Skip navigation

Lungekræft

Cancer pulmonis

Lungekræft er en af de hyppigste kræftsygdomme. Der forskes meget i sygdommen, og overlevelsen er steget markant de senere år. Der findes to overordnede typer lungekræft; ikke-småcellet og småcellet, og behandlingen af dem er forskellig.

Kort om lungekræft

Videoen giver dig et kort overblik over lungekræft: Hvilke symptomer, man skal være særligt opmærksom på, og hvordan man bliver undersøgt og behandlet.

Lungeforeningen

Lungeforeningen hjælper med rådgivning og viden til alle, der har en lungesygdom tæt inde på livet.

Besøg Lungeforeningens hjemmeside