Gå til sygdomsliste

Brigatinib 5007

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel Brigatinib 5007
Forsøgets lange titel Et kohorteforsøg med det formål at beskrive forekomsten af tidligt debuterende pulmonale hændelser hos patienter med anaplastisk lymfomkinase-positiv fremskreden ikke-småcellet lungekræft behandlet med brigatinib
Overordnede formål

At undersøge tidligt indtrædende pulmonale hændelser hos patienter med anaplastisk lymfomkinase-positiv (ALK+) fremskreden ikke-småcellet lungekræft behandlet med brigatinib

Undersøgelsesdesign

Non-interventionelt, prospektivt kohorte multicenter studie

Primære endpoints
  • Tidligt debuterende pulmonale hændelser (EOPE)
Sekundære endpoints
  • Beskrive risikofaktorer for tidligt debuterende pulmonære events (EOPE) 
  • Vurderer effektiviteten af Patient Alert Card som risiko-begrænsende tiltag
Inklusionskriterier
  • ALK+ fremskreden (stadie III eller IV) ikke-småcellet lungecancer
  • Påbegynder monoterapi med brigatinib
Eksklusionskriterier
  • Deltagelse i ethvert interventionsstudie på nuværende tidspunkt eller inden for de seneste 6 måneder
  • Tidligere behandling med brigatinib
  • Patienter som skal modtage brigatinib i kombination med anden systemisk cancerbehandling
Behandling

Der er ingen forsøgsbehanlding i dette studie, kun indsamling af data. Patinterene bliver også bedt om at deltage i 15-20 minutters telefoninterview

Planlagt antal patienter

i alt op til 180, ca. 8 patienter i Danmark

Deltagende afdelinger
  • Sjællands Universitetshospital - Næstved (Lukket)
Protokolnr

Ingen - observationsstudie

Primær investigator Sjællands Universitetshospital - Næstved
Dato for sidste revision