Skip navigation

Behandling af Hodgkin lymfom

Man behandler først og fremmest Hodgkin lymfom med kemoterapi, som kan suppleres med strålebehandling. Behandlingen er meget effektiv, og der er god chance for at blive helt rask, hvis man har sygdommen i ét af de første stadier.

Patient-Roed

Ung Kræft

Ung Kræft er for dig, der er mellem 18 og 39 år og har kræft eller er ung pårørende til en ung kræftpatient. Du kan møde andre unge med kræft og unge pårørende. Se mere på Ung Kræfts hjemmeside.

Ung Kræft