Gå til sygdomsliste

Opfølgning ved kronisk myeloid leukæmi

Når man har kronisk myeloid leukæmi, bliver man tilbudt at gå til opfølgningsmøder på hospitalet. Man går til opfølgning for at få undersøgt, om den medicin man får er tilstrækkelig effektiv, og om dosis er rigtig. Din læge på hospitalet vil i samarbejde med dig udarbejde en personlig opfølgningsplan baseret på dine behov for hjælp og støtte.

Med kronisk myeloid leukæmi vil du typisk skulle gå til opfølgning resten af livet. Du skal i begyndelsen gå til opfølgning cirka en gang om måneden. Senere typisk med 3-6 måneders mellemrum.

Du bliver kontrolleret på hæmatologisk afdeling på hospitalet. Opfølgningen foregår oftest ambulant, hvilket vil sige, at du ikke skal indlægges.

Hvad sker der, når man ved møder til opfølgning?
Ved opfølgningsmødet taler du med lægen om eventuelle symptomer og bliver undersøgt for komplikationer, og for om der er tegn på, at sygdommen har udviklet sig. Du får også taget en blodprøve.

Det er vigtigt, at du gør lægen opmærksom på nye symptomer eller ændringer, så lægen kan ændre behandlingen, hvis det er muligt.

Lægen kan forsøge at behandle og lindre eventuelle bivirkninger eller opståede gener. Lægen kan også justere på medicinen, hvis der er behov for det.

Hvis sygdommen bliver værre
Hvis der er tegn på, at sygdommen forværres, kan du få foretaget en ny knoglemarvsundersøgelse med kromosombestemmelse, fordi der ved forværring eventuelt kan opstå nye kromosomdefekter.

Det kan være vigtigt at fange tidlige tegn på udvikling i sygdommen, fordi der kan blive tale om at skifte behandling og i visse tilfælde at overveje stamcelletransplantation (knoglemarvstransplantation).

Spørgsmål til lægen
Opfølgningsmødet er en god anledning til, at du tager dine spørgsmål, bekymringer og problemer op. Det er en god idé at skrive dine spørgsmål ned i forvejen.

Gode råd om kost, livsstil og hjælpemidler
Du kan også få at vide, hvor du kan få gode råd om kost, livsstil og hjælpemidler.

Det er vigtigt, at du selv holder øje med symptomer

Kronisk myeloid leukæmi er en sygdom, man har hele livet, og der kan komme symptomer igen, selvom man eventuelt er i behandling.

Mellem opfølgningsbesøgene er det vigtigt, at du selv er opmærksom på eventuelle symptomer. Hvis du får symptomer, som bekymrer dig, skal du ikke vente til næste planlagte besøg, men henvende dig og bede om at få din tid fremskyndet.

I sjældne tilfælde kan sygdommen efter nogle år ændre karakter og opføre sig som aggressiv leukæmi. Det er en alvorlig komplikation, som kan kræve hurtig behandling med intensiv kemoterapi.

Vurdering af behandling

Ved opfølgningsbesøget har lægen også mulighed for at sikre sig, at behandlingsforløbet har været tilfredsstillende. Hvis du har fået en ny type behandling (forsøgsbehandling), er det ligeledes vigtigt for lægen at notere sig, om alt er forløbet som planlagt, eller om behandlingen kræver ændringer.

Gode råd om at gå til opfølgning
  • Ved udskrivningen kan du spørge din læge på afdelingen hvilke særlige symptomer, du skal være opmærksom på, og hvem du skal kontakte, hvis symptomerne opstår 
  • Skriv ned, hvordan du har haft det siden sidste besøg, og giv denne viden videre ved opfølgningsbesøget 
  • Skriv ned, hvordan du har haft det siden sidste besøg, og giv denne viden videre ved opfølgningsbesøget  
  • Det er en god ide at skrive dine spørgsmål ned i forvejen 
  • Tag gerne en pårørende eller en ven med til besøgene. Det er en god støtte for mange 

Her kan du få inspiration til, hvordan du kan forberede dig til mødet med lægen:

Forbered dig på opfølgningsforløb

Du kan læse mere om opfølgningsforløb generelt 

Opfølgningsforløb efter behandling for kræft

Læs også:

Læs mere om hverdagsliv og få gode råd til at håndtere eventuelle senfølger efter behandlingen for CML:

At leve med CML

Læs mere om bivirkninger og senfølger og hvad der kan gøres ved dem:  

Bivirkninger og senfølger  

Kan jeg selv gøre noget?  
Få viden og gode råd om bl.a. kost, alternativ behandling og motion - som kan forbedre din livskvalitet:  

Hvad kan du selv gøre

Bekymring for tilbagefald  
Det er helt normalt at være bekymret for tilbagefald efter endt behandling, også selvom blodprøverne og andre undersøgelser ser fine ud.   
 
Bekymringen kan påvirke din hverdag – måske får du svært ved at sove eller får problemer med at huske og koncentrere dig.   
 
Det kan være en hjælp at tale med sygehusafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan også få hjælp af Kræftens Bekæmpelse. Vi tilbyder gratis rådgivning, hvor du enten kan møde op i en af vores kræftrådgivninger eller ringe og tale med en rådgiver på Kræftlinjen. Læs mere:  

Kræftens Bekæmpelses rådgivning   
  
Mød andre i samme situation   
Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende på cancerforum:   
  
Cancerforum.dk  


Ved tilbagefald af kronisk myeloid leukæmi

Man taler ikke om egentligt tilbagefald ved kronisk myeloid leukæmi (CML). Kronisk myeloid leukæmi er en sygdom, man har hele livet, og der kan komme symptomer igen, selvom man eventuelt er i behandling med imatinib, nilotinib, dasatinib eller bosutinib. 

Det er vigtigt at være opmærksom på disse symptomer og fortælle lægen om dem, eventuelt når man er til opfølgningsbesøg. 

I sjældne tilfælde kan sygdommen efter nogle år ændre karakter og opføre sig som aggressiv leukæmi. Det er en alvorlig komplikation, som kan kræve hurtig behandling med intensiv kemoterapi.

Hvis imatinib ikke længere virker, er der andre behandlingsmuligheder 
I løbet af de første fem år vil cirka 20 pct. af patienterne udvikle såkaldt resistens over for imatinib. Det vil sige, at behandlingen ikke virker tilstrækkelig effektivt eller ikke længere hjælper på sygdommen, som således igen vender tilbage. Efter cirka 8 år vil omkring 50 pct. af patienterne være stoppet med imatinib, enten på grund af utilfredsstillende behandlingsresultat eller på grund af bivirkninger ved behandlingen. 

I disse tilfælde kan i dag behandles med de nye såkaldte 2. generations-tyrosinkinasehæmmere; dasatinib (Sprycel®), nilotinib (Tasigna®) eller bosutinib (Bosulif®).  

Læs mere om medicinen og dens bivirkninger: 

Imatinib 

Dasatinib (Sprycel®) 

Bosutinib (Bosulif®) 

Nilotinib (Tasigna®) 

Genvarianten T315l behandles med ponatinib 
I sjældne tilfælde, hvis resistensen skyldes en sjælden sygdomsdisponerende genvariant, kaldet T315I, er stofferne dog virkningsløse. Her kan man i stedet behandle med stoffet ponatinib (Iclusig®) (en tyrosinkinasehæmmer, som har en bred vifte af angrebspunkter, og som er effektiv over for alle såkaldte BCR-ABL-genvarianter, herunder også T315I). 

Stamcelletransplantation (knoglemarvstransplantation) hvis medicin ikke har virkning 
Tidligere blev man tilbudt stamcelletransplantation fra en rask donor til især yngre patienter. Stamcelletransplantation fra en rask doner til den syge kaldes allogen knoglemarvstransplantation. 

Stamcelletransplantation er formentlig stadig den eneste behandling, der kan helbrede patienter med CML, men i dag anvendes stamcelletransplantation kun i de tilfælde, hvor behandling med imatinib og 2. generations tyrosinkinasehæmmere ikke længere virker. Det skyldes, at resultaterne af behandling med medicin er så gode, og at bivirkningerne er acceptable. 

Medicinsk behandling med f.eks. imatinib kan måske hos nogle patienter medføre, at man bliver sygdomsfri, uden påviselig spor af sygdommen. Hos disse kan behandlingen stoppes, idet man efterfølgende får taget regelmæssige blodprøver, således at lægen tidligt kan genindsætte behandling, hvis blodprøven viser tegn på, at sygdommen er ved at vende tilbage.   

Det kan for nogle være overvældende at skulle genoptage behandlingen efter en pause. Nogle har slet ikke lyst til at forsøge at stoppe behandlingen. 

Der findes anbefalinger til hvilke kriterier, som bør være opfyldt, inden man forsøger at stoppe med medicin. Langt fra alle kommer til at opfylde disse kriterier. En vigtig faktor er, at man er motiveret og ikke bliver presset til at stoppe behandlingen. 

Stamcelletransplantation

Uhelbredelig kræft 
Ingen kan forudsige, hvordan netop dit forløb bliver. Men lægerne kan på baggrund af viden, statistik og deres erfaring sige noget om, hvad du kan forvente. 

At leve med uhelbredelig kræft 


Alt om kronisk myeloid leukæmi (CML)

Forsiden – kronisk myeloid leukæmi (CML)


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning