Gå til sygdomsliste

Landsdækkende online netværksgruppe om langvarige senfølger

Dato/tid:
12. december 2022 15:00 - 16:30

Senfølgerforeningen inviterer alle til at deltage i landsdækkende online netværksgrupper om langvarige senfølger. Denne online netværksgruppe er etableret, da geografiske afstande og manglende overskud til fysiske møder ikke skal afholde os fra at mødes.

Vi er en netværksgruppe for kræftoverlevere, der har mere end 10 års erfaring med senfølger efter en kræftbehandling. Senfølgerne kan være af fysiske, psykiske og psykosociale karakter, efter forskellige kræft- og behandlingsformer.

Vi har gennem livet erfaret, at der er et vedvarende behov for at bearbejde/tale om vores livssituation - gennem alle årene. Senfølgerne vil ofte udvikle sig og skifte karakter. Vi befinder os derfor på forskellige platforme gennem livet, - nogle platforme vil være genkendelige og pludseligt kan nye opstå.  

Vore familie og venner kan være ”mættet” af vores fortællinger og der kan derfor opstå et behov for at dele vores historie med en ”ligesindet”. Derfor dette netværk.

Din fortælling om dig selv og dine oplevelser er vigtig, fordi fortællingerne er med til at skabe vores identitet og selvforståelse. Vi vil som netværk være lyttende, undersøgende og reflekterende på dit perspektiv, og hvis vi har brug for det, kan vi give hinanden gode råd.

Vi håber, at vi sammen kan skabe en ny fortælling, hvor vi vil sige “nå, nu forstår jeg bedre”. Eller “åh, det havde jeg ikke tænkt på”. Så vi oplever en følelse af at blive forstået og at man ikke er alene. 

Vi har erfaring med, at det betyder meget at blive hørt og forstået, da det vil skabe indre ro og øge selvtilliden og tilfredsheden.  

Fokus i gruppen vil være dig og din situation. 

Form på møderne  

Netværksmødet faciliteres af to tovholdere Stine Nicolajsen og Dorthe Kann Hostrup. Vi vil efter bedste evne føre dig trygt gennem netværksmøderne, både før, under og efter møderne. 

Vi planlægger at afholde møder hver 6. uge

Møderne tager 1 time og 30 min. Opdelt i tre faser: 45 min. møde – 5 min. pause - 40 min. møde. 

  • Hurtig præsentation af dagens deltagere samt ønsker for dette møde. (Hvem har noget på hjertet i dag). Ca. 10 min. talerunde ca. 35 minutter. 
  • Pause i 5 min 
  • 2. talerunde ca. 30 min. 
  • Vi runder af sidste 10 minutter

Dorthe indkalder til møderne og Stine er mødeleder. Stine vil bl.a. vil fordele taletiden, så alle kommer til orde. 

Tilmelding
Tilmelding via linket øverst på siden, senest dagen før mødet. På selve dagen kan du kontakte Dorthe Kann Hostrup direkte på mail: dorthehostrup@senfoelger.dk eller tlf: 40 59 46 03.  Vi vil tilbyde dig at blive hjulpet i gang med teams, hvis du ønsker det. 

Da det er et nyopstartet pilotprojekt, må du gerne fortælle vidt og bred om denne nye landsdækkende online netværksgruppe. 

Foregår online

Kontaktperson


Stine Nikolajsen

40 40 64 49

nuan@hotmail.dk