Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:CANOVA (M13-494)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Forklaring Dette forsøg sammenligner effekten af at kombinere stoffet dexamethason med enten venetoclax eller pomalidomid til patienter med knoglemarvskræft.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Dexamethason er et godkendt lægemiddel, der bl.a. anvendes til at behandle forskellige kræftformer.


I dette forsøg vil lægerne undersøge og sammenligne to kombinationsbehandlinger med dexamethason til at behandle knoglemarvskræft. Forsøget er til patienter med tilbagefald, eller hvor sygdommen er blevet værre, selvom de har fået behandling.


Behandlingerne kaldes VenDex (dexamethason kombineret med lægemidlet venetoclax) og PomDex (dexamethason kombineret med lægemidlet pomalidomid).
Lægerne vil sammenligne effekten og sikkerheden ved de to behandlinger.

Forsøgsmetode

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får VenDex behandling, og hvem der får PomDex behandling.


Læs mere om lodtrækningsforsøg:


Lodtrækningsforsøg

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har knoglemarvskræft med en bestemt genetisk ændring kaldet t(11-14)

 • Sygdommen kan følges med skanninger

 • Du tidligere har fået mindst to forskellige behandlingsformer mod kræften, hvor sygdommen er blevet værre efter endt behandling

 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)

 • Du har tilstrækkelig blod- og organfunktion

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du tidligere har fået behandling med venetoclax, pomalidomid eller andre lignende lægemidler

 • Du har haft en anden kræftsygdom inden for 3 år

 • Du har gennemgået en stamcelletransplantation inden for 12 uger op til forsøgets start

 • Kræften har spredt sig til hjernen eller rygmarven

 • Du har eller har haft en anden alvorlig sygdom inden for 6 måneder op til forsøgets start

 • Du har alvorlige hjerteproblemer

 • Du har gennemgået en større operation inden for 4 uger op til forsøgets start

 • Du har eller har haft en aktiv infektion, der skal behandles med antibiotika, inden for 14 dage op til forsøgets start

 • Du for nylig har modtaget anden kræftbehandling, som ikke er tilladt i forsøget

 • Du har fået en såkaldt levende vaccine, f.eks. gul feber-vaccine, inden for 8 uger op til forsøgets start

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.


Herefter deles patienterne i to grupper ved lodtrækning. Den ene gruppe skal have VenDex (venetoclax og dexamethason). Den anden gruppe skal have PomDex (pomalidomid og dexamethason).


VenDex
Du får venetoclax som tablet én gang dagligt. Dexamethason får du som tablet én gang ugentligt.


PomDex
Du får pomalidomid som tablet én gang dagligt i tre uger efterfulgt af én uges pause. Dexamethason får du som tablet én gang ugentligt.


Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du selv ønsker at stoppe. Den kan også ophøre, hvis din forsøgslæge beslutter, at det er bedst for dig at stoppe.

Bivirkninger ved behandlingen

Du kan opleve bivirkninger, mens du deltager i forsøget. Alle, som deltager i undersøgelsen, vil blive omhyggeligt kontrolleret for mulige bivirkninger.


Du kan læse om bivirkninger ved de forskellige lægemidler på minmedicin.dk:


Dexamethason (Maxidex ®, Monopex ®, m.fl.)


Venetoclax (Venclyxto)


Pomalidomid (Imnovid ®) 


Ved at give to lægemidler mod kræft samtidigt er det muligt, at bivirkningerne fra hvert lægemiddel forstærkes.

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde (Lukket)
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Herlev Hospital

Diverse

Sponsor: Abbvie

Forsøgets id-numre

ClinicalTrials.gov nr.: NCT03539744
EudraCT nr.: 2017-003838-88

Denne side er sidst opdateret: 2021-08-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat