Gå til sygdomsliste

Hvad er forsøgsbehandling

På disse sider kan du læse om, hvad forsøgsbehandling helt generelt går ud på, og hvorfor man bruger forsøgsbehandlinger. Du kan også læse om forsøgsfaser, lodtrækning i forsøg, forsøgstyper og forsøgsbehandling til børn.

Hør Morten Mau Sørensen, overlæge på Rigshospitalet, forklare, hvad forsøgsbehandling går ud på (3:03).

Forsøgsbehandling - helt overordnet

Få en introduktion til, hvad forsøgsbehandling går ud på, hvilke mål der typisk er med et forsøg, og hvilke fordele der er ved at deltage.

Hvad er forsøgsbehandling 


Forsøgsbehandling og eksperimentel behandling

Ordene ’forsøgsbehandling’ og ’eksperimentel behandling’ bruges ofte om den samme type behandling. Nemlig behandling til patienter, der deltager i et godkendt lægevidenskabeligt forsøg med flere deltagere.

Eksperimentel behandling kan dog også være ikke-afprøvet behandling, der sættes i værk uden at være led i et forsøg, fordi der ikke er andre behandlingsmuligheder. Det er behandling, som lægerne sammensætter til en enkelt patient. Læs mere:

Eksperimentel behandling 


Faser i forsøgsbehandling

Udvikling af nye behandlingsmetoder og ny medicin sker i forskellige faser. Læs om de forskellige forsøgsfaser et nyt stof går igennem, inden det bliver godkendt til standardbehandling. 

Faser i forsøgsbehandling


Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

I nogle forsøg trækker en computer lod om, hvilken behandling de enkelte patienter får. Læs om hvordan lodtrækningsforsøg fungerer, hvorfor man gør det, og hvorfor det ikke er så farligt som det lyder.

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg


Forskellige forsøgstyper

Der findes forskellige typer forsøg med forskellige formål. Læs om nogle af de forskellige forsøgstyper. 

Forskellige forsøgstyper


Forsøgsbehandling til børn

Forsøgsbehandling til børn adskiller sig fra forsøgsbehandling til voksne. Læs hvordan her:

Forsøgsbehandling til børn


Behandling på eksperimentelle enheder

Det kan være en mulighed, at man bliver henvist til behandling på en eksperimentel enhed på et offentligt hospital i Danmark. Her kan du læse om behandling på de eksperimentelle enheder:

Behandling på eksperimentelle enheder

Ellen fik personlig medicin som forsøgsbehandling
Hvad er forsøgsbehandling

Ellen Margrethe Christensen levede et aktivt liv som efterlønner, da hun i 2011 fik kræft. Efter et utal af behandlinger fik Ellen personlig medicin. Det blev vendepunktet.

Læs beretningen: Personlig medicin fik Ellens tumor til at skrumpe

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning