Gå til sygdomsliste

Sygdom Myelodysplastisk syndrom (MDS)
Kort titel EU MDS
Forsøgets lange titel En prospektiv, multicenter europæisk registreringsstudie for nydiagnosticerede patienter med Myelodysplastisk Syndrom af undertyperne IPSS lav og intermediær-1.
Undersøgelsesdesign

Prospektivt datastudie

Primære endpoints
  • Det primære formål med denne undersøgelse er at beskrive demografi og sygdomsbehandling af nydiagnosticerede MDS patienter af undertyperne IPSS lav og intermediær-1
Sekundære endpoints
  • At undersøge sammenhængen mellem kliniske karakteristika, behandling og sekundær jernophobning med overall survival, tid til progression (leukæmi) og performance status.
  • At indsamle sikkerhedsdata for jernkelerende behandling, inklusive nyre- og leverfuntion.
Inklusionskriterier
  • Nydiagnostiseret med MDS iht. WHO kriterier
  • IPPS undertyperne lav og intermidiær-1
Eksklusionskriterier
  • Intermediær-2 eller risiko for MDS
  • Terapiralateret MDS
Planlagt antal patienter

Min. 1000, maks. 2000 patienter. Der rekrutteres fra 11 lande.

Deltagende afdelinger
  • Aarhus Universitetshospital
Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01