Gå til sygdomsliste

Opfølgning efter hjernetumorer

Når du har afsluttet din behandling, vil din læge på hospitalet i samarbejde med dig og din familie udarbejde en personlig opfølgningsplan baseret på dine behov for hjælp og støtte - og med fokus på håndtering af senfølger.

Opfølgningsbesøgene kan foregå på forskellige typer afdelinger afhængigt af, hvor man bor i landet. Ofte vil det foregå på den neurokirurgiske afdeling, hvor du er opereret, hvis du ikke får nogle former for efterbehandling.

Hvis du har fået strålebehandling og/eller kemoterapi som efterbehandling, vil opfølgningsbesøgene foregå på onkologisk afdeling. De fleste steder kontrolleres man af neuro-onkologiske teams, der har neurokirurgisk, neurologisk og onkologisk (kræft) ekspertise.

Hvad sker der ved opfølgningsbesøg?

Ved disse besøg taler du med en læge og bliver undersøgt ambulant, det vil sige, uden at du skal indlægges. Du taler med lægen om eventuelle symptomer og bliver undersøgt for, om der er tegn på, at sygdommen er vendt tilbage.

Det er vigtigt, at du gør lægen opmærksom på nye symptomer, gener eller ændringer, så lægen om muligt kan tilbyde supplerende undersøgelser og evt. behandling eller lindring.

Lægen vil ofte foretage en almen undersøgelse og ved mistanke om tilbagefald, får du foretaget flere undersøgelser som f.eks. blodprøver og scanninger.

Formålet med opfølgning efter behandling af kræft i hjernen er at:

 • Holde øje med tegn på, at kræften er vendt tilbage
 • Behandle bivirkninger og senfølger af behandlingen
 • Forebygge komplikationer
 • Sikre at din livskvalitet bliver så god som mulig
 • Vurdere muligheder for forbedret behandling 
Vær opmærksom på kroppens signaler

Opdager du nye symptomer, eller bliver du bekymret mellem opfølgningsbesøgene, så kontakt lægen.

Symptomer på tilbagefald kan være:

 • Tiltagende hovedpine
 • Opkastninger
 • Synsforstyrrelser
 • Krampeanfald
 • Ændringer i personligheden

Spørgsmål til lægen

Opfølgningsbesøgene er en god anledning til, at man tager sine spørgsmål, bekymringer og problemer op. Det kan f.eks. være symptomer, som skyldes gener opstået efter behandlingen, som lægen kan søge at afhjælpe og lindre. Det er en god idé at skrive dine spørgsmål ned i forvejen.

Hvis du har problemer efter afsluttet behandling, kan du få gode råd om f.eks. kost, livsstil eller hjælpemidler, og du kan blive henvist til andre fagpersoner, der kan hjælpe.

Planlægning af genoptræning

Du kan sammen med lægen også planlægge genoptræning, hvis du har behov for det. Det kan f.eks. være almindelig konditionstræning, styrketræning eller øvelser, der hjælper på lammelser.

Gode råd om at gå til opfølgning
 • Ved udskrivningen kan du spørge din læge på afdelingen, hvor tit du skal komme til opfølgning 
 • Hør også hvilke særlige symptomer, du skal være opmærksom på, og hvem du skal kontakte, hvis symptomerne opstår 
 • Skriv ned, hvordan du har haft det siden sidste besøg, og giv denne viden videre ved opfølgningsbesøget 
 • Det er en god ide at skrive dine spørgsmål ned i forvejen 
 • Tag gerne en pårørende eller en ven med til besøgene. Det er en god støtte for mange 

Her kan du få inspiration til, hvordan du kan forberede dig til mødet med lægen:

Forbered dig på opfølgningsforløb

Fra kontrol til opfølgningsprogrammer

Opfølgningsprogram for hjernetumorer erstatter det, der tidligere hed kontrol.

Opfølgning skal øge fokus på hjælpetilbud, og behandling af bivirkninger og senfølger, da flere med kræft lever længere med deres sygdom.

Du kan læse mere om opfølgningsforløb generelt:

Opfølgningsforløb efter behandling for kræft

Læs også:

Få hjælp og viden til at håndtere hverdagen under og efter behandling af kræft i hjernen:

At leve med hjernetumorer

Gode råd om, hvad du kan gøre ved f.eks. mundproblemer, kvalme, træthed og fordøjelsesbesvær:

Bivirkninger og senfølger

Kan jeg selv gøre noget?

Få viden og gode råd om bl.a. kost, alternativ behandling og motion - som kan forbedre din livskvalitet, når du er i behandling for kræft:

Hvad kan du selv gøre

Bekymring for tilbagefald   

Det er helt normalt at være bekymret for tilbagefald efter endt behandling, også selvom blodprøverne og andre undersøgelser ser fine ud.    
  
Bekymringen kan påvirke din hverdag – måske får du svært ved at sove eller får problemer med at huske og koncentrere dig.    
  
Det kan være en hjælp at tale med sygehusafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan også få hjælp af Kræftens Bekæmpelse. Vi tilbyder gratis rådgivning, hvor du enten kan møde op i en af vores kræftrådgivninger eller ringe og tale med en rådgiver på Kræftlinjen. Læs mere:   

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Mød andre i samme situation  

Hjernetumorforeningen er en patientforening, der har til formål at støtte og hjælpe patienter med kræft i hjernen og deres pårørende i forhold, der vedrører sygdommen. 

HjernetumorForeningen

Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende på cancerforum:  

Cancerforum.dk  


Ved tilbagefald af hjernetumorer

Risikoen for, at kræften i hjernen vender tilbage, afhænger af hvilken type tumor, der er tale om, og af hvilken behandling man har fået. Der findes forskellige muligheder for behandling. 

Spredning til andre dele af kroppen er sjældne 

Metastaser betyder, at sygdommen har spredt sig til andre dele af kroppen. Med få undtagelser spreder hjernetumorer sig aldrig uden for hjernen. 

Ependymomer kan sprede sig inden for hjernen og rygmarvskanalen. I meget sjældne tilfælde kan især aggressive hjernetumorer sprede sig via blodet uden for hjernen og rygmarven. 

Mand, der spiller guitar i sin stue

For de fleste er det overvældende at få at vide, at kræften er kommet igen, men der findes nye behandlingsmuligheder. Når det første chok har lagt sig, kan du opleve at sygdommen fylder mindre, og at du igen kan glæde dig over livet.

Tilbagefald samme sted (lokalt recidiv) 

De forskellige typer hjernetumorer opfører sig forskelligt, og der er forskel på deres tendens til at komme igen det samme sted. 

Behandling ved tilbagefald 

Ved tilbagefald er det nogle gange muligt at blive opereret igen. Antallet af operationer kan dog begrænses af, at det kan være svært at få huden til at hele efter flere operationer - især hvis du også har fået strålebehandling. 

Ved tilbagefald får du ofte supplerende behandling med kemoterapi. I nogle tilfælde får du eksperimentel behandling. 

Tilbagefald af glioblastom og astrocytomer grad III 

Glioblastom og astrocytomer grad III vil ofte gendanne sig, selvom de blev fjernet helt ved operation. 

Hvis tumoren kan opereres, kan man få foretaget en ny operation. Neurokirurgen og onkologen vil drøfte beslutningen med dig og din familie. 

Efter operation vil du som regel blive behandlet med kemoterapi og/eller eksperimentel behandling. Det er sjældent, at du får strålebehandling igen. 

Tilbagefald af astrocytomer grad II, oligodendrogliomer grad II og III og ependymomer grad II og III 

Nogle tumorer kan fjernes helt, og du kan leve i årevis efter operationen. I andre tilfælde kan en ikke aggressiv tumor ikke fjernes helt, og den giver derfor symptomer igen på et senere tidspunkt. Fælles for alle tumortyperne er, at du i mange tilfælde efter operationen vil starte på efterbehandling med stråle- og/eller kemoterapi. 

Hvis tumoren vokser igen, vil lægerne i første omgang overveje en ny operation og efterfølgende en ny form for kemoterapi. Strålebehandling kommer som regel ikke på tale igen. 

Tilbagefald af meningeomer 

Hvis meningeomet kan fjernes helt, er du ofte helt sygdomsfri. Meningeomer som sidder et sted, der er vanskeligt tilgængeligt for operation, og som derfor ikke kan fjernes helt, kan vokse igen og skal måske opereres på ny. 

Nogle meningeomer har en større tilbøjelighed til at vokse igen end andre. Du bliver altid kontrolleret med årlige scanninger efter operationen. 

Nogle meningeomer kan komme igen efter mange år, selv om de tilsyneladende var fjernet helt. Det anbefales derfor, at du får foretaget kontrolscanninger med års mellemrum helt op til 15-20 år efter operationen. 

Tilbagefald af neurinom 

Neurinomer kommer sjældent igen, hvis de er fjernet helt ved operation. Er der efterladt noget af tumoren ved operationen, vokser denne rest meget langsomt. Du kan eventuelt få strålebehandling. 

Tumorer i hypofysen, tumorer ved corpus pineale og kraniofaryngiom 

Hvis disse ikke aggressive tumorer kommer igen, vil operation oftest komme på tale. Enkelte gange kan strålebehandling være relevant. 

Hæmangioblastom 

Ved tilbagefald af et hæmangioblastom er en ny operation ofte en mulighed. Hvis tumoren ikke kan fjernes helt, kan strålebehandling være relevant. 

Medulloblastom og germinalcelletumorer 

Ved tilbagefald af et medulloblastom eller germinalcelletumorer vil operation altid blive overvejet først, og ellers er kemoterapi en behandlingsmulighed. Strålebehandling kommer sjældent på tale igen. 

Hvad er tilbagefald af kræft?

Tilbagefald af en kræftsygdom betyder, at sygdommen er vendt tilbage igen, efter man har været fri for kræft. Det kaldes også recidiv. Man kan få lokalt tilbagefald og/eller tilbagefald med spredning. 

Lokalt tilbagefald 

Det kaldes lokalt tilbagefald, hvis kræften vender tilbage til den del af kroppen, hvor kræften først opstod. 

Tilbagefald med spredning 

Kræft kan også vende tilbage i form af spredning af sygdommen. Kræften kan være vokset ind i lymfebanen og derfor have spredt sig til lymfeknuderne eller være vokset ind i blodbanen og via blodet være spredt til andre organer i kroppen. 

Det kaldes metastaser, når kræftceller fra en kræftknude spreder sig med blodet eller lymfen og danner nye kræftknuder andre steder i kroppen. 

En metastase består af samme type kræftceller, som den oprindelige kræftknude bestod af. Det vil sige, at f.eks. brystkræft, der har spredt sig til knoglerne, består af brystkræftceller. 

Hvis kræften ikke forsvinder
Selvom der er muligheder for behandling, kan det være, at man skal indstille sig på at leve med en kræftsygdom, der måske ikke kan helbredes. 

Ingen kan forudsige, hvordan netop dit forløb bliver. Men lægerne kan på baggrund af viden, statistik og deres erfaring sige noget om, hvad du kan forvente. 

Læs mere: 

Hvis kræften er kommet igen 

At leve med uhelbredelig kræft


Læs alt om hjernetumorer:

Hjernetumorer - forsiden


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Hjernekræft" på Cancerforum.