Skip navigation

Undersøgelser og diagnose

Ved mistanke om en hjernetumor vil den første undersøgelse, du får, ofte være en neurologisk undersøgelse efterfulgt af en MR-scanning af hjernen. Ved diagnosen kræft i hjernen (hjernetumorer) har mange faktorer betydning for det videre forløb.

CTScanner-Roed