Gå til sygdomsliste

Gældssanering

Har du en stor gæld, kan du søge om gældssanering i Skifteretten.

Gældssanering er en ordning, hvor du får nedsat en stor og håbløs gæld til et beløb, som du er i stand til at betale. Dette beløb afdrages herefter fast hver måned.

Du skal søge Skifteretten om gældssanering. Det er en betingelse, at gælden er umulig for dig selv at komme ud af, og at dine forhold og omstændighederne i øvrigt taler for gældssanering. Det betyder, at blandt andet gældens alder, årsagen til gælden og den hidtidige afvikling af gælden skal tale for gældssanering.

Du kan læse mere om betingelserne for gældssanering på domstolenes hjemmeside, hvor du også kan hente ansøgningsskema:

Gældsanering på domstolenes hjemmeside

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning