Gå til sygdomsliste

Behandling af livmoderhalskræft i stadium II, III og IV

Man får tilbudt strålebehandling med samtidig kemoterapi, hvis kræftknuden har spredt sig til bækkenet eller til lymfeknuderne. Derudover tilbydes strålebehandling også til nogle kvinder med livmoderhalskræft i stadium IB, hvis kræftknuden er større end 4 cm eller hvis man ikke kan tåle at blive opereret.

Kræft i livmoderhalsen kan brede sig til:

  • Vævet ved siden af livmoderhalsen (stadium IIB og IIIB)
  • Nederste del af skeden (stadium IIIA)
  • Blære, tarm eller andre organer (stadium IV)

I disse tilfælde er strålebehandling med samtidig kemoterapi den bedste behandling.

Derudover kan kræften på diagnosetidspunktet have spredt sig til lymfeknuderne i bækkenet eller langs hovedpulsåren (aorta).  Hvis der er spredning til lymfeknuderne, vil man også få tilbudt strålebehandling med samtidig kemoterapi. Læs mere om de forskellige stadier:

Diagnose for livmoderhalskræft

I de seneste år er der sket mange positive ting på området livmoderhalskræft. I behandlingen er der sket væsentlige ændringer både operativt og i måden vi giver strålebehandling på. Det betyder, at vi i dag har gode muligheder for mere effektiv og samtidig mere skånsom behandling af livmoderhalskræft både i de tidlige og senere stadier.

Overlæge, ph.d. Pernille Tine Jensen, Odense Universitetshospital

Udvendig og indvendig strålebehandling

Man kan få både udvendig og indvendig strålebehandling, når man skal behandles for kræft i livmoderhalsen.

Den udvendig strålebehandling er rettet imod kræftknuden i livmoderhalsen og lymfeknuderne i bækkenet og i nogle tilfælde lymfeknuderne langs hovedpulsåren. Efter den udvendige strålebehandling bliver man tilbudt indvendig strålebehandling (brachyterapi) imod kræftknuden i livmoderhalsen.

Under forløbet med strålebehandling får man desuden ugentlig kemoterapi (cisplatin).

Udvendig strålebehandling planlægges efter scanningsbilleder

Før man begynder på strålebehandling, skal man igennem en række forberedelser, så strålebehandlingerne rammer kræftknuden præcist og med så lidt bestråling af det normale væv som muligt.

Derfor vil man få foretaget en CT-scanning og en MR-scanning. Lægen overfører billederne fra scanningen til et dosisplanlægningssystem, hvor kræftvæv og normalt væv indtegnes på hvert enkelt billede. Derefter planlægger en hospitalsfysiker strålebehandlingen sammen med lægen.

Man får den udvendige strålebehandling imod selve kræftknuden i livmoderhalsen og mod lymfeknuderne i bækkenet i løbet af 25-30 daglige behandlinger. Strålebehandlingen er fordelt på flere mindre portioner ad gangen for at skåne det normale væv (blære og tarm) bedst muligt.

Man får derfor udvendig strålebehandling dagligt (dog ikke weekend) i fem til seks uger. Selve behandlingen er smertefri og tager kun nogle få minutter hver gang.

Indvendig strålebehandling (brachyterapi) af kræft i livmoderhalsen

Indvendig strålebehandling giver koncentreret bestråling af selve kræftknuden. Fordelen ved indvendig strålebehandling er, at man kan få en stor dosis stråler på et lille område.

Ved indvendig strålebehandling kommer strålerne fra radioaktive kilder, som gennem et hult cylinderformet kateter er lagt ind i selve knuden eller ganske tæt på den i livmoderhalsen. 

Man kan også få stukket nåle op i knuden og på den måde få de radioaktive kilder ind i knuden. Man er bedøvet både når det cylinderformede kateter og nålene lægges.

Indvendig strålebehandling kan tage fra få minutter til flere dage, alt efter hvilken metode der er tale om. Enten får man to længerevarende behandlinger eller flere kortvarige behandlinger. Valg af behandlingsmetode afhænger af det hospital, man behandles på, men begge metoder er lige effektive og har samme gode resultater.

Bivirkninger ved strålebehandling

Strålebehandling giver bivirkninger, fordi bestrålingen - udover kræftcellerne - også rammer det normale væv i stråleområdet. Læs mere om bivirkninger:

Bivirkninger ved strålebehandling af kræft i livmoderhalsen

Kemoterapi samtidig med strålebehandlingen

Samtidig med at man får udvendig strålebehandling, får man også kemoterapi med stoffet cisplatin.

Der er tale om en forholdsvis lille dosis cisplatin, som man får op til seks gange med en uges mellemrum. Man får kemoterapien gennem et drop i armen over et par timer.

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger:

Cisplatin

Kemoterapi (cisplatin) giver ganske få bivirkninger

Kemoterapien giver ret få bivirkninger, fordi man kun får forholdsvis små doser. Det er også forskelligt, hvordan den enkelte reagerer på kemoterapien. Ikke alle får alle bivirkninger.

Kemoterapien kan skade nyrerne, og derfor får man undersøgt sin nyrefunktion inden behandlingens start. Kemoterapien gives sammen med væske i et drop.

Mange kvinder får kvalme under behandling med kemoterapien, men ikke i svær grad. Kvalmen kan forebygges og lindres med kvalmestillende medicin. Læs mere:

Gode råd ved kvalme og opkastning

Føleforstyrrelser, hårtab og nedsat hørelse

Der kan opstå føleforstyrrelser med snurren i fingrene, som oftest forsvinder, når behandlingen er slut. Hvis der opstår snurren i fingrene, skal man tale med lægen om det, da der er en risiko for, at generne kan blive kroniske, hvis man ikke får ændret på dosis af kemoterapien.

Kemoterapi kan give let hårtab, men det er sjældent, at man mister håret.

Kemoterapistoffet cisplatin kan også være skadelige for hørelsen. Nogle kvinder får nedsat hørelse for nogle toner. Hvis det sker, er det permanent. Det er derfor vigtigt at tale med lægen, hvis man får høregener under behandlingen.

Gode råd ved føleforstyrrelser

Gode råd ved hårtab

Gode erfaringer med strålebehandling samtidig med kemoterapi

Man har i mange år brugt kombinationsbehandling med stråler og kemoterapi i forbindelse med livmoderhalskræft i Danmark. Udenlandske undersøgelser viser, at overlevelsen forbedres væsentlig med denne type behandling.


Mere om behandling af livmoderhalskræft:

Behandling af livmoderhalskræft

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Cancerforum.dk

Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Livmoderhalskræft" på Cancerforum.


Til pårørende

Få gode råd til at håndtere livet som pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft