Gå til sygdomsliste

Tilbagefald ved kronisk myeloid leukæmi

Man taler ikke om egentligt tilbagefald ved kronisk myeloid leukæmi (CML). Kronisk myeloid leukæmi er en sygdom, man har hele livet, og der kan komme symptomer igen, selvom man eventuelt er i behandling med imatinib, nilotinib (Tasigna®), dasatinib (Sprycel®) eller bosutinib (Bosulif®).

Det er vigtigt at være opmærksom på disse symptomer og fortælle lægen om dem, eventuelt når man er til opfølgningsbesøg. 

I sjældne tilfælde kan sygdommen efter nogle år ændre karakter og opføre sig som aggressiv leukæmi. Det er en alvorlig komplikation, som kan kræve hurtig behandling med intensiv kemoterapi.

Hvis imatinib ikke længere virker, er der andre behandlingsmuligheder

I løbet af de første fem år vil cirka 20 pct. af patienterne udvikle såkaldt resistens over for imatinib. Det vil sige, at behandlingen ikke virker tilstrækkelig effektivt eller ikke ikke længere hjælper på sygdommen, som således igen vender tilbage. Efter cirka 8 år vil omkring 50 pct. af patienterne være ophørt med imatinib, enten på grund af utilfredsstillende behandlingsresultat eller grundet bivirkninger til behandlingen.

I disse tilfælde kan i dag behandles med de nye såkaldte 2. generations tyrosinkinasehæmmere, kaldet dasatinib (Sprycel®) og nilotinib (Tasigna®) samt den nye tyrosinkinase-inhibitor bosutinib (Bosulif®). 

Læs mere om medicinen og dens bivirkninger:

Imatinib

Dasatinib (Sprycel®)

Bosutinib (Bosulif®)

Nilotinib (Tasigna®)

Genvarianten T315l behandles med ponatinib

I sjældne tilfælde, hvis resistensen skyldes en sjælden sygdomsdisponerende genvariant, kaldet T315I, er stofferne dog virkningsløse. Her kan man i stedet behandle med stoffet ponatinib (Iclusig®) (en tyrosinkinasehæmmer, som har en bred vifte af angrebspunkter, og som er effektiv over for alle såkaldte BCR-ABL-genvarianter, herunder også T315I).

Kvinde går tur i naturen

Det kan være en god idé at sørge for at give sig selv pauser fra sygdom og behandling.

Stamcelletransplantation (knoglemarvstransplantation) hvis medicin ikke har virkning

Tidligere blev man tilbudt stamcelletransplantation fra en rask donor til især yngre patienter. Stamcelletransplantation fra en rask doner til den syge kaldes allogen knoglemarvstransplantation.

Stamcelletransplantation er formentlig stadig den eneste behandling, der kan helbrede patienter med CML, men i dag anvendes stamcelletransplantation kun i de tilfælde, hvor behandling med imatinib og 2. generations tyrosinkinasehæmmere ikke længere virker. Det skyldes, at resultaterne af behandling med medicin er så gode, og at bivirkningerne er acceptable.

Medicinsk behandling med f.eks. imatinib kan måske hos nogle patienter medføre, at man bliver sygdomsfri, uden påviselig spor af sygdommen. Hos disse kan behandlingen stoppes, idet man efterfølgende får taget regelmæssige blodprøver, således at lægen tidligt kan genindsætte behandling, hvis blodprøven viser tegn på, at sygdommen er ved at vende tilbage.  

Det kan for nogle være overvældende at skulle genoptage behandlingen efter en pause, og nogle patienter har slet ikke lyst til at forsøge at stoppe behandlingen. Endnu er der heller ingen retningslinjer for, hvem der kan forsøge at stoppe, og ingen bliver presset til at ophøre med behandling.

Stamcelletransplantation

Uhelbredelig kræft

Ingen kan forudsige, hvordan netop dit forløb bliver. Men lægerne kan på baggrund af viden, statistik og deres erfaring sige noget om, hvad du kan forvente.

At leve med uhelbredelig kræft

Alt om kronisk myeloid leukæmi (CML)

Forsiden - kronisk myeloid leukæmi (CML)

 

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Leukæmi" på Cancerforum.


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende