Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:MeRmaiD-1

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft
Forklaring Dette forsøg undersøger, om risikoen for tilbagefald af lungekræft efter operation mindskes, hvis man efter operationen behandler patienterne med durvalumab og kemoterapi i stedet for kemoterapi alene.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Nogle patienter, der er blevet opereret for lungekræft, får som standard kemoterapi efter operationen for at mindske risikoen for tilbagefald.


I dette forsøg undersøger lægerne, om kombinationsbehandling med durvalumab og kemoterapi bedre forhindrer tilbagefald end kemoterapi alene. Forsøget er til patienter, der er blevet opereret for lungekræft.


Durvalumab er en form for immunterapi.Hvad er immunterapi?
Ved immunterapi lærer man immuncellerne at genkende kræftcellerne, så kroppen selv slår sygdommen ned. Det er en behandlingsform, hvor man udnytter specielle dele af immunsystemet til målrettet at bekæmpe kræftcellerne.
Der findes forskellige former for immunterapi.


Forsøgsmetode

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgsbehandling. Den anden gruppe får standardbehandling og placebo (stof uden nogen virkning, der ligner forsøgsstoffet).


Forsøget er også dobbeltblindet. Det betyder, at hverken du eller forsøgslægen under forsøget ved, om du får forsøgsbehandling eller standardbehandling. I nødstilfælde kan forsøgslægen dog hurtigt finde ud af det.


Læs mere om lodtrækningsforsøg og blindede forsøg:


Lodtræknings- og blindede forsøg

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har ikke-småcellet lungekræft, der kan fjernes ved operation

 • Du allerede har fået fjernet ikke-småcellet lungekræft ved operation

 • Der er tumorvævsprøver og blodprøver tilgængelig til analyse

 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)

 • Du er egnet til at modtage kemoterapi

 • Du har tilstrækkelig knoglemarvs- og organfunktion

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Der er tegn på tilbagefald af lungekræften

 • Du har blandet småcellet og ikke-småcellet lungekræft

 • Din sygdom ikke kan fjernes ved operation, eller der er behov for endnu en operation

 • Du tidligere har gennemgået organ- eller knoglemarvstransplantation

 • Du har eller har haft en autoimmun eller inflammatorisk sygdom

 • Du har en anden alvorlig sygdom

 • Du har nedsat immunforsvar

 • Du tidligere har fået anden behandling, der ikke er forenelig med deltagelse i forsøget

 • Du har fået lindrende behandling med binyrebarkhormon (kortikosteroider) eller anden behandling med medicin, der nedsætter immunforsvaret (immunsuppressiv behandling) inden for 14 dage op til forsøgets start

 • Du samtidig deltager i et andet forsøg

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.


Herefter deles patienterne i to grupper ved lodtrækning. Den ene gruppe får kemoterapi og durvalumab. Den anden gruppe får kemoterapi og placebo.


Kemoterapi
Du får standard kemoterapi i 4 serier, der hver varer 21 dage. Afhængigt af din type af lungekræft får du enten kemostofferne pemetrexed plus cisplatin eller carboplatin, eller du får stofferne paclitaxel plus carboplatin. Du får stofferne direkte i dine blodårer gennem et drop.
Lægen vil oplyse dig mere specifikt om forløbet af din kemoterapibehandling.


Durvalumab eller placebo
Du får enten durvalumab eller placebo i sammenlagt 14 serier, der hver varer 21 dage. Du får det direkte i dine blodårer gennem et drop.


Kontrol, opfølgning og afslutning af forsøget
Undervejs skal du have taget forskellige skanninger og prøver for, at lægen kan holde øje med, hvordan du reagerer på behandlingen.


Behandlingen varer sammenlagt 12 måneder.
Du skal til opfølgningsbesøg 4 og 12 uger efter din sidste behandling. Herefter skal du til kontrol hver 12. uge.


Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du selv ønsker at stoppe. Den kan også ophøre, hvis din forsøgslæge beslutter, at det er bedst for dig at stoppe

Bivirkninger ved behandlingen

Du kan opleve bivirkninger, mens du deltager i forsøget. Du vil løbende blive kontrolleret for mulige bivirkninger.


Bivirkninger ved durvalumab
Du kan læse om bivirkningerne ved durvalumab på minmedicin.dk.


Durvalumab (Imfinzi)


Bivirkninger ved kemoterapi
Du kan læse om bivirkningerne ved de forskellige kemoterapistoffer på minmedicin.dk:


Pemetrexed (Alimta®, Pemetrexed Hospira, m.fl.) 


Cisplatin (Cisplatin “Ebewe”, Cisplatin “Accord”, Cisplatin “Pfizer”) 


Carboplatin (Carboplatin “Accord”, Carboplatin “Fresenius Kabi”) 


Paclitaxel (Abraxane, Apealea, m.fl.) 


Ved at give flere lægemidler mod kræft samtidigt er det muligt, at bivirkningerne fra hvert lægemiddel forstærkes.

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Odense Universitetshospital

Diverse

Sponsor: AstraZeneca AB

Forsøgets id-numre

EudraCT nr.: 2020-000556-35


sponsorprotokol D910LC00001

Denne side er sidst opdateret: 2021-10-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat