Gå til sygdomsliste

Scanning, røntgen og ultralyd

Lægen bruger scanninger og billedundersøgelser af kroppen, for at undersøge en mistanke om kræft og til at planlægge et behandlingsforløb.

Hvis der er mistanke om kræft, kan scanninger og røntgenundersøgelser som f.eks. CT-, MR- og PET/CT-scanninger vise:

  • Om der er en kræftknude
  • Hvor stor knuden er
  • Hvor i kroppen, den er placeret

Dette er vigtige informationer, når lægen skal vurdere, om det er muligt at operere kræften væk.

Scanninger og billedundersøgelser bruges også, når lægen skal vurdere om behandlingen (f.eks. kemoterapi) virker efter hensigten. Her kan du læse mere om de forskellige undersøgelser.

Kvinde venter sidder i venteværelse

Hvis lægen har mistanke om kræft, får langt de fleste foretaget en eller flere scanninger eller røntgenundersøgelser.


CT-kolografi – scanning af tyktarmen

En CT – kolografi er en røntgenundersøgelse af tyktarmen. Undersøgelsen giver billeder af tarmens indre og kan vise, om der er tarmkræft eller polypper i tyktarmen. Læs mere:

CT-kolografi


CT-scanning

CT-scanneren giver meget detaljerede billeder af kroppens indre organer. Læs mere:

CT-scanning


CT-urografi – røntgenundersøgelse af nyrer og urinveje

CT-urografi er en røntgenundersøgelse, der ved hjælp af kontraststof kan vise nyrerne, urinlederne og blæren på et røntgenbillede. Læs mere:

CT-urografi


DEXA-scanning

Nogle typer kræftbehandling kan øge risikoen for knogleskørhed (osteoporose). En DEXA-scanning kan måle knoglernes mineralindhold og knogletæthed. Ud fra den kan lægen vurdere risikoen for knoglebrud. Læs mere:

DEXA-scanning


Mammografi – røntgenundersøgelse af brystet

En mammografi er en røntgenundersøgelse, der kan afsløre, om der er knuder i brystet. Læs mere om undersøgelsen:

Mammografi – røntgenundersøgelse af brystet


MR-scanning af brystet

MR-scanning kan vise et detaljere billede af brystet og bruges supplement til mammografi. Læs mere:

MR-scanning af brystet


MR-scanning

Ved at sende almindelige radiobølger ind i kroppen og registrere ekkoet, kan en computer lave et detaljeret billede af kroppens indre. Læs mere:

MR-scanning


PET/CT-scanning

PET/CT-scanning er en kombineret undersøgelse, hvor man i samme omgang får udført både en PET-scanning og en CT-scanning. Læs mere om undersøgelsen:

PET/CT-scanning


Røntgenundersøgelse

Røntgenfotografering er en gennemlysning af kroppen, der gør det muligt at opdage mange forskellige kræftformer. Læs mere:

Røntgenundersøgelse


Skintigrafi

Skintigrafiske undersøgelser er funktionsundersøgelser, der kan give oplysninger om de forskellige organers funktion. Læs mere om undersøgelsen:

Skintigrafi


Ultralydsscanning af brystet

Ultralydsscanning af brystet er særligt velegnet til at undersøge kvinder med meget kirtelvæv i brystet. Læs mere:

Ultralydsscanning af brystet


Ultralydsscanning

Ultralydsscanning er velegnet til at påvise kræftknuder og til at kontrollere størrelsen af disse under behandling. Læs mere om undersøgelsen:

Ultralydsscanning


Læs alt undersøgelser for kræft:

Undersøgelser for kræft (forsiden)


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning