Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:Heres

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Spiserørskræft
Forklaring Dette forsøg undersøger, om patienter med spiserørskræft har gavn af at få behandling med trastuzumab i tillæg til standardbehandling med kemo- og immunterapi.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Standardbehandling til patienter med spiserørskræft består af kemo- og immunterapi.
Der findes overordnet to typer spiserørskræft. Målrettet behandling med trastuzumab bruges aktuelt til behandling af den anden type end den, der indgår i dette forsøg. I dette forsøg vil lægerne derfor undersøge, om behandling med trastuzumab også kan øge effekten af behandlingen hos patienter med den type spiserørskræft, som du har.


Trastuzumab er et antistof, som er godkendt til behandling af brystkræft samt den anden type spiserørskræft. Trastuzumab er endnu ikke godkendt til behandling af planocellulær spiserørskræft.Hvad er antistoffer?
Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.


Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.


Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.


Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har spiserørskræft af typen planocellulær (pladecelle)

 • Kræften ikke egner sig til operation eller anden helbredende behandling

 • Kræften er såkaldt HER2-positiv, hvilket betyder, at bestemte proteiner findes på overfladen af kræftcellerne (spørg evt. din læge)

 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus ˂ 2)

 • Dine organer fungerer tilstrækkeligt til, at du kan få forsøgsbehandling

 • Dine blod- og urinprøver ligger inden for bestemte grænser

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du tidligere har fået behandling, der ikke er tilladt ved indgang til dette forsøg

 • Du har en anden alvorlig sygdom eller lidelse, der ikke kan kontrolleres med behandling, eller som øger din risiko for at få alvorlige bivirkninger af forsøgsbehandlingen

 • Du har alvorlige problemer med hjertet (inklusiv hjertesvigt og forhøjet blodtryk)

 • Du lider af alvorlig dyspnø med behov for regelmæssig supplement af ilt

 • Kræften har spredt sig til hjernen eller hjernehinderne

 • Du har haft en anden kræftsygdom inden for de seneste 2 år (med få undtagelser)

 • Du samtidig får anden kræftbehandling (med få undtagelser)

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen starter.


Hvis du deltager i forsøget, skal du have standardbehandling samt behandling med forsøgsmidlet trastuzumab.


Standardbehandlingen består af kemoterapi med to kemoterapistoffer (oftest oxaliplatin og capecitabin) samt immunterapi med pembrolizumab. Din læge afgør, hvilke specifikke kemoterapeutika du skal have.


Du får kemoterapistofferne samt pembrolizumab og trastuzumab direkte i dine blodårer gennem et drop hver 3. uge. Behandlingen foregår ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.


Du kan få behandlingen, så længe du har gavn af den. Undervejs i forsøget vil lægerne jævnligt kontrollere, hvordan du reagerer på behandlingen, og om der opstår bivirkninger.


Behandlingen stopper, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis kræften bliver værre, eller hvis du eller forsøgslægen beslutter, at det er bedst for dig at stoppe i forsøget.


Efter din sidste behandling starter en længerevarende opfølgningsperiode med kontrolbesøg ca. hver 12. uge det første år og efterfølgende sjældnere kontrolbesøg.

Bivirkninger ved behandlingen

Der kan være bivirkninger forbundet med at deltage i forsøget. Du kan læse om bivirkninger ved hvert enkelt lægemiddel på minmedicin.dk:


Trastuzumab (Herceptin ®, Trazimera ®, m.fl.)


Pembrolizumab (Keytruda ®)


Oxaliplatin (Oxaliplatin ”Accord”, Oxaliplatin “Fresenius Kabi”)


Capecitabin (Capecitabin “Stada”, Capecitabin “Accord”)


Det er muligt, at bivirkninger fra hvert lægemiddel forstærkes, når man kombinerer flere lægemidler.

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Rigshospitalet

 • Odense Universitetshospital

 • Aalborg Universitetshospital

 • Aarhus Universitetshospital

Forsøgets id-numre

EudraCT: 2021-003415-26

Denne side er sidst opdateret: 2021-12-29

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat