Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:T-celle terapi til metastatisk renalcelle carcinom

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Nyrekræft
Forklaring Dette forsøg undersøger, om behandling med såkaldt T-celle immunterapi kan aktivere immunforsvaret til at bekæmpe kræftceller hos patienter, der har nyrekræft med spredning.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Behandling med T-celle immunterapi bliver allerede tilbudt som eksperimentel behandling til patienter med modermærkekræft og æggestokkræft. Flere studier har vist, at behandlingen har kunne bremse sygdommen hos en del af disse patienter.

Hos nogle har behandlingen slået kræften så meget ned, at den ikke længere kan ses på scanninger eller ved en almindelig lægeundersøgelse.

Forsøget skal undersøge, om T-celle immunterapi kan bruges som en bedre behandling til patienter med nyrekræft, der har spredt sig til andre steder i kroppen. Det skal klarlægge, om det er muligt og sikkert at gennemføre behandling med T-celle immunterapi med patienternes egne T-celler.
Hvad er T-celle immunterapi?


Behandlingen med T-celler handler om at styrke patientens eget immunforsvar, så det bedre kan bekæmpe kræftcellerne. T-cellen er en vigtig ’dræbercelle’ i immunforsvaret, som bekæmper infektioner i kroppen, men cellen kan også genkende og slå kræftceller ihjel.

I T-celleterapi bruger man T-celler fra patientens friske kræftvæv og avler dem i et laboratorie. Når man har fremstillet et meget højt antal celler, får patienten ført alle cellerne direkte ind i blodet. I kræftvævet er der måske kun nogle få hundrede T-celler, men når patienten får cellerne tilbage i kroppen, er der milliarder.Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har nyrekræft af typen renalcelle carcinom med spredning til andre steder i kroppen

 • Det er muligt ved operation at udtage kræftvæv, hvorfra der udtages T-celler, der er egnet til at dyrke i laboratoriet

 • Du ikke har alvorlige bivirkninger efter tidligere behandlinger

 • Grundige undersøgelser, der bl.a. indeholder almen lægeundersøgelse, blodprøver, undersøgelser af organfunktioner og kroniske virusinfektioner, nyrefunktionsundersøgelse og hjertediagram, viser, at du kan tåle behandlingen

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du harn haft en anden kræftsygdom inden for de seneste 3 år

 • Du har spredning af kræften til hjernen (hjernemetastaser)

 • Du har udbredt spredning af kræften til knoglerne (knoglemetastaser), eller udelukkende har knoglemetastaser

 • Du har alvorlige allergier eller kendte allergier over for lægemidlerne i forsøget

 • Du har andre betydende sygdomme eller har flere psykiatriske diagnoser

 • Du har akut eller kronisk infektion med bl.a. HIV, hepatitis eller tuberkulose

 • Du har en alvorlig og aktiv autoimmun sygdom

 • Du får samtidig medicinsk behandling med immundæmpende stoffer

 • Du får behandling med andet forsøgsmedicin

 • Du får samtidig medicinsk anticancer behandling

 • Du har ukontrolleret forhøjet kalk i blodet (hypercalcæmi)

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen begynder. Behandlingen kræver, at du ofte skal møde op på hospitalet til behandling, blodprøvetagning, skanning og kontrol.

Behandlingsforløbet er opdelt i faser: • Operation, hvor der bliver udtaget kræftvæv til fremstilling af T-celler. 4-6 uger efter operation får du under indlæggelse behandling med dine egne T-celler (immunterapi) forudgået af 7 dages kemoterapi (cyclofosfamid og fludarabinfosfat)

 • Samme dag som du får dine T-celler tilbage i kroppen og i dagene efter, får du også op til 15 indsprøjtninger med et stof kaldet IL-2, der hjælper med at aktivere T-cellerne

 • Du skal forvente at være indlagt i ca. 3 uger, da selve behandlingen tager ca. 14 dage og din krop efterfølgende har brug for tid til at komme sig før du er klar til udskrivelse

 • Effekten af behandlingen vil blive undersøgt med CT skanning af kroppen 6 og 12 uger efter behandlingen

 • Kontrolforløb hvor du møder på hospitalet til blodprøvetagning, scanning og eventuelt vævsprøver

Bivirkninger ved behandlingen

Efter operationen er der risiko for evt. blødning, infektion og smerter fra operationsarret.
Under selve behandlingen, når man får T-cellerne ind i kroppen, vil de fleste opleve feber, evt. kulderystelser samt få en fornemmelse af stakåndethed, som behandles med ilt. En allergisk reaktion kan aldrig helt udelukkes, og derfor vil du blive observeret med puls og blodtryk under behandlingen.

Da man uddanner immunforsvaret til at angribe celler, der potentielt kan ligne dine egne celler, kan du få en reaktion mod kroppens egne celler, og enkelte har fået pigmentforandringer (vitiligo) samt øjenbetændelse (regnbuehindebetændelse).

Senere er bivirkningerne hovedsagelig bivirkninger til kemoterapi og IL2, og de forsvinder kort tid efter behandling.

Du kan læse om bivirkningerne på minmedicin.dk:


Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Forsøgets id-numre

EudraCT: 2016-001454-18


Clinicaltrials.gov: NCT02926053


Herlev KFE nr.: UG 1617

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat