Gå til sygdomsliste

Opfølgning ved kronisk myeloid leukæmi

Når man har kronisk myeloid leukæmi, bliver man tilbudt at gå til opfølgningsmøder på hospitalet. Man går til opfølgning for at få undersøgt, om den medicin man får er tilstrækkelig effektiv, og om dosis er rigtig. Din læge på hospitalet vil i samarbejde med dig udarbejde en personlig opfølgningsplan baseret på dine behov for hjælp og støtte.

Med kronisk myeloid leukæmi vil du typisk skulle gå til opfølgning resten af livet. Du skal i begyndelsen gå til opfølgning cirka en gang om måneden. Senere typisk med 3-6 måneders mellemrum.

Hvad sker der, når man ved møder til opfølgning?

Ved opfølgningsmødet taler du med lægen om eventuelle symptomer og bliver undersøgt for komplikationer, og for om der er tegn på, at sygdommen har udviklet sig. Du får også taget en blodprøve.

Det er vigtigt, at du gør lægen opmærksom på nye symptomer eller ændringer, så lægen kan ændre behandlingen, hvis det er muligt.

Lægen kan forsøge at behandle og lindre eventuelle bivirkninger eller opståede gener. Lægen kan også justere på medicinen, hvis der er behov for det.

Hvis sygdommen bliver værre

Hvis der er tegn på, at sygdommen forværres, kan du få foretaget en ny knoglemarvsundersøgelse med kromosombestemmelse, fordi der ved forværring eventuelt kan opstå nye kromosomdefekter.

Det kan være vigtigt at fange tidlige tegn på udvikling i sygdommen, fordi der kan blive tale om at skifte behandling og i visse tilfælde at overveje stamcelletransplantation (knoglemarvstransplantation).

Spørgsmål til lægen

Opfølgningsmødet er en god anledning til, at du tager dine spørgsmål, bekymringer og problemer op. Det er en god idé at skrive dine spørgsmål ned i forvejen.

Gode råd om kost, livsstil og hjælpemidler

Du kan også få at vide, hvor du kan få gode råd om kost, livsstil og hjælpemidler.

Det er vigtigt, at du selv holder øje med symptomer

Kronisk myeloid leukæmi er en sygdom, man har hele livet, og der kan komme symptomer igen, selvom man eventuelt er i behandling.

Mellem opfølgningsbesøgene er det vigtigt, at du selv er opmærksom på eventuelle symptomer. Hvis du får symptomer, som bekymrer dig, skal du ikke vente til næste planlagte besøg, men henvende dig og bede om at få din tid fremskyndet.

I sjældne tilfælde kan sygdommen efter nogle år ændre karakter og opføre sig som aggressiv leukæmi. Det er en alvorlig komplikation, som kan kræve hurtig behandling med intensiv kemoterapi.

Vurdering af behandling

Ved opfølgningsbesøget har lægen også mulighed for at sikre sig, at behandlingsforløbet har været tilfredsstillende. Hvis du har fået en ny type behandling (forsøgsbehandling), er det ligeledes vigtigt for lægen at notere sig, om alt er forløbet som planlagt, eller om behandlingen kræver ændringer.

Du bliver kontrolleret på hæmatologisk afdeling på hospitalet

Opfølgningen foregår oftest ambulant, hvilket vil sige, at du ikke skal indlægges.

Behandling af bivirkninger eller gener

Lægen kan søge at behandle og lindre eventuelle bivirkninger eller opståede gener. Du kan også få justeret din medicin, hvis der er behov for det.

Læs mere:

Arbejde og pension


Alt om kronisk myeloid leukæmi (CML)

Forsiden – kronisk myeloid leukæmi (CML)


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning