Gå til sygdomsliste

Arbejde og pension

Hvis du har arbejde, når du får kræft, kan det være svært at passe arbejdet undervejs. Mange kræftpatienter må derfor sygemeldes i kortere eller længere tid.

Arbejde og pension

Her kan du læse om dine rettigheder i forhold til at få indtægt undervejs i forløbet. Du kan også læse om mulighederne for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på forskellige vilkår samt om mulighederne for pension.

Sygedagpenge ved sygemelding

Mange har ret til sygedagpenge, hvis de bliver syge og må sygemeldes. Læs her om, hvornår og hvor meget du kan få i sygedagpenge. 

Sygedagpenge


Uddannelse og støtte til at komme tilbage til arbejdsmarkedet

Revalidering er økonomisk hjælp og aktiviteter, som er rettet imod, at du fastholder dit arbejde eller kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. være uddannelse, optræning i en ny jobfunktion med løntilskud eller hjælp til at etablere egen virksomhed. Målet er at finde den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Revalidering


Hjælpemidler, hvis din arbejdsevne er nedsat

Du har mulighed for at få bevilget personlig assistance eller hjælpemidler for at klare enten dit gamle job, et nyt job eller en ny uddannelse.

Handicapkompenserende ordninger


Koordineret forløb med kurser, genoptræning og rådgivning

Sammen med kommunens rehabiliteringsteam, som består af forskellige fagpersoner fra sundheds-, beskæftigelses- og socialområdet kan du planlægge et forløb for, hvordan du kan udvikle dine muligheder for at arbejde, og hvordan du kan komme i gang med at arbejde.

Ressourceforløb


Hvis du ikke kan arbejde på tidligere vilkår, kan du evt. komme i fleksjob

Et fleksjob er et job på særlige vilkår, hvor du kan blive ansat på nedsat tid - helt ned til ganske få timer om ugen - med individuelle skånehensyn.

Fleksjob


Hvis du er for syg til at arbejde

En førtidspensionssag kan først begyndes af kommunen, når det er grundigt dokumenteret eller helt åbenlyst, at din arbejdsevne ikke kan forbedres.

Førtidspension og job med løntilskud


Hvis du ikke kan få sygedagpenge

Som kræftpatient kan du få kontanthjælp, hvis du f.eks. ikke længere kan få sygedagpenge. Kontanthjælp kan også være en mulighed, hvis du bliver fyret fra jobbet pga. sygdommen og ikke er medlem af en a-kasse.

Kontanthjælp


Erhversrelateret kræft

Hvis din kræftsygdom skyldes, at du i dit arbejde har været i kontakt med kræftfremkaldende stoffer, er der mulighed for at få erstatning.

Mistanke om arbejdsskade


Udbetaling af pension

Er du medlem af en privat pensionsordning, kan du i visse tilfælde få udbetalt din kapitalpension, invalidepension eller andre ydelser fra dit pensionsselskab, selv om du ikke modtager eller har søgt offentlig førtidspension.

Private pensionsordninger


Seniorpension

Du har en særlig mulighed for at søge om seniorførtidspension, hvis du  højst har 5 år til folkepensionsalderen, og du har en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Seniorpension


Tidlig pension

Hvis du er blevet ramt af kræft, og har været tilknyttet arbejdsmarkedet fra en tidlig alder, kan tidlig pension blive relevant.

Tidlig pension


Læs alt om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende:

Rettigheder

Få hjælp og viden, hvis du er kræftpatient eller pårørende:

Hjælp og viden - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning