Gå til sygdomsliste

Behandling af lungekræft

Behandling af lungekræft kan være operation, strålebehandling, kemoterapi eller anden form for medicinsk behandling, f.eks. immunterapi. Valg af behandling afhænger af typen af lungekræft, hvor udbredt sygdommen er, og hvordan du har det.

Kvinde venter i venteværelse

Når man skal i behandling for kræft, kan det opleves som en undtagelsestilstand. Det kan være svært at forestille sig, at hverdagen bliver normal igen, men heldigvis oplever de fleste, at der med tiden kommer ro på hverdagen.

Her kan du læse et kort resumé af teksterne om de forskellige muligheder for behandling ved lungekræft.

Ikke-småcellet lungekræft

Behandling af ikke-småcellet lungekræft kan være operation alene eller sammen med kemoterapi. Nogle får også kemoterapi, eventuelt sammen med strålebehandling. Immunterapi eller målrettet (targeteret) behandling kan også være en mulighed. Læs mere:

Behandling af ikke-småcellet lungekræft


Småcellet lungekræft

Småcellet lungekræft kan kun sjældent opereres, da denne type ofte har spredt sig uden for lungerne på det tidspunkt, diagnosen stilles. Småcellet lungekræft behandles derfor med kemoterapi og strålebehandling. Læs mere:

Behandling af småcellet lungekræft


Lindrende behandling

Hvis lungekræften ikke kan fjernes, kan man få lindrende behandling af symptomer som åndenød, hoste og hæshed. Lindrende behandling kan også være livsforlængende. Læs mere:

Lindrende behandling af lungekræft


Forsøgsbehandling

Forsøgsbehandling er en undersøgelse af en ny type behandling, hvis virkning man endnu ikke kender til bunds. Forsøgsbehandling kan være en mulighed, hvis standardbehandlingen ikke virker. Læs mere om forsøgsbehandling og se, om der er relevante behandlinger for dig:

Forsøgsbehandling af lungekræft


Behandlingssteder

Her kan du se, hvor man kan blive behandlet for lungekræft i Danmark:

Behandlingssteder for lungekræft


Anden sygdom kan have indflydelse på behandlingstilbud

Hvilken behandling man kan få tilbudt, afhænger af typen af lungekræft, hvor udbredt sygdommen er, ens almene tilstand og eventuelle anden sygdom. 

Nedsat lungefunktion 

Mange patienter med lungekræft har nedsat lungefunktion. Dette skyldes oftest mange års tobaksforbrug, og at man derfor har udviklet rygerlunger (KOL). Før man tager stilling til et behandlingstilbud vil lægen derfor undersøge lungefunktionen. Det sker bl.a. ved pusteprøver. Hvis lungefunktionen er meget nedsat, kan det betyde, at der er nogle former for behandling, som ikke kan tilbydes, f.eks. operation. I disse tilfælde vil der dog næsten altid være andre behandlingstilbud, f.eks. strålebehandling.

Andre sygdomme 

Svær hjertesygdom, lever- eller nyresygdom kan ligesom andre svære sygdomme have indflydelse på behandlingsmulighederne, og det kan være nødvendigt at undersøge f.eks. hjertefunktionen, før det er muligt at vurdere, hvilket behandlingstilbud, der kan komme på tale.

Den samlede vurdering af, hvad man fejler, har - sammen med ens almene tilstand, og hvad man kan overkomme - afgørende indflydelse på, hvilket behandlingstilbud man vil modtage.

Dialog om behandlingstilbud

I sidste ende vælger patienten i samarbejde med og dialog med lægen, hvilke af de tilgængelige behandlingsmuligheder, der vil være det bedste tilbud at tage imod. 


Her kan du få mere hjælp

Kræftlinjen

Kræftlinjen kan bl.a. give mere vejledning i, hvordan man bedst lever med åndedrætsbesvær. Kræftlinjen er åben hverdage fra 9.00-21.00 og i weekenden fra 12.00-17.00. Der er lukket på helligdage.

Kræftlinjen 80 30 10 30

Kræftrådgivningerne

Du kan også kontakte en kræftrådgivning i nærheden af, hvor du bor. Kræftrådgivningerne kan give personlig rådgivning samt psykisk og social støtte. Kræftens Bekæmpelse har rådgivninger 25 steder i landet.

Find nærmeste kræftrådgivning

Patientforeningen for lungekræft

Mange finder hjælp i at tale med andre i samme situation og høre om deres erfaringer. Læs mere på Patientforeningen for lungekræfts hjemmeside:

Patientforening for lungekræft

Rygestop kan forbedre prognosen

Hvis du ryger, er det en god idé at stoppe, da det er veldokumenteret, at rygestop ved lungekræft forbedrer både livskvaliteten, prognosen og overlevelsen. Effekten af rygestop kan være på niveau med effekten af lungekræftbehandling med kirurgi, stråling og kemoterapi. 

Omvendt kan fortsat rygning efter diagnosen af lungekræft nedsætte livskvaliteten, påvirke alle typer behandling negativt, øge risikoen for ny kræft og medføre nedsat overlevelse.

Læs mere om mulighederne for hjælp til at stoppe med at ryge her:

Rygestop

Kilde: Rygeophør ved lungekræft, Ugeskrift for Læger 2018;180:V01180058.

Læs også:

Læs om hvad du selv kan gøre for at undgå fejl, når du er indlagt:

Undgå fejl og komplikationer under dit kræftforløb

Gode råd om, hvad du kan gøre ved f.eks. kvalme, træthed, fordøjelsesbesvær eller åndenød:

Bivirkninger og senfølger

Se en liste over ny kræftmedicin, som er godkendt i EU eller USA - og læs om, hvordan du kan få adgang til ny medicin:

Ny kræftmedicin

Find opskrifter og få viden om kost, ernæring og kosttilskud:

Kost til kræftpatienter


Læs alt om lungekræft:

Lungekræft - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.