Gå til sygdomsliste

Forsøgsbehandling i udlandet

Du kan blive henvist til forsøgsbehandling i udlandet, hvis der ikke er flere muligheder for behandling i Danmark. Den forskningsmæssige forsøgsbehandling skal foregå i samarbejde med et dansk hospital.

Ønsker du at deltage i en forsøgsbehandling i udlandet, skal du kontakte lægen på det hospital, hvor du bliver behandlet. Hospitalslægen vil så tage stilling til, om der findes en relevant forsøgsbehandling i udlandet, som du kan blive henvist til.

For at få forsøgsbehandling i udlandet skal fire betingelser være opfyldt:

 • Der findes ikke relevant behandling i Danmark
 • Der er tale om et anerkendt videnskabeligt forsøg
 • Forsøgsbehandlingen foregår i et samarbejde med et dansk hospital
 • Du har en henvisning fra en dansk speciallæge

Har du selv fundet en bestemt forsøgsbehandling i udlandet, kan du kun deltage i behandlingen, hvis hospitalslægen vil henvise dig til forsøgsbehandlingen. Den danske læge, der skriver henvisningen, skal være garant for, at forsøgsbehandlingen er seriøs.

Hvad er forsøgsbehandling?

Forsøgsbehandling er behandling, der indgår i en såkaldt protokol. Det vil sige et videnskabeligt forsøg, hvor lægerne dokumenterer behandlingens effekt og bivirkninger. Forsøgsbehandling kaldes også kliniske forsøg, eksperimentel behandling eller eller ”forskningsmæssig behandling”. Læs mere:

Forsøgsbehandling

Ved afslag kan du få en anden læge til at vurdere din sag

Der findes ingen formel klagemulighed, hvis du ikke kan få den henvisning til forsøgsbehandling, som du mener, du bør have. I stedet kan du spørge lægen, om han vil få en kollega til at se på din journal. Du kan også benytte dig af din ret til frit sygehusvalg, og få en anden læge på et andet hospital til at vurdere din sag. Læs mere:

Frit sygehusvalg

Behandlingen er gratis

Selve forsøgsbehandlingen, transportudgifter, forplejning og overnatning betales af din region. Det gælder også for en eventuel ledsager.

Det er din region, som endeligt beslutter, om du kan blive tilbudt forsøgsbehandling i udlandet.

Forsøgsbehandlinger i Danmark

Der findes også forsøgsbehandlinger i Danmark. Kræftens Bekæmpelse  har lavet en oversigt over forsøgsbehandlinger i Danmark. Her kan du læse letforståelige resuméer af kræftforsøg, der er åbne for patienter, og se, om der findes en forsøgsbehandling til din sygdom:

Find forsøgsbehandlinger

Find forsøgsbehandling i udlandet

Hvis du skal finde forsøgsbehandlinger i udlandet, kan du søge på f.eks. clinicialtrials.gov eller på clinicaltrialsregister.eu.

Clinicaltrials.gov er oprettet af National Institutes of Health, USA. Siden giver et overblik over kliniske forsøgsbehandlinger fra 174 lande, heriblandt Danmark:

Clinicaltrials.gov

Clinicaltrialsregister.eu indeholder information om kliniske forsøg inden for EU-medlemslandene og EØS-landene. Registret indeholder dog også oplysninger om forsøgsbehandlinger uden for EU/EØS, når det drejer sig om sygdomme hos børn.

clinicaltrialsregister.eu 


Søgeguide til Clinical Trials

Clinical trials er skrevet af læger og til læger, og den kan godt være svær at forstå og finde rundt i. Derfor kan du bruge denne guide.

Engelske betegnelser for kræftsygdomme

Vi har lavet en liste, du kan bruge, når du skal finde det engelske navn for en kræftsygdom:

Hvad hedder min kræftsygdom på engelsk?

På forsiden af ClinicalTrials.gov finder du feltet 'Search for studies'.

Her kan du enten søge bredt på basic search, eller du kan søge mere specifikt ved at klikke på advanced search.

Basic search - bred søgning

 • Skriv det engelske navn på din kræftsygdom
 • Hvis du vil søge på mere et ord, f.eks. en sygdom og en by, så skriv med store bogstaver AND imellem ordene: Lung cancer AND New York
 • Klik på search.

Advanced Search - specifik søgning

Du behøver ikke udfylde alle felterne i advanced search. Der er dog nogle felter, der er gode altid at udfylde:

 • Feltet search terms svarer til basic search, altså bred søgning - så her kan du søge på f.eks. sygdom, sted, behandling m.m.
 • Under recruitment vælger du  open studies
 • Under study results vælger du all studies
 • Under study types skal du enten vælge interventional studies eller expanded access studies. Du skal ikke vælge observational studies, da den slags forsøg ikke indebærer behandling:
  • Interventional studies er almindelige forsøg, hvor nye lægemidler eller andre behandlinger afprøves.
  • Expanded access studies er en mulighed for at få et nyt, effektivt lægemiddel, der er blevet testet af medicinalfirmaet, og nu venter på at blive godkendt af myndighederne. Mens firmaet venter, tilbyder de lægemidlet gratis, mod at lægerne rapporterer bivirkninger og effekt ligesom i et videnskabeligt forsøg.
 • Skriv det engelske navn på din kræftsygdom i feltet conditions
 • Hvis du ved hvilken form for behandling du søger, kan du skrive det i feltet interventions
 • I felterne 'Location - country 1-3' kan du tilføje de lande, du ønsker at søge i.
 • Klik på search

Søgeresultater

Når du har søgt, får du en liste med forsøgsbehandlinger. Kun de forsøg, hvor der med grønt er angivet recruiting, er åbne for nye deltagere.

Sådan læser du resultatsider på clinicaltrials.gov

Søger du efter forsøgsbehandlinger på ClinicalTrials.gov, står der meget om den enkelte behandling. Her kan du læse, hvad du som patient typisk skal lede efter, og hvordan det skal forstås:

'This study is currently recruiting participants':
Betyder at nye deltagere kan være med i forsøget. Hvis der med rød skrift står: This study has been terminated/completed eller: This study is ongoing, but not recruiting participants- er forsøget lukket for nye deltagere.

'Verified': 
Hvornår forsøgslægerne sidst bekræftede, at oplysningerne stadig er korrekte. Registeret er ikke perfekt. Der kan være forældede oplysninger. Det er derfor vigtigt at lægge mærke til, hvornår oplysningerne sidst er bekræftede. Man kan f.eks. risikere, at forsøget ikke længere modtager patienter.

'Purpose': 
Hvad lægerne vil undersøge med forsøget.

'Conditions': 
Hvilke sygdomme, forsøget behandler. 

'Interventions': 
Hvilken behandling og undersøgelser du får, når du deltager i forsøget.

'Estimated enrollment': 
Hvor mange patienter, der kan deltage i forsøget. 

'Study start date estimated study completion date': 
Tidsplan der viser, hvornår forsøget starter, og hvornår det slutter. 

'Eligibility - inclusion criteria - exclusion criteria': 
Hvem der kan deltage i forsøgsbehandlingen.

 • Eligibility opremser hvad det kræver generelt for at deltage i behandlingen: Hvor gammel du skal være, om du skal være mand eller kvinde
 • Inclusion criteria fortæller i detaljer, hvad du skal fejle for at få behandlingen. Det kan f.eks. være en bestemt kræfttype på et bestemt sygdomsstadie
 • Exclusion criteria opremser de ting, der udelukker én fra at deltage i forsøgsbehandlingen, selv om man fejler det forsøget behandler. Det kan f.eks. være nedsat lever- og nyrefunktion


'Contacts and location':
Hvor i verden forsøgsbehandlingen udføres, og telefonnummer og e-mail på de læger, der er ansvarlige for forsøget.

Læs mere om behandling i udlandet:

Behandling i udlandet

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning