmakokinetik af SCO-101 alene og i kombination med gemcitabin og nab-paclitaxel
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret adenocarcinom i bugspytkirtlen
 • Inoperabel lokal, lokal fremskreden eller metastatisk bugspytkirtelkræft som ikke kan tilbydes behandling med kurativt sigte
 • Målbar eller ikke-målbår sygdom bekræftet med CT- eller MR-skanning jf. RECIST 1.1 kriterier
 • Performance status ≤ 2, med forventning om at patienten kan tåle fuld dosis af gemcitabin og nab-paclitaxel
 • Toksicitet grad 1 eller mindre efter tidligere behandling
 • Mindst 2 uger siden sidste kirurgi eller strålebehandling
 • Adækvat hæmatologisk, hepatisk og renal funktion
 • Forventet restlevetid > 3 måneder
Eksklusionskriterier
 • Samtidig kemoterapi, strålebehandling eller anden forsøgsmedicin med undtagelse af ikke-sygdomsrelaterede tilstande, fx insulin til behandling af diabetes
 • Tidligere kirurgi med fjernelse af mavesækken eller større dele af tyndtarmen (eksklusiv tolvfingertarmen) således at absorption af SCO-101 påvirkes. Behandling med creon eller lignende tillades
 • Besvær med at sluge piller
 • CNS-metastaser der kræver behandling med steroider
 • Behandling med antibiotika eller aktiv infektion. Patienter med symptomer på COVID-19 skal testes for dette
 • Kendt HIV-positiv
 • Kendt med aktiv hepatitis B eller C
 • Klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom
 • Apopleksi cerebri, transient iskæmisk episode eller akut myokardie infarkt inden for 6 måneder op til dag 1
 • Ustabil angina eller hjertesvigt af typen NYHA klasse ≥ 2
 • Svær kardiel arytmi som kræver medicinsk behandling.
 • Mental tilstand eller symptomatisk epilepsi som gør patienten uegnet til forsøget ifølge forsøgslægen
 • Svær ukontrolleret sygdom, tidligere organtransplantation mv
 • Kendt overfølsomhed for gemcitabin eller nab-paclitaxel
 • Tidligere eller nuværende neuropati grad > 1
 • Kan tilbydes kurativt intenderet behandling
 • Deltagelse i andet klinisk forsøg inden for 30 dage op til forsøgsopstart
Behandling

SCO-101 i kombination med gemcitabin og nab-paclitaxel

Eskalerende doser af SCO-101 administreres per os dag 1-6 og dag 15-20 i serier af 28 dage.
Start dosis af SCO-101 er 150 mg, maximum dosis der testes er 350 mg, og der øges med 50 mg mellem hver testkohorte.

Gemcitabin og nab-paclitaxel administreres i.v. dag 6, 13 og 20 i serier af 28 dage.

Planlagt antal patienter

18 patienter

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2020-002627-11
ClinicalTrials.gov nr.: NCT04652206
Sponsor protokolnr.: SCO101-002

Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Dato for sidste revision