Gå til sygdomsliste

Seniorførtidspension

Personer, som højst har 5 år til folkepensionsalderen, og som har en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, har en særlig mulighed for at søge om seniorførtidspension.

Seniorførtidspension har en enkel og smidig sagsbehandlingsprocedure for tilkendelse af førtidspension.

 Følgende betingelser skal dog være opfyldt:

  • Du skal have haft langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet i tiden, inden du søger seniorførtidspension. Dette forstås sædvanligvis på den måde, at du skal have arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år.
  • Din arbejdsevne skal være væsentligt og varigt nedsat i forhold til de erhverv, du ville kunne varetage. Du må ikke kunne klare et almindeligt arbejde.
  • Selvom du kan klare et fleksjob, kan du godt være berettiget til seniorførtidspension, hvis du kun kan magte et lille fleksjob (ca. 7 timer ugentligt). 

Kommunen skal ikke sætte tiltag i gang for at udvikle din arbejdsevne eller for at udnytte din resterhvervsevne. Kommunen kan altså ikke kræve, at du deltager i virksomhedspraktik, revalidering eller ressourceforløb.

Har du fået afslag på seniorførtidspension?

Kommunerne og Ankestyrelsen har desværre tidligere haft den praksis at give afslag på seniorførtidspension, hvis borgeren ville være i stand til at anvende sin resterhvervsevne i et såkaldt lille fleksjob, når borgeren har en meget begrænset arbejdsevne. Men dette er i strid med loven.

Hvis du har fået et afslag med en sådan begrundelse, bør du derfor bede om genoptagelse af din sag.

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning