Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:VICTORIA

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Forklaring Dette forsøg henvender sig til patienter med knoglemarvskræft, der har kromosomforandringen translokation 11;14. Lægerne vil undersøge, hvordan en kombination af venetoclax og dexamethason virker på sygdommen.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

I forsøget vil lægerne undersøge, om forsøgslægemidlet venetoclax virker effektivt hos patienter med knoglemarvskræft, der har en særlig kromosomforandring kaldet translokation 11;14.

Lægemiddelstyrelsen har endnu ikke godkendt venetoclax til behandling af knoglemarvskræft. Det er dog godkendt til at behandle af andre blodsygdomme.

Lægerne giver venetoclax sammen med dexamethason. Dexamethason er en godkendt standardbehandling af knoglemarvskræft. Lægerne vil undersøge, hvordan kombinationen virker. De vil derudover undersøge, hvordan dit immunforsvar reagerer på en vaccination mod lungebetændelse.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har knoglemarvskræft (myelomatose)

 • Du er blevet behandlet for din knoglemarvskræft tidligere

 • Dine kræftceller har den genetiske forandring kaldet translokation 11;14

 • Du har fået et tilbagefald, eller hvis din sygdom ikke har reageret på tidligere behandlinger

 • Dine organer fungerer tilstrækkeligt

 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2). Hvis du har en performancestatus på over 2 på grund af knoglesmerter, kan du måske deltage i forsøget efter aftale med lægerne

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du har en betydende sygdom eller psykisk sygdom, der forhindrer dig i at kunne deltage i forsøget

 • Du har en alvorlig infektion

 • Du er overfølsom over for den medicin, der indgår i forsøget

 • Du har HIV, hepatitis B eller C

 • Du har fået en såkaldt levende vaccine, f.eks. gul feber-vaccine, inden for 30 dage før, forsøget starter

 • Du har fået en autolog stamcelletransplantation inden for 12 uger op til forsøgets start

 • Du tidligere har fået en allogen stamcelletransplantation og nu med graft versus host sygdom

 • Du har en svær hjertesygdom

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.
Du får den første vaccine mod lungebetændelse, inden du begynder din behandling med venetoclax og dexamethason. Du får vaccinerne ved et stik i en muskel med en sprøjte.

Du får venetoclax og dexamethason i behandlingscyklusser. En cyklus består af 28 dage. Både venetoclax og dexamethason er tabletlægemidler, der skal synkes. Du skal tage venetoclax dagligt og dexamethason ugentligt.

Under forsøget vil lægerne blandt andet tage blod-, urin- og knoglemarvsprøver. Lægerne tager blodprøverne for at kunne undersøge dit immunforsvar under forsøget. De tager knoglemarvsprøver for at kunne undersøge forsøgsbehandlingens effekt.

Når du har afsluttet din sidste behandlingscyklus, vil lægerne fortsat følge dig i 24 måneder. Til opfølgningsbesøgene vil lægerne undersøge dit helbred og tage nogle blodprøver, så de kan følge din udvikling.

Bivirkninger ved behandlingen

Du kan opleve bivirkninger, mens du deltager i forsøget. Alle, som deltager i undersøgelsen, vil blive omhyggeligt kontrolleret for mulige bivirkninger. Men lægerne kender ikke alle bivirkninger, som eventuelt kan opstå.

Du kan læse på minmedicin.dk om de forskellige stoffers bivirkninger. For begge stoffer gælder det, at der er flere medicinvaremærker, der indeholder de konkrete stoffer og kan bruges til behandlingen. Bivirkningerne er ens for dem alle. Linkene fører til et af mærkerne:


Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Odense Universitetshospital

Forsøgets id-numre

EudraCT nr.: 2020-001102-29

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat