Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:DESTINY-Breast09

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Brystkræft - kvinder, Brystkræft - mænd
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne effekten af forsøgsmidlet trastuzumab deruxtecan alene eller kombineret med pertuzumab til patienter med såkaldt HER2-positiv brystkræft.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Trastuzumab deruxtecan er et godkendt lægemiddel i andre lande, men er endnu ikke godkendt til behandling i Danmark.


I dette forsøg undersøger lægerne forsøgsmidlet trastuzumab deruxtecan og dets effekt på patienter med HER2-positiv brystkræft. Lægerne undersøger forsøgsmidlet alene og kombineret med pertuzumab.


Pertuzumab er et godkendt lægemiddel, som ofte kombineres med andre lægemidler til behandling af patienter med HER2-positiv brystkræft.Hvad er HER2-positiv brystkræft?
Hvis man har HER2-positiv brystkræft, er der såkaldte HER2-receptorer på overfladen af kroppens celler, der sender meddelelser til cellerne om, at de skal vokse og dele sig. Derfor vokser og spreder HER2-positiv brystkræft sig ofte hurtigere end HER2-negativ brystkræft.


Forsøgsmidlet virker ved at binde til HER2 på kræftcellernes overflade, hvilket fører til, at et kemoterapi-lignende molekyle frigives. Molekylet kan derefter trænge ind i kræftcellerne og ødelægge dem. 

Forsøgsmetode

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i tre grupper. Gruppe 1 får forsøgsmidlet kombineret med placebo (stof uden nogen virkning, der ligner pertuzumab). Gruppe 2 får forsøgsmidlet kombineret med pertuzumab. Gruppe 3 får standardbehandling (pertuzumab kombineret med taxan og trastuzumab).


Læs mere om lodtrækningsforsøg:


Lodtrækningsforsøg

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har HER2-positiv brystkræft, der har spredt sig eller er vokset i en grad, så sygdommen ikke egner sig til helbredende kirurgi og/eller strålebehandling

 • Du har fået eller er villig til at få taget vævsprøver af kræften

 • Du ikke tidligere har fået kemoterapi eller HER2-målrettet behandling mod uhelbredelig brystkræft. Du må gerne have fået forebyggende kemoterapi eller forebyggende HER2-målrettet behandling

 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)

 • Du har mindst én kræftknude større end 1 cm., som ikke tidligere er blevet strålebehandlet

 • Du har tilstrækkelig organfunktion

 • Du er kommet dig tilstrækkeligt efter tidligere behandlinger eller operationer

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du har haft en anden kræftsygdom inden for 3 år

 • Du har alvorlige bivirkninger fra tidligere behandling

 • Kræften har spredt sig til hjernen eller rygmarven

 • Du har nedsat immunforsvar

 • Du har en aktiv infektion, der kræver behandling med antibiotika

 • Du har fået en såkaldt levende vaccine, f.eks. gul feber-vaccine, inden for 30 dage op til forsøgets start

 • Du har alvorlig sygdom i indre organer

 • Du samtidig modtager anden kræftbehandling

 • Du har fået strålebehandling inden for 2 uger op til forsøgets start

 • Du har gennemgået en større operation inden for 4 uger op til forsøgets start

 • Du har fået forsøgsmedicin i et andet forsøg inden for 12 måneder

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden forsøget går i gang.


Herefter placeres du ved lodtrækning i én af tre grupper, hvilket afgør forløbet af din behandling.


Gruppe 1
Du skal have forsøgsmidlet trastuzumab deruxtecan sammen med placebo.


Gruppe 2
Du skal have forsøgsmidlet trastuzumab deruxtecan sammen med pertuzumab.


Gruppe 3
Du skal have pertuzumab sammen med taxan (enten docetaxel eller paclitaxel) og trastuzumab.


Uanset gruppe får du lægemidlerne på hospitalet direkte i dine blodårer gennem et drop. Du skal have behandling hver 3. uge.


Opfølgning og afslutning
Du skal til et afsluttende besøg kort tid efter din sidste behandling samt et opfølgningsbesøg 40-47 dage efter sidste behandling. Herefter er der opfølgningsbesøg ca. hver 3. måned, så lægen kan holde øje med effekt og eventuelle bivirkninger ved behandlingen.


Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du selv ønsker at stoppe. Den kan også ophøre, hvis din forsøgslæge eller medicinalfirmaet, der har udviklet forsøgsstoffet, beslutter, at det er bedst for dig at stoppe.

Bivirkninger ved behandlingen

Der kan være bivirkninger forbundet med de forskellige behandlinger. Alle, som deltager i forsøget, vil blive omhyggeligt kontrolleret for mulige bivirkninger.


Du kan læse om bivirkningerne ved de enkelte stoffer på minmedicin.dk:


Trastuzumab deruxtecan (Enhertu)


Pertuzumab (Perjeta)


Docetaxel (Docetaxel ”Accord”, Docetaxel ”Kabi”)


Paclitaxel (Abraxane, Apealea, m.fl.)


Trastuzumab (Herceptin ®, Ontruzant, m.fl.)Ved at give flere lægemidler mod kræft samtidigt er det muligt, at bivirkningerne fra hvert lægemiddel forstærkes.

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Afdeling uden for Danmark
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Afdeling uden for Danmark

 • Sygehus Sønderjylland - Sønderborg 

 • Rigshospitalet

 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt

Diverse

Sponsor: AstraZeneca AB

Forsøgets id-numre

EudraCT nr.: 2020-004074-21

Denne side er sidst opdateret: 2021-11-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat