Gå til sygdomsliste

Behandling af kræft i svælget

Valget af behandling afhænger af sygdommens stadium, og af hvordan dit generelle helbred er. De fleste tilfælde af kræft i svælget behandles med strålebehandling, men enkelte patienter kan i dag blive opereret.

Mand sidder og spiller guitar hjemme i sin stue

Når man skal i behandling for kræft, kan det opleves som en undtagelsestilstand. Det kan være svært at forestille sig, at hverdagen bliver normal igen, men heldigvis oplever de fleste, at der med tiden kommer ro på hverdagen.

Lægen vil anbefale den behandling eller kombination af behandlinger, der med størst sandsynlighed vil være bedst egnet i det enkelte tilfælde. De forskellige behandlingers mulige bivirkninger og påvirkning af evnen til at tale og synke indgår også i overvejelserne.

Her kan du læse et kort resumé af teksterne om de forskellige muligheder for behandling af kræft i svælget:

Kræft i svælget behandles primært med strålebehandling

Hoved-halskræft kræver høje doser bestråling, før der er effekt af behandlingen. For at gøre behandlingen effektiv, plejer man ikke at holde pauser, når først strålebehandlingen er startet. Mange små behandlinger giver den bedste balance mellem størst mulig effekt på kræftcellerne og mindst mulig risiko for varige bivirkninger.

Strålebehandling for kræft i svælget


Introduktionen af robotkirurgi giver håb om, at man i fremtiden vil få færre senfølger efter behandling af kræft i svælget. Forhåbentlig kan robotkirurgi med tiden også anvendes ved flere tilfælde af kræft i svælget end i dag.

Overlæge Irene Wessel

Operation ved nogle former og stadier af kræft i svælget

Som følge af udvikling af robot-teknologi er det de seneste år blevet muligt at behandle nogle former og stadier af kræft i svælget alene med operation.

Operation foregår i dag i forsøgsprotokoller, da det er en ny måde at behandle kræft i svælget. Formålet med protokollerne er at vise, at operation er muligt, sikkert og giver sammenlignelige resultater i forhold til strålebehandling, der er den primære behandlingsform i dag.

Lægerne må i hvert enkelt tilfælde vurdere, hvor i svælget kræften sidder, kræftknudens størrelse, sygdommens stadium og den almene helbredstilstand.

Operation for kræft i svælget


Hvis kræften har spredt sig

Hvis kræft i svælget har spredt sig på diagnosetidspunktet, er der forskellige muligheder for behandling, bl.a. operation, strålebehandling og lindrende behandling.

Behandling ved spredning

Vær åben om sygdommen og prøv at få snakket åbent om de svære følelser som sorg, angst for at dø og ensomhed. Måske du kan have glæde af at snakke med patientforeningerne til den konkrete kræftsygdom eller med Kræftens Bekæmpelse. Det gælder også dine pårørende.

Kræftpatient

Forsøgsbehandling

Forsøgsbehandling er en undersøgelse af en ny type behandling, hvis virkning man endnu ikke kender til bunds. Forsøgsbehandling kan være en mulighed, hvis standardbehandlingen ikke virker. Læs mere om forsøgsbehandling og se, om der er relevante behandlinger for dig:

Forsøgsbehandling ved kræft i svælget


Behandlingssteder

Her kan du se, hvor man kan blive behandlet for kræft i svælget i Danmark:

Behandlingssteder

Multidisciplinært behandlingsteam ved kræft i svælget

Behandlingen af kræft i svælget foregår på et af landets seks hoved-halsonkologiske centre, hvor et multidisciplinært team bestående af øre-næse-halskirurger, kræftlæger, billeddiagnostikere, patologer, tandlæger og eventuelt plastik- og kæbekirurger sammen vil foretage eventuel supplerende udredning og planlægge behandlingen. 

De seks hoved-halsonkologiske centre findes på Rigshospitalet, Rigshospitalet/Herlev Hospital, Rigshospitalet/Næstved Sygehus, Odense Universitetshospital, Aarhus Sygehus og Aalborg Universitetshospital.

Motion har positiv effekt, når man er i behandling for kræft

Både kræftsygdommen og behandlingen kan gøre dig træt og fysisk svækket - og bivirkninger fra behandlingen kan påvirke din livskvalitet.

Forskning har vist, at motion forbedrer kræftpatienters livskvalitet og styrker kroppen. Motionerede du ikke, før du blev syg, kan du roligt gå i gang med det. Det behøver ikke være hård motion eller i lang tid. En gåtur er også fin.

Læs mere om, hvor meget du må bruge kroppen før, under og efter behandling:

Fysisk aktivitet for kræftpatienter

Læs også:

Læs om gode vaner, når du er indlagt eller er i behandling:

Undgå fejl og komplikationer under dit kræftforløb

Se en liste over ny kræftmedicin, som er godkendt i EU eller USA - og læs om, hvordan du kan få adgang til ny medicin:

Ny kræftmedicin

Gode råd om, hvad du kan gøre ved f.eks. træthed, fordøjelsesbesvær eller åndenød:

Bivirkninger og senfølger

Find opskrifter og få viden om kost, ernæring og kosttilskud:

Kost til kræftpatienter

Myter, fakta og gode råd om sexlivet - når man har kræft:

Kræft og seksualitet


Læs alt om kræft i svælget

Kræft i svælget – forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende i gruppen "Hals- og mundhulekræft" på Cancerforum.