Skip navigation

Behandling af hjernetumorer

Når en scanning af hjernen giver mistanke om en hjernetumor, bliver næsten alle patienter opereret for at be- eller afkræfte mistanken. Der findes forskellige typer af hjernetumorer, som hver især kræver forskellige behandlinger.

Ung Kræft

Ung Kræft er for dig, der er mellem 18 og 39 år og har kræft eller er ung pårørende til en ung kræftpatient. Du kan møde andre unge med kræft og unge pårørende. Se mere på Ung Kræfts hjemmeside.

Ung Kræft