Gå til sygdomsliste

CT-scanning

CT-scanning (computer tomografi) er en røntgenundersøgelse, der giver meget detaljerede billeder af kroppens indre organer.

En CT-scanner danner snitbilleder af kroppen ved hjælp af et røntgenrør, som roterer omkring et leje, der kører igennem scanneren. 

Da forskelligt væv optager røntgenstråling i forskellig grad, kan computeren herefter beregne tværsnitsbilleder af kroppens indre og vise dem på en skærm. 

En CT-scanner

CT-scanneren kan tage detaljerede røntgenfotografier af kroppens indre.

Ved kræftsygdomme kan CT-scanning: 

  • Vise størrelse og placering af en kræftknude i forhold til det omkring liggende væv 
  • Pege præcist på, hvilket område der skal strålebehandles
  • Pege præcist på, hvilket område lægen skal tage en vævsprøve fra
  • Gøre det muligt at planlægge omfanget af en operation 
  • Anvendes til at bedømme effekten af behandlingen

Forholdsregler før undersøgelsen

Man må ikke have metal på den del af kroppen, der skal fotograferes, da det virker forstyrrende på billedoptagelsen. 

Fortæl personalet på radiologisk afdeling hvis du: 

  • Kan være gravid. I så fald kan du som regel få en anden type scannig for at undgå, at barnet bliver bestrålet. 
  • Før har haft bivirkninger til et eller flere kontraststoffer 
  • Har ubehandlet allergi eller astma 
  • Har nedsat nyrefunktion. Så skal du have taget en blodprøve inden CT-scanning og måske undersøges med f.eks. MR-scanning eller ultralydsscanning i stedet. 

Man får kontraststof ved to ud af tre CT-scanninger

Ofte er det nødvendigt af få et kontraststof i forbindelse med undersøgelsen, så lægen bedre kan bedømme organer eller blodkar. 

Hvis lever, bækken, nyrer, milt eller hjerne skal undersøges, vil du ofte få kontraststof direkte i en blodåre på armen eller hånden. 

Bivirkninger til CT-urogafi 
Mange oplever en kortvarig følelse af varme eller metallisk smag i munden, mens kontraststoffet bliver sprøjtet ind. Allergiske reaktioner forekommer næsten ikke.

En kvinde på vej ind i en CT-scanner

Her er en person på vej gennem CT-scanneren.

Man skal ligge stille, mens scanneren tager billeder

Under selve undersøgelsen ligger du på et leje, der langsomt bevæger sig igennem scanneren, som er en stor åben ring. 

Mens du ligger i scanneren, roterer et røntgenrør rundt inde i selve apparatet og tager billeder og opsamler billedinformationen. Det er vigtigt, at du ligger helt stille, mens der bliver taget billeder. 

Du er alene i undersøgelsesrummet, men man kan hele tiden komme i kontakt med personalet via et samtaleanlæg, ligesom personalet kan se ind til dig igennem en rude. 

Radiograf ser på billederne fra scanneren på en computerskærm

Radiografen kan hele tiden se ind i undersøgelsesrummet gennem en rude.

Risiko ved CT-scanning
Risikoen for skadevirkninger efter røntgenundersøgelser er meget lille, mens der er mange fordele ved at få undersøgelsen, fordi den danner grundlag for, at du kan få den bedst mulige behandling. På radiologisk afdeling er personale uddannet til at holde stråledoserne så lave så muligt. 

Hos børn og unge vil lægen altid nøje overveje om CT-scanning er den bedste undersøgelse i situationen. Derfor vil lægen i nogle tilfælde i stedet anvende MR- eller ultralydsscanning til undersøgelse af børn.  

Svar fra undersøgelsen
Billederne bliver gennemgået og efterfølgende beskrevet af en speciallæge.  
Du får svaret på undersøgelsen hos den læge, der har henvist dig. 

 

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning