Gå til sygdomsliste

Hjælpemidler i boligen

Hvis du på grund af din kræftsygdom får en varig nedsat funktionsevne, kan kommunen yde hjælp til indretning af din bolig, så den bliver bedre egnet som bolig for dig. Du kan også søge om hjælp hos kommunen, hvis du har behov for hjælpemidler for bedre at klare dit arbejde eller dagligdagen i hjemmet.

Særlig ændring af din bolig

Hvis din funktionsevne er varigt nedsat, kan kommunen yde hjælp til indretning af din bolig, så den bliver bedre egnet som bolig for dig. Der kan f.eks. være tale om særlig indretning af badeværelser, fjernelse af dørtrin, installering af kørestolsramper m.v. I ganske særlige tilfælde kan man få hjælp til at få dækket udgifterne til at fremskaffelse en mere egnet bolig.

Du kan søge hjælp til boligændring i din kommune, og den ydes uafhængig af økonomiske forhold. Kommunen yder ikke hjælp til at ændre boligen tilbage igen i forbindelse med flytning eller dødsfald.

Hjælpemidler

Hvis du på grund af din kræftsygdom får en varig nedsat funktionsevne, kan det betyde, at du får behov for hjælpemidler for bedre at klare dit arbejde eller dagligdagen i hjemmet. Et hjælpemiddel kan være mange forskellige ting, f.eks. brystproteser, materiale til stomi, kørestol, rollator, hospitalsseng eller et nødkaldeapparat. Lånte materialer som kørestol, rollator og hospitalsseng skal afleveres tilbage, når det ikke længere skal bruges. Det gælder dog ikke personlige hjælpemidler som f.eks. brystproteser. 

Du skal søge kommunen om hjælpemidler

Dine økonomiske forhold har ingen betydning for, om hjælpemidlet kan bevilges, men der ydes ikke hjælp, hvis hjælpemidlet er købt, inden bevillingen er givet. I nogle tilfælde får du lov at låne hjælpemidlet, i andre tilfælde får du det.

Når der er tale om personlige hjælpemidler som fodtøj, proteser, parykker m.v., kan man selv købe hjælpemidlet hos den leverandør, man ønsker. Kommunen refunderer prisen med et beløb, der svarer til udgiften hos kommunens egen leverandør. I alle tilfælde gælder det, at man skal ansøge kommunen om tilskud, før man køber et hjælpemiddel. Du kan læse mere om tilskud til paryk og brystprotese her:

Tilskud til brystproteser

Tilskud til paryk

Ekstra hjælpemidler til din hverdag (forbrugsgoder)

Hvis du har brug for et hjælpemiddel, som også er et almindeligt forbrugsgode (f.eks. husholdningsredskaber eller køkkenmaskiner), kan du få et tilskud på halvdelen af prisen på et almindeligt standardprodukt. Der ydes kun støtte til forbrugsgoder der koster mere end 500 kr.

Kommunen yder ikke hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen hele anskaffelsesudgiften eller yder hjælpen som udlån. Kontakt din kommune for at få nærmere oplysninger.

Læs alt om hjælp i hjemmet:

Hjælp i hjemmet

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning