Gå til sygdomsliste

Behandling af polypper i blæren

Man kan få fjernet polypper i blæren ved en kikkertoperation gennem urinrøret, hvor man er i fuld bedøvelse. I nogle tilfælde bliver man også behandlet med blæreskylning efterfølgende for at nedsætte risikoen for, at polypper eller celleforandringerne vender tilbage.

Kikkertoperation af polypper i blæren

I en del tilfælde vil kikkertoperationen være tilstrækkelig behandling af knuder i blæren. Ved kikkeroperationen kan lægen tage vævsprøver (biopsier) af de knuder, han kan se. I de fleste tilfælde kan han fjerne hele knuden. 

Man er som regel indlagt 1-2 dage bagefter.

I nogle tilfælde skal man have gentaget kikkertoperationen efter 1-3 uger for at sikre, at alle polypper i blæren er fjernet.

Hospitalsgang

Ved kikkeroperationen kan lægen tage vævsprøver (biopsier) af de knuder, han kan se. I de fleste tilfælde kan han fjerne hele knuden.

Undersøgelse med blåt lys (fluorescens) under kikkertoperation

Ved kikkertundersøgelsen vælger lægen i nogle tilfælde at anvende fluorescens til at finde forstadier til kræft eller kræftceller i blæren.

Inden undersøgelsen får man 50 ml fluorescerende væske lagt op i blæren gennem et kateter. En time senere har eventuelle kræftceller optaget fluorescensen, og væsken tømmes ud igen ved, at man tisser.

Når lægen lyser med blåt lys inde i blæren gennem kikkerten, vil kræftceller og forstadier til kræft vise sig som røde lysende områder på blærens slimhinde.

Med denne metode kan lægen mere sikkert finde forstadier og små kræftknuder ved en operation. Man kan opnår samme effekt ved at benytte en speciel lyskilde kaldet ”narrow band imaging”.

Blæreskylning nedsætter tendensen til at danne polypper

Ved godartede polypper og celleforandringer - eller hvis lægen vurderer, at der er en tydelig risiko for, at celleforandringerne kommer igen - vil man som regel blive tilbudt blæreskylning i løbet af det første døgn efter operationen.

Ved blæreskylning skylles blæren med Calmette-vaccine (BCG-vaccine, som bruges ved tuberkulose) eller stoffet Mitomycin C, som nedsætter tendensen til at danne polypper.

Blæreskylning bruges først og fremmest til at behandle svære celleforandringer, såkaldt carcinoma in situ, men anvendes også, hvis der er så mange polypper, at de er vanskelige at fjerne ved en kikkertoperation.

Man kan også blive behandlet med skylning, hvis polypperne kommer igen, efter at de er fjernet.  

Behandlingen mindsker risikoen for tilbagefald med omkring 50 pct.

Blæreskylning bruges, hvis:

  • Polyppen eller polypperne indeholder celler af høj malignitetsgrad (svære/store forandringer), og der ikke er behov for anden behandling

  • Der er mange polypper i blæren

  • Polypperne kommer hyppigt igen

  • Polypperne er store

  • Der er fundet helt overfladisk blærekræft, hvor lægen vurderer, at det stadige er sikkert at beholde blæren.

Sådan foregår blæreskylning med BCG-vaccine

Man får som regel én blæreskylning med BCG-vaccine om ugen i 6 uger. Skylningerne foregår ambulant. Nogle patienter fortsætter med vedligeholdelsesskylninger med måneders mellemrum i op til flere år.

Man får lagt et blødt plastikrør (kateter) gennem urinrøret op i blæren. BCG-vaccinen sprøjtes derefter gennem røret direkte ind i blæren. Væsken skal blive i blæren i 1-2 timer, hvorefter det tømmes ud ved, at man tisser.

Hvis den første skylning med BCG ikke har en positiv effekt, kan lægen prøve at gentage behandlingen. Hvis behandlingen stadig ikke virker, vil man i nogle tilfælde få tilbudt en operation, hvor man får fjernet blæren.

Bivirkninger ved skylning med BCG-vaccine

Bivirkningerne ved skyllebehandling med BCG kan ligne symptomer på blærebetændelse:

  • Svie ved vandladning
  • Hyppig vandladning
  • Blod i urinen
  • Feber, kvalme, utilpashed og kulderystelser

Der er en tendens til, at bivirkningerne tiltager, jo flere skylninger man har fået. I svære tilfælde kan man forebygge nogle af bivirkningerne med medicin.

I meget sjældne tilfælde kan man få symptomer på tuberkulose i forbindelse med skylning med BCG-vaccine. Hvis det er tilfældet, er det nødvendigt, at man bliver behandlet for tuberkulose.

Blæreskylning med Mitomycin C

Mitomycin C er en slags kemoterapi, der også kan bruges til at skylle blæren med. Denne cellegift bruges, hvis der er mange polypper med lette celleforandringer (low grade), eller de kommer hurtigt igen.

Man skyller blæren at lægge et blødt plastikrør (kateter) gennem urinrøret op i blæren. Skyllevæsken sprøjtes gennem røret direkte op i blæren. Væsken skal blive i blæren i 1-2 timer, hvorefter den tømmes ud ved, at man tisser.

Behandlingen foregår ambulant, det vil sige, at man ikke bliver indlagt.

Bivirkninger ved Mitomycin C

Da cellegiften kun kommer ind i blæren og ikke ind i blodbanen, er der ikke de samme bivirkninger, som når man får kemoterapi i blodbanen. Nogle oplever at få symptomer som minder om blærebetændelse. Det går som regel over i løbet af et par dage. Du kan læse mere om medicinen og dens bivirkninger her:

Mitomycin

Efter behandling: Kontrol af polypper og forstadier i blæren

Hvis man har fået fjernet en polyp eller er blevet behandlet for celleforandringer, vil man som regel få foretaget en kikkertundersøgelse af blæren med mellem 4 måneders mellemrum og senere med 1 års mellemrum, afhængigt af om sygdommen kommer tilbage.

Man bliver kontrolleret for celleforandringer og polypper, fordi ca. to ud af fire patienter udvikler nye polypper eller celleforandringer inden for 5 år.

Hvis man finder nye ændringer ved en af disse kontroller, vil man blive behandlet for at forhindre, at forstadierne udvikler sig til kræft.


Læs mere om forstadier til kræft:

Forstadier til kræft (forsiden)


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning