Gå til sygdomsliste

Operation af knoglemetastaser

Ved knoglemetastaser kan operation være en mulig lindrende behandling. Formålet med operationen er at forbedre og fastholde fysisk formåen og mindske de smerter, man eventuelt har.

Knoglemetastaser kan behandles kirurgisk (med operation), men det er sjældent, at man bliver helbredt ved en operation for knoglemetastaser. Formålet med operationen er at fastholde eller forbedre ens fysiske formåen ved at stabilisere knoglen og mindske smerterne.

Operation kan komme på tale, hvis der er:

  • Risiko for at knoglemetastaserne påvirker rygmarven i rygsøjlen
  • Knoglebrud eller truende knoglebrud i bækkenet eller de lange knogler i arme og ben

Forskellige muligheder for operation

Hvis lægen vurderer, at du kan tåle en operation, kan der være flere muligheder for operation. Lægen foretager derfor en nøje vurdering forud for en eventuel operation.

For at finde ud af, hvilken metode der er den bedst egnede, vurderer lægen en lang række faktorer:

  • Hvilken kræftsygdom det drejer sig om
  • Hvor udbredt sygdommen er
  • Andre sygdomme (f.eks. dårligt hjerte)
  • Sygdommens prognose

Operation kan mindske smerter hos mange med knoglemetastaser.

Mange af operationerne kan udføres på det lokale hospital, mens mere avancerede operationer kun foregår på specialafdelinger.

Supplerende strålebehandling ved operation

Efter operationen kan eventuelt anbefales supplerende strålebehandling for at mindske smerterne yderligere. I enkelte tilfælde vil man også på denne måde kunne få mindsket antallet af kræftceller.

Knoglemetastaser i ryggen (rygsøjlen)

Knoglemetastaser i ryggen kan påvirke rygmarven og nerver til arme, ben, blære og tarm. Dette kan medføre lammelser eller nedsætte kontrollen med blære og endetarm. Formålet med operationen er derfor at undgå, at rygmarven bliver påvirket.

Påvirkning af rygmarven opstår, enten fordi kræftknuden er vokset direkte ind mod rygmarven, eller fordi et sammenfald af knoglerne danner et tryk.

Det er dog langt fra alle knoglemetastaser i rygsøjlen, som giver anledning til tryk mod rygmarven, heller ikke selv om der er et sammenfald af ryghvirvlen.

Operation af knoglemetastaser i ryggen

Hvis man har knoglemetastaser i ryggen, kan en operation have til formål at fjerne en del af kræftknuden og eventuelt en del af en ryghvirvel, så der bliver plads til rygmarven.

Andre operationer for knoglemetastaser i ryggen kan have til formål at stabilisere ryggen ved at indsætte skruer og stave og eventuelt en kunstig ryghvirvel.

I enkelte tilfælde er formålet med operationen, at den ødelagte knogle i ryghvirvlen erstattes af knoglecement.

Knoglemetastaser i bækkenet eller i arme og ben

Knoglemetastaser i bækken, arme eller ben kan i visse tilfælde resultere i knoglebrud. Derfor skal lægen vurdere, om knoglemetastasen medfører en risiko for brud.

Formålet med operationen er først og fremmest at stabilisere knoglen, så den ikke brækker.

Operation af knoglemetastaser i bækken eller i arme og ben

Operationen har enten til formål at forebygge, at et brud opstår, eller at behandle bruddet, hvis bruddet allerede er sket.

Har man knoglemetastaser tæt på skulderled, hofteled og knæled, er det ofte nødvendigt at få fjernet en del af knoglen.

I sådanne tilfælde får man i stedet en ledprotese, mens man i de lange rørknogler (i arme og ben) ofte kan få indsat en skinne eller en metalstav, eventuelt suppleret med knoglecement.

Smertebehandling

Knoglemetastaser kan give smerter. Derfor får man som regel også anbefalet medicinsk smertestillende behandling i kombination med anden behandling. Læs mere om smertebehandling generelt:

Smertebehandling

Læs alt om knoglemetastaser

Knoglemetastaser – forsiden


 

Hvis kræften kommer igen

To kvinder sidder med ryggen til på en bænk i en park og taler sammen

Om reaktioner på tilbagefald og om mulighederne for behandling.

Hvis kræften er kommet igen


Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende