Gå til sygdomsliste

Forekomst og arvelig risiko ved Familiær Adenomatøs Polypose

Her kan du se tal for, hvor mange der får Familiær Adenomatøs Polypose hvert år, og hvor mange der lever med sygdommen. Du kan også læse mere om risikoen for, at ens børn arver sygdommen.

Spørg din læge

Tal med din læge, hvis du vil vide mere om risikoen ved din egen sygdom. Mulighederne for at blive helbredt afhænger af, hvilken kræftsygdom det drejer sig om, hvor udbredt din sygdom er, hvilken behandling du har fået og af dit almene helbred.

Det er en god idé at overveje, om du vil kende risiko og lægens vurdering af et sandsynligt forløb for din kræftform. Nogle finder statistik beroligende, fordi det er noget konkret at forholde sig til. Andre synes, statistik er skræmmende og upersonlig.

Mærk efter hvordan du har det, inden du læser statistik om kræftsygdomme.

Det er vigtigt at huske, at statistik er baseret på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper og ikke siger alt om den enkelte. Den enkeltes risiko for at få kræft kan afvige meget fra gennemsnittet, lige som det er forskelligt, hvor længe hver enkelt overlever sin kræftsygdom.

Statistik om FAP

  • Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) rammer fem til ti personer om året i Danmark
  • I 2015 var der 212 danske polyposefamilier
  • Sygdommen opstår oftest, når man er mellem 10 og 20 år
  • Polypper opstår kun sjældent efter 40-årsalderen

Hvis man har en forælder med FAP og ikke er gentestet

En gentest vil vise, om man har den mutation (genforandring), der giver FAP. Genet er et såkaldt dominant gen, og har man mutationen, vil man helt sikkert udvikle sygdommen.

Hvis man ikke har fået foretaget en gentest, og den ene af ens forældre har genet eller sygdommen, vil ens egen sandsynlighed for at udvikle polypose være 50 pct. ved fødslen. Jo længere tid der går, uden at sygdommen har vist sig, jo mindre er sandsynligheden for, at man har genet og dermed udvikler sygdommen.

Hvis man ikke har fået konstateret sygdommen som 18-årig, er der kun 10 pct. risiko for, at den vil komme.

Hvis der stadig ikke er polypper i endetarmen i 30-årsalderen, er sandsynligheden helt nede på 3 pct.

Tabellen nedenfor viser sandsynligheden for at udvikle polypose, når ens forælder har sygdommen. Tallene forudsætter, at man følger den regelmæssige kontrol, og at der ikke findes polypper.

Undersøgelser viser, at jo ældre man er uden at have udviklet sygdommen, desto mindre er sandsynligheden for at udvikle polypose. Den vandrette akse viser alderen i år, og den lodrette akse viser sandsynligheden i procent.

Læs alt om Familiær Adenomatøs Polypose

Familiær Adenomatøs Polypose – forsiden

 

Rådgivning

Her kan du få rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Til pårørende

Få gode råd til at håndtere livet som pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende