Gå til sygdomsliste

Opfølgning efter hjernetumorer

Når du har afsluttet din behandling, vil din læge på hospitalet i samarbejde med dig udarbejde en personlig opfølgningsplan baseret på dine behov for hjælp og støtte - og med fokus på håndtering af senfølger.

Opfølgningsbesøgene kan foregå på forskellige typer afdelinger afhængigt af, hvor man bor i landet. Ofte vil det foregå på den neurokirurgiske afdeling, hvor du er opereret, hvis du ikke får nogle former for efterbehandling.

Hvis du har fået strålebehandling og/eller kemoterapi som efterbehandling, vil opfølgningsbesøgene foregå på onkologisk afdeling. De fleste steder kontrolleres man af neuro-onkologiske teams, der har neurologisk, neurokirurgisk og onkologisk (kræft) ekspertise.

Hvad sker der ved opfølgningsbesøg?

Ved disse besøg taler du med en læge og bliver undersøgt ambulant, det vil sige, uden at du skal indlægges. Du taler med lægen om eventuelle symptomer og bliver undersøgt for, om der er tegn på, at sygdommen er vendt tilbage.

Lægen vil ofte foretage en almen undersøgelse og ved mistanke om tilbagefald, får du foretaget flere undersøgelser som f.eks. blodprøver, forskellige scanninger og andet.

Formålet med opfølgning efter behandling af kræft i hjernen er at:

  • Holde øje med tegn på, at kræften er vendt tilbage
  • Behandle bivirkninger og senfølger af behandlingen
  • Forebygge komplikationer
  • Sikre at din livskvalitet bliver så god som mulig
  • Vurdere muligheder for forbedret behandling 

Du kan læse mere om opfølgningsforløb generelt:

Opfølgningsforløb efter behandling for kræft

Vær opmærksom på kroppens signaler

Opdager du nye symptomer, eller bliver du bekymret mellem opfølgningsbesøgene, så kontakt lægen.

Symptomer på tilbagefald kan være:

  • Tiltagende hovedpine
  • Opkastninger
  • Synsforstyrrelser
  • Krampeanfald
  • Ændringer i personligheden

Spørgsmål til lægen

Opfølgningsbesøgene er en god anledning til, at man tager sine spørgsmål, bekymringer og problemer op. Det er en god idé at skrive dine spørgsmål ned i forvejen, og du kan også tage en pårørende med til samtalen.

Gør opmærksom på symptomer eller gener

Det er vigtigt, at du gør lægen opmærksom på nye symptomer eller ændringer, så lægen om muligt kan tilbyde supplerende undersøgelser og evt. behandling eller lindring. Det kan også være symptomer, som skyldes gener opstået efter behandlingen.

Behandling af bivirkninger eller gener

Lægen kan søge at behandle og lindre eventuelle bivirkninger eller opståede gener. Man kan også få justeret sin medicin, hvis der er behov for det.

Hvis du har problemer efter afsluttet behandling, kan du få gode råd om f.eks. kost, livsstil eller hjælpemidler, og du kan blive henvist til andre fagpersoner, der kan hjælpe.

Planlægning af genoptræning

Ved opfølgningsbesøgene kan du få tilbudt medicin til at afhjælpe og lindre eventuelle opståede gener. Du kan sammen med lægen også planlægge en eventuel genoptræning. Det kunne eksempelvis være almen optræning af kondition, muskler og afhjælpning af lammelser.

Fra kontrol til opfølgningsprogrammer

Opfølgningsprogram for hjernetumorer erstatter det, der tidligere hed kontrol.

Opfølgning skal øge fokus på hjælpetilbud, og behandling af bivirkninger og senfølger, da flere med kræft lever længere med deres sygdom.

Læs mere:

Sundhedsstyrelsens opfølgningsprogram for hjernekræft

Læs også:

Få hjælp og viden til at håndtere hverdagen under og efter behandling af kræft i hjernen:

At leve med hjernetumorer

Gode råd om, hvad du kan gøre ved f.eks. mundproblemer, kvalme, træthed og fordøjelsesbesvær:

Bivirkninger og senfølger

Kan jeg selv gøre noget?

Få viden og gode råd om bl.a. kost, alternativ behandling og motion - som kan forbedre din livskvalitet, når du er i behandling for kræft:

Hvad kan du selv gøre


Læs alt om hjernetumorer:

Hjernetumorer - forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Hjernekræft" på Cancerforum.


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende