Gå til sygdomsliste

Undersøgelser for kræft i svælget

Er der mistanke om hoved-halskræft, bliver du bl.a. tilbudt en kikkertundersøgelse af svælget og struben. Finder lægen et sår eller en knude får du taget en vævsprøve, der kan vise om det er kræft.

Formål med undersøgelser

Nogle undersøgelser har til formål at finde ud af, om der er tale om kræft eller ej.

Andre undersøgelser har til formål at finde ud af, hvor meget sygdommen eventuelt har spredt sig.

Mistanke om kræft i svælget opstår oftest hos egen læge eller måske hos tandlægen. Derfra bliver du hurtigt henvist til en praktiserende speciallæge i øre-næse-halssygdomme. Hvis speciallægen mener, at det drejer sig om kræft i svælget, bliver du straks henvist til den lokale øre-næse-halskirurgiske afdeling.

På den øre-næse-halskirurgiske afdeling får du fortaget forskellige undersøgelser. Du får først en grundig øre-næse-halsundersøgelse med kikkert.

Hvis lægen finder et sår eller en knude, får du taget en vævsprøve. Derefter får du foretaget en form for scanning/billedundersøgelse, enten med ultralyd eller ved en CT- eller MR-scanning. Hvis der er yderligere behov kan du få foretaget endnu en kikkertundersøgelse.

Hvis det drejer sig om kræft i svælget, bliver du henvist til behandling på et af landets seks hoved-halsonkologiske centre.

Undersøgelse af dit generelle helbred

For at lægen kan vurdere dut generelle helbred, får du taget blodprøver, tænderne vurderes og lægen undersøger hoved-halsområdet. Lægen føler også efter eventuelle knuder og hævede lymfeknuder i området omkring halsen.

Øre-næse-halsundersøgelse med kikkert (fleksibel endoskopi)

Hvis der er mistanke om hoved-halskræft, får du en grundig øre-næse-halsundersøgelse med fleksibel endoskopi. Fleksibel endoskopi er en kikkertundersøgelse af svælget og struben med et endoskop, som kan ses på tegningen herunder. 

Ved kikkertundersøgelsen fører lægen en tynd bøjelig slange med lys og en lille kikkert i spidsen gennem det ene næsebor og ned i svælget.

Illustration, der viser den bøjelige kikkert og svælget i tværsnit

Ved en kikkertundersøgelse af struben (endoskopi) vil lægen med en tynd kikkertslange se ned i svælget og struben.

Undersøgelse i fuld bedøvelse

Da det er vanskeligt for lægen at komme til at undersøge svælget, får man som regel også lavet en forundersøgelse under fuld bedøvelse. Under bedøvelsen vil lægen:

  • Føle hals, tunge og mundbund efter
  • Undersøge med kikkert
  • Opmåle knuden
  • Tage en vævsprøve af knude

Tandundersøgelse og røntgen af kæberne inden behandling

Alle patienter bliver henvist til en tandlægeundersøgelse, inden kræftbehandlingen sættes i gang. Hvis du skal have strålebehandling, er det vigtigt, at du får en special-røntgenundersøgelse af begge kæber (ortopantomografi) og en tandstatusundersøgelse på en tand, mund og kæbekirurgisk afdeling.

Strålebehandlingen kan nemlig give tandskader, så derfor får du efterset dine tænder før behandlingen. Du kan få tilskud til tandlægeregningen, hvis du skulle få tandskader som følge af behandlingen. Tandstatusundersøgelsen skal bruges ved ansøgning om tilskud til tandpleje. Hvis der er behov for at få trukket en tand ud, vil du få det gjort inden strålebehandlingen. 

Undersøgelser for spredning

Hvis du har fået konstateret kræft i svælget, foretager lægen flere undersøgelser, der kan afgøre, om kræften eventuelt har spredt sig til andre områder i kroppen. Kræft i svælget, der spreder sig, spreder sig oftest til lymfeknuderne på halsen og mere sjældent til lungerne.

Ultralydsundersøgelse for spredning til lymfebanerne

Kræft i svælget kan sprede sig via lymfebanerne til lymfeknuderne på halsen.

Derfor får man nogle gange undersøgt knuden i svælget og de lokale lymfeknuder med ultralyd. Man får eventuelt taget vævsprøver af lymfeknuderne.

Ultralydsscanning

MR-scanning af hovedet og halsen for spredning

MR-scanning af knuden i svælget og halsens lymfeknuder bruges til at vurdere, om sygdommen har spredt sig. I nogle tilfælde anvender lægen både MR- og CT-scanning.

En MR-scanning er en billeddiagnostisk undersøgelse, som en CT-scanning. I modsætning til en CT-scanning anvendes dog ikke røntgenstråler, men elektromagnetiske stråler. Læs mere om MR-scanning:

MR-scanning

Se film om, hvordan en MR-scanning foregår. 7:45 min.

Se film om, hvordan en MR-scanning foregår. 7:45 min.

PET/CT-scanning af hovedet og halsen for spredning

PET/CT-scanning er en kombination af en CT-scanning (røntgen) og en PET-scanning, hvor man ved hjælp af et radioaktivt sporstof kan se kræftcellers aktivitet i kroppen.

Metoden supplerer de øvrige undersøgelser, men er i mange tilfælde ikke nødvendig. En PET/CT-scanning kan bidrage med yderligere information ved både diagnostik og planlægning af strålebehandling. Læs mere om PET/CT-scanning:

PET/CT-scanning

Se film om, hvordan en PET/CT-scanning foregår. 7:45 min.

Se film om, hvordan en PET/CT-scanning foregår. 7:45 min.

Undersøgelse for spredning til lungerne

Hvis kræft i svælget spreder sig til andre organer, er det oftest til lungerne. Derfor får man som regel foretaget en CT-scanning af lungerne. Læs om scanningen: 

CT-scanning

Vævsprøve kan vise om der er kræftceller

Det kan kun afgøres, om en knude er godartet eller ondartet - altså om der er tale om kræft-, hvis celler fra knuden bliver undersøgt i et mikroskop. Derfor skal der tages en prøve fra knuden. Det kaldes en celleprøve, vævsprøve eller en biopsi.

Det er vigtigt at få taget en vævsprøve af enhver knude i svælget, for at få be- eller afkræftet, om der er tale om kræft, da godartede knuder til forveksling kan ligne kræft. Når du skal have taget en vævsprøve i svælget, foregår det som regel under fuld bedøvelse. Vævsprøven tages eventuelt ultralydsvejledt, og man får samtidig set spiserør og luftrør efter.

Når lægen har udtaget vævsprøven fra knuden, bliver den undersøgt i mikroskop for at se, om der er kræftceller tilstede, og i så fald hvilken type kræft det drejer sig om. Det tager som regel en uge, før der er endeligt svar.

Nogle gange er der ikke nok materiale/celler med i prøven til af afgøre, hvilken type væv det er, og så skal man have taget en ny vævsprøve.

Man kan først få stillet diagnosen kræft, når en vævsprøve af knuden (patologisvaret) viser, at der er kræftceller til stede. Kræft i svælget er som regel af den type, der kaldes planocellulært karcinom. Det er også ved en vævsprøve, at man kan få afgjort, om der er tale om en HPV-relateret kræftform. Læs om vævsprøver generelt:

Vævsprøve (biopsi)

På baggrund af alle undersøgelserne kan lægen stille en præcis diagnose. Det er vigtigt for, at du kan få tilbudt den bedst mulige behandling. 


Læs alt om kræft i svælget

Kræft i svælget – forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende i gruppen "Hals- og mundhulekræft" på Cancerforum.