Gå til sygdomsliste

Statistik om livmoderhalskræft

Her kan du se statistik for, hvor mange der får livmoderhalskræft hvert år, hvor mange der lever med sygdommen, og hvor mange der dør af den. Nogle finder styrke i overlevelsestal, mens andre bliver triste eller bange. Overvej, om gennemsnitstal kan tilføre noget positivt i kræftforløbet, inden du læser videre.

Spørg din læge

Tal med din læge, hvis du vil vide mere om risikoen ved din egen sygdom. Mulighederne for at blive helbredt afhænger af, hvilken kræftsygdom det drejer sig om, hvor udbredt din sygdom er, hvilken behandling du har fået og af dit almene helbred.

Det er en god idé at overveje, om du vil kende risiko og lægens vurdering af et sandsynligt forløb for din kræftform. Nogle finder statistik beroligende, fordi det er noget konkret at forholde sig til. Andre synes, statistik er skræmmende og upersonlig.

Mærk efter hvordan du har det, inden du læser statistik om kræftsygdomme.

Det er vigtigt at huske, at statistik er baseret på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper og ikke siger alt om den enkelte. Den enkeltes risiko for at få kræft kan afvige meget fra gennemsnittet, lige som det er forskelligt, hvor længe hver enkelt overlever sin kræftsygdom.

Færre får livmoderhalskræft

Risikoen for livmoderhalskræft er faldet markant siden 1960'erne, hvor tilbud om screening startede. Siden 2000 har risikoen dog været konstant, men forventes at falde de kommende år som effekt af tilbuddet om HPV-vaccination til 12-årige.

Risikoen er højest for kvinder i 35-39-års-alderen. Men den er også høj for ældre kvinder, hvilket nok skyldes, at disse kvinder aldrig har været tilbudt screening.

Risikoen for at dø af sygdommen er faldet de sidste mange år. 


Her kan du se, hvor mange der årligt får livmoderhalskræft, og hvor mange der har livmoderhalskræft i Danmark:

Antal personer med livmoderhalskræft i Danmark

Kvinder

Antal nye tilfælde pr. år:

(Gennemsnit for årene 2014-2018)

366

Antal personer som lever med diagnosen ved udgangen af 2018:

(Dvs. både personer, som er i behandling eller går til kontrol, og personer, som betragtes som raske).

8.954

 


Her kan du se, hvor mange der i gennemsnit har overlevet livmoderhalskræft mere end henholdsvis 1 og 5 år, efter de fik diagnosen:

Overlevelsen ved livmoderhalskræft*

Kvinder

Efter 1 år 89,4 pct.
Efter 5 år** 73,9 pct.

*Overlevelsen er defineret som ’relativ overlevelse’ for patienter diagnosticeret 2014-2018. Den relative overlevelse er et skøn over, hvor mange der overlever en bestemt kræftsygdom i f.eks. 1 eller 5 år efter diagnosen. Den ’relative overlevelse’ svarer altså til overlevelsen, hvis døden kun skyldes den konkrete kræftform.

**Efter 5-10 år vil risikoen for at dø af ens sygdom være meget mindre, så det næsten svarer til resten af befolkningen.


Her kan du se, hvor mange der årligt dør af livmoderhalskræft:

Hvor mange dør af sygdommen?

Kvinder

Dødsfald pr. år:

(Gennemsnit fra årene 2014-2018)

96


Mere statistisk om livmoderhalskræft

Se flere nøgletal og udviklingen over tid:

Pdf-fil med nøgletal og grafer

Talgrundlaget for beregningerne på denne side stammer fra:

  • Det danske Cancerregister i Sundhedsdatastyrelsen
  • Det danske Dødsårsagsregister i Sundhedsdatastyrelsen
  • Befolkningsoplysninger fra Danmarks Statistik

Alle disse data er bearbejdet og samlet i NORDCAN.

Databasen NORDCAN

NORDCAN er en database med detaljerede oplysninger om forekomsten af kræftsygdomme i Norden. Du kan lave udtræk fra databasen og få resultaterne præsenteret i grafer og tabeller. Tallene opdateres løbende.

Database med kræftstatistik (NORDCAN)

Nye tal offentliggøres hvert år (med et års forsinkelse)

Hvert år offentliggøres nye tal med lidt over et års forsinkelse. Forsinkelsen skyldes, at der foretages en nøje kontrol af alle informationer blandt andet ved hjælp af registeret over dødsårsager i Danmark.

Ved slutningen af et år publicerer Sundhedsdatastyrelsen data fra det foregående år. Et halvt års tid senere er de færdigbehandlet og publiceret i NORDCAN.

Kræft i tal

Læs mere om nøgletal for kræft og se, hvilke kræftsygdomme der er de hyppigste i Danmark.

Statistik om kræft

Alt om livmoderhalskræft

Livmoderhalskræft – forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Cancerforum.dk

Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Livmoderhalskræft" på Cancerforum.


Til pårørende

Få gode råd til at håndtere livet som pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft