Gå til sygdomsliste

  • Kræftrådgivningen i

    Næstved

    Vi tilbyder rådgivning, grupper og forskellige aktiviteter til både krop og sjæl.

Coronavirus: Ring til os

Du kan få rådgivning med fysisk fremmøde i kræftrådgivningen, såfremt myndighedernes anbefalinger kan overholdes. Du skal derfor altid ringe eller skrive til os først og bestille tid til samtalen på tlf. 70 20 26 46 eller mail: naestved@cancer.dk. Du kan også få rådgivning over telefon eller Teams.

I kræftrådgivningen skal du bruge mundbind, når du står op og bevæger dig rundt. Siddende må du gerne tage mundbindet af, så længe reglerne for afstand kan overholdes. Der er mundbind til rådighed i kræftrådgivningen.

Grupper og øvrige aktiviteter gennemføres i begrænset omfang. Kontakt os omkring dette.

Hvis du har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, skal du ikke møde op i rådgivningen.

Uden for kræftrådgivningens åbningstid kan du som altid ringe til Kræftlinjen alle hverdage kl. 9-21 og lørdag-søndag kl. 12-17 på 80 30 10 30.

Online aktiviteter med Kræftrådgivningerne

I en tid hvor mange er bundet til hjemmet, kan det være en hjælp at deltage i online aktiviteter og mødes med andre online.

Kræftens Bekæmpelse har samlet tilbud til kræftpatienter og pårørende i en tid med coronavirus, hvor mange er isoleret hjemme. Find tilbud om hjælp til det praktiske i hverdagen, online aktiviteter og hvordan du kan møde andre i samme situation uden at skulle forlade hjemmet.

Klik her  for at komme til Kræftens Bekæmpelses onlinetilbud.

Velkommen

I Næstved bor Kræftens Bekæmpelse lige ved siden af Næstved Sygehus.
I huset kan du deltage i en lang række forskellige aktiviteter, få rådgivning, møde andre, der også er berørt af kræft, eller bare drikke en kop kaffe.

Kræftrådgivningen i Næstved

Ringstedgade 71
4700 Næstved
Tlf.: 70 20 26 46 
Mail: naestved@cancer.dk
Besøg os på Facebook 

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 10.00 - 16.00
Fredag kl. 10.00 - 13.00

Der er mulighed for at bestille tid til rådgivning uden for den almindelige åbningstid.

Adgangs- og parkeringsforhold

Der er indkørsel og indgang via Herlufvænge. 
Vi har p-pladser lige ved rådgivningen og 10 p-pladser til højre for Herlufvænge.
Desuden er der mulighed for at parkere hos VIRENA, Ringstedgade 88, inde i gården, hvor vi kan benytte de 6 parkeringspladser der ligger mod banen.
Du skal huske en parkeringstilladelse, den får du ved at henvende dig i rådgivningen.
Vi bor ca. 1 km. fra Næstved Station og meget tæt på Næstved Sygehus.
Buslinje 570 - 680 - 602 - 630R holder ved Næstved Sygehus.

Kræftrådgivningen i Næstved

Rådgivningerne tilbyder

Det er forskelligt, hvad de enkelte kræftrådgivninger tilbyder. Men alle steder finder du rådgivere med en baggrund som psykolog, socialrådgiver, sygeplejerske eller lignende. Alle kan tale med dig om det, der optager dig og din familie. Rådgivningen er gratis.

Hvad tilbyder rådgivningerne?

Se rådgivningens foldere

Juridisk rådgivning for kræftpatienter og pårørende

I Kræftrådgivningen har du som kræftpatient eller pårørende også mulighed for at få juridisk rådgivning af vores frivillige jurist, Sven-Peter Arenstorff, om de emner, som ofte melder sig, når man selv eller en man kender får kræft. Formålet er at yde hjælp til selvhjælp i forhold til juridisk rådgivning og vejledning.

Kontakt Kræftrådgivningen på telefon 70 20 26 46 og tal med rådgiver Dorthe Andersen om mulighederne. Du kan også skrive en mail til dorthea@cancer.dk 

I Næstved møder du

Charlotte Valgaard Jørgensen

Rådgivningsleder

Dorthe Andersen

Dorthe Andersen

Rådgiver

Birgitte Hesselberg

Rådgiver

Anne Rath Rasmussen

Anne Rath Rasmussen

Rådgiver

Camilla Staunsbrink

Camilla Staunsbrink

Rådgiver

Helle Grøn

Helle Grøn

Adm. Medarbejder


Kursus Træn din mentale robusthed opstart efterår 2021

Kursus for kræftpatienter - styrk din mentale robusthed
Mental robusthed dækker over det, at kunne klare sig på trods af svære belastninger i livet. På kurset arbejder du med egne styrker og værdier, dit netværk og din indflydelse på eget liv.

Der er i alt 8 mødegange, hvor vi arbejder med:

Den tabte helhed og balance i livet 
Forandringer i livet.  
Et kritisk blik på personlige bekymringer
Værdier og mening
Accept.. Hvordan rummes svære livsvilkår? 
Egenomsorg 
Netværket. Hvordan kan man skabe et mere støttende netværk?
Styrker og værdighed

Undervisere på kurset er rådgiver Dorthe Andersen og anne Rath Rasmussen fra Næstved Rådgivningen.

For tilmelding og mere information kontakt Kræftrådgivningen i Nætved på telefon 70 20 26 46  eller via mail til: naestved@cancer.dk

Kurset vil blive evalueret  ved hjælp af spørgeskemaer, som vi håber deltagerne vil udfylde. 

Kursus til færdigbehandlede kræftpatienter, der oplever frygt for tilbagefald

På kurset arbejder vi med konkrete redskaber til at håndtere frygten for tilbagefald af kræft. Vi støtter også deltagerne i at undersøge, hvad der er værdimæssigt vigtigt for dem og håber på denne måde at kunne støtte deltagerne i deres oplevelse af medindflydelse på eget liv.

Gruppen mødes onsdage fra kl. 16.00 - 18.00

Temaerne for de forskellige gruppegange er som følger:

Individuel indledende samtale – hvem er du, og hvad går forløbet ud på?
28/4 Personlige værdier
05/5 Afkoblet opmærksomhed og opmærksomhedstræning 
12/5 Afkoblet opmærksomhed og metakognitive overbevisninger
19/5 Bekymringsudskydelse og anbefaling vedr. opfølgning
26/5 Afslutning og forebyggelse af tilbagefald til gamle handlemønstre

Kurset afholdes af vores to rådgivere og psykologer Camilla Staunsbrink og Anne Rath. 

Hvis du ønsker at høre mere om kurset, eller tilmelde dig og bestille tid til en forsamtale kan du kontakte os på telefon 70 20 26 46 eller emai til naestved@cancer.dk