Gå til sygdomsliste

Hvad er forsøgsbehandling

Forsøgsbehandlinger er forsøg, hvor patienter får nye lægemidler eller nye måder at behandle på. I forsøgsbehandlinger leder lægerne efter behandlinger, der virker bedre - eller som giver færre bivirkninger - end de behandlinger, man allerede kan tilbyde.

Se video om, hvorfor man laver forsøgsbehandlinger (00:32)

Forsøgsbehandling kaldes også
 • Kliniske forsøg: Fordi forsøget foregår i en klinik på hospitalet
 • Protokolleret behandling: Fordi forsøget altid er beskrevet i en såkaldt forsøgsprotokol.
 • Eksperimentel behandling

Man er nødt til at afprøve, hvordan ny medicin og nye behandlinger virker på mennesker.

Forsøgsbehandlinger er derfor en af de vigtigste veje til at sikre fremskridt i den behandling, som kræftpatienter kan få.

Formål med forsøg

Formålet med forsøg kan variere. De mest almindelige formål kan være at undersøge:

 • Hvor høj en dosis man skal give af et nyt lægemiddel
 • Om behandlingen bekæmper sygdommen
 • Er sikker at få
 • Har bivirkninger (og i så fald hvilke) 
 • Virker bedre end den nuværende standardbehandling
 • Har færre bivirkninger end den nuværende standardbehandling
 • Formålet kan også være at få ny viden om at forebygge eller diagnosticere sygdomme på. F.eks. hvilken screeningsmetode eller scanning, der virker bedst. 

Et forsøg kan også undersøge, hvordan sygdommen påvirker patienterne psykisk eller finde metoder til at forbedre livskvaliteten for patienterne.

Der findes således mange typer forsøg, der undersøger forskellige ting ved kræft. 

Jeanette fik immunterapi som forsøgsbehandling
Hvad er forsøgsbehandling

Jeanette fik i foråret 2021 den besked, hun havde frygtet. ’Du har brystkræft.'  Med det samme tilbød lægerne hende at starte behandling i et forsøg, hvor hun både fik immunterapi og den normale behandling med kemo og stråler. Skulle hun sige ja?

Læs hendes beretning: Jeanette - Tænk, hvis det kan gøre en forskel

Hvor foregår forsøgene?

Forsøgene foregår typisk på kræftafdelingerne på hospitalerne. De fleste kræftafdelinger har en såkaldt klinisk forskningsenhed, der står for at drive forsøgene, og selve behandlingen får du på kræftafdelingerne.

Derudover findes der rundt om i Danmark 6 eksperimentelle enheder, fordelt ud på de store hospitaler, som også tilbyder forsøgsbehandlinger.

Behandling til forskellige patienter

Du kan deltage i et forsøg, både hvis standardbehandling ikke virker mod din sygdom, eller hvis du skal til at starte behandling.

Forsøgsbehandling er således ikke kun til patienter, der ikke reagerer på standardbehandling, og som søger en sidste chance. Det er også til patienter, der har kræft i et i tidligt stadie.

Store fremskridt er sket inden for lægevidenskaben, når man i forsøgsbehandlinger har tilbudt f.eks. nye stoffer til patienter, der ikke før har fået nogen form for behandling for deres kræftsygdom.  

Forsøgsbehandling har blandt andet resulteret i:
 • Nye former for medicin, der forbedrer overlevelsen
 • Nye former for medicin, der giver færre bivirkninger
 • Bedre medicin mod bivirkninger
 • Kortere behandlingstid med kræftmedicin
 • Særlige metoder, der kan beskytte normalt væv under strålebehandling
 • Nye operationsteknikker, som er mindre omfattende og mindre skadelige for kroppen

Læs alt om forsøgsbehandling:

Forsøgsbehandling - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning