Gå til sygdomsliste

Behandling af kræft i svælget

Valget af behandling afhænger af sygdommens stadium og ens almene helbredstilstand.

Kræft i svælget behandles i de nuværende nationale retningslinjer primært med strålebehandling, men der er ved at blive etableret mulighed for, at egnede patienter med svælgkræft kan få en robotassisteret operation.

Her kan du læse en kort version af alle undersiderne om behandling af kræft i svælget.

Lægen vil anbefale den behandling eller kombination af behandlinger, der med størst sandsynlighed vil være bedst egnet i det enkelte tilfælde. De forskellige behandlingers mulige bivirkninger og påvirkning af evnen til at tale og synke indgår også i overvejelserne.

Kræft i svælget behandles primært med strålebehandling

Hoved-halskræft kræver høje doser bestråling, før der er effekt af behandlingen. For at gøre behandlingen effektiv, plejer man ikke at holde pauser, når først strålebehandlingen er startet. Mange små behandlinger giver den bedste balance mellem størst mulig effekt på kræftcellerne og mindst mulig risiko for varige bivirkninger.

Strålebehandling for kræft i svælget

Introduktionen af robotkirurgi giver håb om, at man i fremtiden vil få færre senfølger efter behandling af kræft i svælget. Forhåbentlig kan robotkirurgi med tiden også anvendes ved flere tilfælde af kræft i svælget end i dag.

Overlæge Irene Wessel

Operation ved nogle former og stadier af kræft i svælget

Som følge af udvikling af robot-teknologi er det de seneste år blevet muligt at behandle nogle former og stadier af kræft i svælget alene med operation.

Operation foregår i dag i forsøgsprotokoller, da det er en ny måde at behandle kræft i svælget. Formålet med protokollerne er at vise, at operation er muligt, sikkert og giver sammenlignelige resultater i forhold til strålebehandling, der er den primære behandlingsform i dag.

Lægerne må i hvert enkelt tilfælde vurdere, hvor i svælget kræften sidder, kræftknudens størrelse, sygdommens stadium og den almene helbredstilstand.

Operation for kræft i svælget

Spredning ved kræft i svælget kan behandles

Hvis kræften har spredt sig på diagnosetidspunktet, er der forskellige muligheder for behandling, bl.a. operation og strålebehandling.

Behandling ved spredning

Lindrende behandling ved kræft i svælget

Lindrende behandling af symptomer kan i nogle tilfælde være den eneste behandlingsmulighed ved kræft i svælget.

Lindrende behandling

Træning har positiv effekt på kræftpatienter i behandling

Både kræftsygdommen og dens behandling kan medføre træthed, fysisk svækkelse og depressive symptomer, og bivirkninger fra behandlingen kan også nedsætte livskvaliteten.

En stor analyse har vist, at motion i form af cykling, svømning, styrketræning, konditionstræning, yoga og pilates giver en klar forbedring af kræftpatienters livskvalitet i forhold til helbredet.

Ud over mindre træthed oplevede patienterne også øget tilfredshed i forhold til arbejde, fritid og socialt samvær. Nogle havde også færre bekymringer og mindre søvnforstyrrelser.

Læs mere om, hvor meget du må bruge kroppen før, under og efter behandling:

Fysisk aktivitet for kræftpatienter

Multidisciplinært behandlingsteam ved kræft i svælget

Behandlingen af kræft i svælget bør kun foregå ved et af landets seks hoved-halsonkologiske centre, hvor et multidisciplinært team bestående af øre-næse-halskirurger, kræftlæger, billeddiagnostikere, patologer, tandlæger og eventuelt plastik- og kæbekirurger sammen vil foretage eventuel supplerende udredning og planlægge behandlingen.

De seks hoved-halsonkologiske centre findes på Rigshospitalet, Rigshospitalet/Herlev Hospital, Næstved Sygehus, Odense Universitetshospital, Aarhus Sygehus eller Aalborg Universitetshospital.

Læs mere

Læs om, hvad du selv kan gøre for at undgå fejl, når du er indlagt eller er i behandling:

Undgå fejl og komplikationer under dit kræftforløb

Se en liste over ny kræftmedicin, som er godkendt i EU eller USA - og læs om, hvordan du kan få adgang til ny medicin:

Ny kræftmedicin

Gode råd om, hvad du kan gøre ved f.eks. mundproblemer, kvalme, træthed og fordøjelsesbesvær:

Bivirkninger og senfølger

Find opskrifter og få viden om kost, ernæring og kosttilskud:

Kost til kræftpatienter

Både selve behandling, men også tanker og bekymringer om kræftsygdommen kan betyde, at der ikke er overskud til at pleje sexlivet. Læs om, hvad du og din partner kan gøre:

Seksualitet

Netværk henvendt til patienter, der har eller har haft kræft i hals- og/eller mundhule samt deres pårørende:

Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft

Læs alt om kræft i svælget

Kræft i svælget – forsiden

 

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende i gruppen "Hals- og mundhulekræft" på Cancerforum.


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende