Gå til sygdomsliste

At leve med lungemetastaser

Det er forskelligt fra person til person, hvordan man har det, når man har lungemetastaser og mens man får behandling. Her på siden kan du læse om de gener, bivirkninger og senfølger, som du måske oplever af sygdommen eller behandlingen. Du kan også læse om, hvad du selv kan gøre for at få energi og styrke livskvaliteten.

At leve med lungemetastaser

Når man lever med en alvorlig sygdom, oplever mange at blive mere nærværende i nuet og sætte større pris på familien, vennerne og hverdagen

Hoste, smerter og åndenød

Mange oplever at have brug for at få lindret symptomer som hoste, smerter og åndenød. Oftest vil din egen læge i samråd med lægerne på hospitalet kunne tilrettelægge en god symptombehandling og løbende tilpasse dosis af medicinen. Læs mere:

Åndenød

Smertebehandling

Andre gode råd til bivirkninger og senfølger

Problemer, som opstår under eller efter behandling for lungemetastaser, kan skyldes sygdommen eller være en bivirkning til behandlingen. F.eks. oplever en del kræftpatienter i perioder at være meget trætte.

Få forslag til, hvordan du tackler hverdagen med f.eks. træthed, spiseproblemer eller andre bivirkninger og senfølger bedst muligt.

Bivirkninger og senfølger

To mennesker går tur hånd i hånd ved en strand

Det er forskelligt fra menneske til menneske, hvordan man har det under og efter behandlingen. Du kan selv gøre noget for at få et godt liv under forløbet.

Jeg synes, at vi kæmper for at leve imens. Finde livsværdier, få øje på livsvejen, fordybe os i øjeblikket. Tanker kan være langt mere livslammende end sygdommen langt henad vejen. Den dag jeg dør af kræft, vil jeg gerne kunne sige, at jeg gjorde det, der var meningen med det hele: Jeg levede!!

Kvindelig kræftpatient

Kost og kræft

Du kan styrke din krop under en kræftbehandling ved at have fokus på, hvad du spiser. Efter kræftbehandlingen kan sund mad også være med til at give dig ny energi og styrke kroppen.

Læs mere og find opskrifter til inspiration:

Kost til kræftpatienter

Fysisk aktivitet kan hjælpe på åndenød

Der er stor forskel på, hvor fysisk aktiv man kan være. Men fysisk aktivitet hver dag er vigtigt for gradvist at genvinde kræfterne.

Når man samtidig forbedrer sit kondital, vil det hæve grænsen for, hvad man kan klare uden generende åndenød. Her kan du læse mere og få gode råd om motion:

Fysisk aktivitet for kræftpatienter

Nogle har behov for genoptræning

Efter operation, kemoterapi og/eller strålebehandling har nogle brug for genoptræning, fordi de har fysiske gener. For at have ret til genoptræning er det vigtigt, at man får en genoptræningsplan, inden man bliver udskrevet fra hospitalet. Læs mere:

Genoptræning

Reaktioner og følelser

Alvorlig sygdom fører mange tanker og følelser med sig. Nogle gange kommer den psykiske reaktion måske først, når behandlingen er færdig, og man opdager, at nogle ting har ændret sig.

At være pårørende til en kræftramt kan også være krævende, og de mange følelsesmæssige svingninger kan påvirke parforholdet. Læs mere:

Reaktioner og følelser

Kræft og parforhold

Ændret kropsopfattelse

Din sygdom og behandling gør måske, at du skal lære at leve med en ændret krop. Måske er kroppen tilsyneladende uændret, men din opfattelse af kroppen er blevet anderledes. De fleste oplever, at jo længere tid man er sygdomsfri efter et behandlingsforløb, jo mere kan man tro på og få tillid til kroppen igen. Læs mere:

Hvis krop og udseende ændrer sig ved en kræftsygdom

Sygdommen kan påvirke din seksualitet

Mange kræftramte oplever, at kræftsygdommen og behandlingen får betydning for, hvad man kan, vil og har lyst til seksuelt. Det kan være, du føler du dig træt og uoplagt og mangler lyst til sex. 

Åndenød kan også gøre det fysisk svært at have sex, og du kan måske være nervøs for, at det vil gøre åndenøden værre. Efterhånden som du bliver klar over, hvilke ting der forværrer åndenøden, kan du prøve at undgå dem ved at bruge stillinger, der gør åndenøden mindre.

Det kan være, at du i en periode har mere brug for nærhed og ømhed. Og måske har din partner det på samme måde. Det kan derfor være en idé at tænke over, hvordan I kan bevare intimiteten på andre måder. Læs mere her:

Seksualitet

Arbejde under og efter kræftforløbet

Nogle kan fortsætte med deres arbejde, mens behandlingen står på. Andre er sygemeldt i hele perioden - og måske også et godt stykke tid efter, at behandlingerne er afsluttet.

Det er ikke alle, der kan vende tilbage til arbejdsmarkedet efter at have været syg - men mange kan, og der er flere muligheder for at komme tilbage til arbejdet på forskellige vilkår. Læs mere om arbejde under og efter sygdom her:

Arbejde og kræft

Mentale teknikker og tro

Mentale teknikker som visualisering og meditation kan bruges til at lindre smerter, afhjælpe angst og forbedre livskvaliteten, når man er i behandling for kræft.

Mentale redskaber

At leve med lungemetastaser

Meditation og visualisering kan være være med til at give dig ro og skabe fokus under et krævende sygdomsforløb.

Få hjælp og vejledning til at komme videre

Få hjælp af en professionel rådgiver

For nogle kan det være en hjælp at tale med en professionel. Du kan tale med sygehusafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan desuden få hjælp på en af Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger eller ved at ringe til Kræftlinjen: 

Find en rådgivning nær dig

Ring eller skriv med en rådgiver på Kræftlinjen

Offentlige rehabiliteringstilbud

På sundhed.dk kan du finde en oversigt over rehabiliteringstilbud for kræftpatienter i din kommune eller region:

Sundhedstilbud

Mød andre i samme situation

Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende på cancerforum:

Cancerforum.dk


Læs alt om lungemetastaser

Lungemetastaser – forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Cancerforum.dk

Del dine tanker og erfaringer i gruppen 'Lungekræft' for patienter med enten småcellet lungekræft, ikke-småcellet lungekræft og lungekræft med spredning på cancerforum.