Gå til sygdomsliste

Find forsøgsbehandling

Se om der findes en forsøgsbehandling, der er relevant for din kræftsygdom.

Lungekræft

Forsøgets titel Forsøget - kort fortalt Regioner
AA1833

Dette forsøg henvender sig til patienter med modermærkekræft, ikke-småcellet lungekræft eller blærekræft med spredning. I forsøget vil lægerne undersøge, hvor sikkert og effektivt det er at kombinere standard immunterapi med en såkaldt neopeptidvaccine.


Læs mere

Region Hovedstaden
Alina/BO40336

I dette forsøg sammenlignes lægemidlet alectinib (Alecensa®) med kemoterapi givet efter operation for lungekræft. Kemoterapi er den nuværende standardbehandling, der gives for at nedsætte risikoen for tilbagefald.Alectinib er et forsøgslægemiddel, der er godkendt til behandling af patienter med uhelbredelig ALK-positiv lungekræft, hvor kræftknuden ikke kan fjernes ved operation.


Læs mere

Region Syddanmark
ARG-1

I dette forsøg undersøger lægerne en vaccine imod kræft. Vaccinen består af små stykker af proteinet arginase-1 og skal aktivere kroppens eget immunforsvar til effektivt at bremse kræftsygdommens udvikling.


Læs mere

Region Hovedstaden
ASPECT

I dette forsøg undersøger lægerne, om anvendelse af en såkaldt SPECT-lungeskanning i planlægning af strålebehandlingen kan gøre strålebehandlingen mere præcis og dermed mindske bivirkningerne ved behandlingen.


Læs mere

Region Midtjylland
BioHeart I

Du kan deltage i dette forsøg, hvis du har kræft, og du skal behandles med antracykliner eller med antistoffet trastuzumab (Herceptin) og pertuzumab (Perjeta®). Forsøget undersøger, om biomarkører kan forudsige hjerteproblemer ved behandling.


Læs mere

Region Hovedstaden
BioNis

Dette studie henvender sig til patienter med ikke-småcellet lungekræft, der skal behandles med nintedanib (Vargatef ®). Studiet undersøger, om der er en sammenhæng mellem patienternes genetiske profil og måden, medicinen virker på. Det er et såkaldt registreringsstudie, så det indebærer ikke nogen forsøgsbehandling, kun rutinespørgsmål og undersøgelser.


Læs mere

Region Hovedstaden
BONY-M

Forsøget skal undersøge effekten og sikkerheden ved en højdosis strålebehandling hos patienter, der har spredning til knoglerne.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
CANFOUR

I forsøget undersøger lægerne virkningen og bivirkningerne ved det nye forsøgslægemiddel CAN04. Forsøget er til patienter, hvis kræft ikke kan opereres væk eller ikke reagerer på standardbehandling.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
CodeBreak 200

Dette forsøg sammenligner virkningen af forsøgsmidlet AMG 510 med virkningen af docetaxel, når man behandler patienter med visse former for lungekræft.


Læs mere

Region Hovedstaden
Region Syddanmark
DISULFIRAM trial

I dette forsøg undersøger lægerne effekten af en behandling med kemostoffet vinorelbine i kombination med stofferne disulfiram og kobber. Forsøget er delt op i to dele. Det ene henvender sig til patienter med fremskreden kræft i solide tumorer. Den anden del henvender sig til patienter med fremskreden brystkræft.


Læs mere

Region Hovedstaden
Erlotinib-PK

Hvis du har ikke-småcellet lungekræft, og du får behandling med erlotinib (Tarceva ®) på Herlev Hospital, kan du deltage i denne blodprøve-undersøgelse. Forsøget går ud på at opnå yderligere viden om, hvordan din krop omsætter Erlotinib. Forsøget indebærer, at du får taget nogle ekstra blodprøver, som forskerne analyserer.


Læs mere

Region Hovedstaden
FIGHT-101 (Incyte)

Dette forsøg undersøger stoffet INCB054828 for at afgøre, om det er sikkert og kan tåles. Forsøget er til kræftpatienter, der har fået tilbagefald eller ikke har haft effekt af tidligere behandling, og hvor det ikke er muligt at operere.


Læs mere

Region Hovedstaden
FIGHT-207 (Incyte 207)

Dette forsøg ser på et stof kaldet pemigatinib. Forsøget henvender sig til patienter med en solid tumor, der enten har spredt sig, der er fremskreden, eller der ikke kan opereres.


Læs mere

Region Hovedstaden
FIOL

Lægerne afprøver i dette forsøg effekten ved behandling med lægemidlet osimertinib til patienter med ikke-småcellet lungekræft.


Læs mere

Region Syddanmark
GCT1042-01

Dette forsøg undersøger effekten og sikkerheden af en behandling med forsøgsmedicinen kaldet GEN1042. Forsøget er til patienter med kræft i de solide organer, hvor standardbehandling ikke er mulig.


Læs mere

Region Hovedstaden
GCT1044-01

I dette forsøg vil lægerne undersøge effekten og sikkerheden af forsøgslægemidlet GEN1044. Det er et forsøg til patienter med fremskreden kræft i solide tumorer, hvor der ikke er nogen andre standardbehandlinger tilgængelige.


Læs mere

Region Hovedstaden
Genomisk profil, genanalyse

Hvis du har kræft (solid tumor), kan denne undersøgelse af generne i din tumor være en mulighed for at få tilbudt en mere målrettet kræftbehandling.


Læs mere

Region Hovedstaden
GO41717 (Skyscraber-01)

Dette forsøg undersøger effekten af tiragolumab og atezolizumab sammenlignet med atezolizumab alene til patienter med ikke-småcellet lungekræft.


Læs mere

Region Hovedstaden
HI-AIM

Dette forsøg vil undersøge, om fysisk træning med høj puls kan forbedre standardbehandlingens effekt hos patienter med lungekræft.


Læs mere

Region Hovedstaden
Hilus

Hvis du har lungekræft eller anden kræft, som har spredt sig til lungerne, og kræften ikke kan opereres, kan denne forsøgsbehandling være en mulighed. Behandlingen består af stereotaktisk strålebehandling. Det er en meget præcis form for strålebehandling, hvor du får få behandlinger med høj dosis. Forsøget undersøger hvor god denne behandling er til at holde kræftknuderne i lungerne i ro.


Læs mere

Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Keynote-587

Dette forsøg henvender sig til patienter med fremskreden kræft i solide tumorer, der har fået forsøgsmedicinen pembrolizumab i et tidligere forsøg. Forsøget vil indsamle mere viden om sikkerheden af pembrolizumab.


Læs mere

Region Syddanmark
LAG 3 (CA224-020)

Formål med dette forsøg med BMS-986016 i kombination med nivolumab er at undersøge sikkerhed ved behandlingen, og hvordan behandlingen tåles. Det undersøges også, hvad effekten er at kombinere behandlingerne hos patienter med specifikke kræfttyper.


Læs mere

Region Hovedstaden
LIBRETTO-001 (LOXO-RET-17001)

I dette forsøg undersøger man et forsøgsstof ved navn LOXO-292. Forsøget er til patienter med en fremskreden kræftknude med en såkaldt RET-aktivering.


Læs mere

Region Hovedstaden
LOSAPEX

I dette forsøgs undersøger lægerne fysiske senfølger efter operation for tarmkræft, hvor urinblæren var involveret.


Læs mere

Region Midtjylland
LUCAS Protokollen

Hvis du har lungekræft og skal begynde behandling på onkologisk afdeling på Herlev Hospital, kan du deltage i denne undersøgelse. I undersøgelsen analyserer man blodprøver, som du får taget sammen med de rutineblodprøver, man tager i forbindelse med din behandling. Man ser på forskellige stoffer - såkaldte biomarkører - i blodet og undersøger, om de kan forudsige, hvordan kræften vil blive mindre under behandlingen.


Læs mere

Region Hovedstaden
MeRmaiD-1

Dette forsøg undersøger, om risikoen for tilbagefald af lungekræft efter operation mindskes, hvis man efter operationen behandler patienterne med durvalumab og kemoterapi i stedet for kemoterapi alene.


Læs mere

Region Syddanmark
MonAlec

I dette projekt vil lægerne undersøge, om de kan bruge blodprøver til at følge sygdomsudviklingen hos patienter med ikke-småcellet lungekræft.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
NARLAL 2

Lægerne undersøger i dette forsøg, om man ved hjælp af PET/CT scanning kan forbedre strålebehandlingen og dermed behandlingseffekten. Det er til lungekræftpatienter, hvis sygdom egner sig til kombineret stråle- og kemoterapi.


Læs mere

Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
NAVIGATE (LOXO-TRK-15002)

Formålet med forsøget er at undersøge, hvordan forskellige kræfttyper reagerer på et nyt forsøgslægemiddel LOXO-101. Forsøget henvender sig til patienter med bestemte kræft former, der har spredt sig


Læs mere

Region Hovedstaden
NP41300

I dette forsøg undersøger lægerne forsøgsmedicinen RO7247669. Forsøget vil undersøge bivirkninger, effekt og hvordan medicinen virker i kroppen. Det er et forsøg til patienter, hvis sygdom har spredt sig eller er vokset så meget, at standardbehandling ikke er mulig.


Læs mere

Region Hovedstaden
Olaparib, MK7339-002-00

Dette forsøg undersøger, om stoffet olaparib (Lynparza®) er effektivt og sikkert til behandling af fremskreden kræft, der har udviklert sig eller ikke har haft effekt af standardbehandling.For at kunne deltage skal kræften indeholde en forandring i generne HRR eller HRD, som er afgørende for reparationen af beskadiget DNA.


Læs mere

Region Hovedstaden
Region Syddanmark
OPRA

I dette forsøg undersøger forskerne, om man kan forudsige, hvilken behandling der vil være bedst for dig ved at teste gener i dit væv og blod. Forsøget er et såkaldt observeringsstudie, så det indebærer ikke forsøgsbehandling med nye stoffer.


Læs mere

PACE-Mobil-PBL

I dette forsøg undersøger lægerne, om fysisk træning kan mindske vægttab, symptomer og bivirkninger til kræftbehandling.


Læs mere

Region Hovedstaden
PARAT

I forsøget vil lægerne undersøge bivirkningerne til lindrende strålebehandling i to forskellige doser. Forsøget er til patienter med lungekræft, hvor man ikke forventer helbredelse.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
PRESERVE

I dette forsøgs undersøger lægerne psykiske senfølger efter operation for tarmkræft, hvor urinblæren var involveret.


Læs mere

Region Midtjylland
ProSeq Cancer

I dette forsøg vil lægerne undersøge, om man kan forudsige, hvilken behandling der passer bedst til den enkelte patient via vævs- og blodprøver. Forsøget henvender sig til patienter med uhelbredelig, fremskreden eller livstruende kræft.


Læs mere

Region Nordjylland
ProTarget

Dette forsøg henvender sig til patienter med fremskreden kræftsygdom, hvor der ikke findes yderligere behandling, der vides at kunne hjælpe. Lægerne vil i forsøget undersøge effekten af målrettet behandling mod patientspecifikke DNA-ændringer i kræftcellerne.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
Region Sjælland
Robust (BP41628)

I dette forsøg vil lægerne undersøge sikkerheden og effekten af lægemidlet RO7284755. Lægerne undersøger både en behandling med RO7284755 alene og i kombination med atezolizumab. Du kan deltage i forsøget, hvis du har fremskreden kræft, kræft der har spredt sig, eller kræft der ikke kan opereres.


Læs mere

Region Hovedstaden
SAVANNAH


Læs mere

Region Nordjylland
Region Syddanmark
SINGLE

I dette forsøg vil lægerne undersøge de immunceller, der findes i kræftknuder. Ny viden på området kan hjælpe med at udvikle immunterapi til de patienter, der ikke har effekt af den traditionelle immunterapi. Forsøget henvender sig til patienter med kræftspredning fra solide tumorer eller kræft, der ikke kan opereres.


Læs mere

Region Hovedstaden
SOFT

Dette forsøg henvender sig til kræftpatienter med såkaldte bløddelsmetastaser under mellemgulvet. Lægerne vil undersøge om disse metastaser kan behandles med en høj dosis stråler.


Læs mere

Region Hovedstaden
Region Syddanmark
Systematisk behovs- og risikoscreening

Dette forskningsprojekt henvender sig til pårørende til en alvorligt syg. I projektet søger man viden om, hvordan man kan forbedre den støtte, der tilbydes pårørende i tiden under og efter et sygdomsforløb.


Læs mere

Region Midtjylland
T-celle terapi på tværs af cancerdiagnoser

I dette forsøg undersøger lægerne effekten og bivirkningerne ved behandling med T-celleterapi med såkaldte checkpoint-hæmmere efter behandling med 7 dages kemoterapi.


Læs mere

Region Hovedstaden
THORA

Dette forsøg undersøger, om flere patienter med småcellet lungekræft kan overleve og undgå tilbagefald, hvis man øger antallet af strålebehandlinger.


Læs mere

Region Hovedstaden
TRESR

Dette forsøg henvender sig til patienter, der har fremskreden kræft med specifikke ændringer i tumorens gener. Lægerne vil undersøge effekten af forsøgslægemidlet RP-3500 alene og i kombination med talazoparib.


Læs mere

Region Hovedstaden
WP41188

I dette forsøg undersøger lægerne effekten og sikkerheden ved en behandling med forsøgslægemidlet RO7296682. Forsøget henvender sig til patienter med hoved- og halskræft, ikke-småcellet lungekræft, triple negativ brystkræft, æggestokkræft, spiserørskræft eller modermærkekræft.


Læs mere

A2G-1a Standard risk AA1833 ACE-CL-311 ACTICCA-1 ADORE Afatinib til tumorer med dysreguleret ErbB AGO-OVAR 2.29 AIMSS ALICE Alina/BO40336 ALLTogether-1-A AML-18 AMPERE AMPLITUDE Antihistamin mod prostatakræft ARG-1 ASPECT ASSURE (ACE-312) ATHENA Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt Avelumab AZA-AML-004 B-NHL 2013 BCHILD Bcl-XL BEACON ITCC-032 BeTo-Ovar BILTRACTO BioHeart I BIOMEDE BioNis BIOPAC Blinatumomab infants med rKMT2A Blinatumomab som konsolidering ved højrisiko recidiv af akut lymfatisk leukæmi BMS CA209-848 BNP BO41843 BONE BonemetPAIN BONY-M BosuPeg BP41072 BP42233 BREACE BYLieve CA9UP CaEP-B CaEP-R Calcium elektroporation til behandling af tyk- og endetarmskræft CANFOUR CANOVA (M13-494) CAPItello-292 Carfilzonib CARTITUDE-4 CASSIOPEIA CC-92480-MM-001 CELS hos højrisikopatienter CheckMate 650 CheckMate 76k CheckMate 7FL Checkmate 901 CheckPAC CheckPRO CHEMOFIRE-2 CHIBREA CLL biobank CLL-RT1 CO40939 (CEA-TCB) COBRA CodeBreak 200 COMBI-II Conpet CONTACT-03 (WO41994) Crizotinib CryoPac CUPISCO DaBlaCa-12 studie DaBlaCa-14 - TOMBOLA DaBlaCa-16 - MOSAIC Dabrafenib Dahanca 30 Dahanca 31 DAHANCA 33 DAHANCA 35 DAHANCA 37 DAHANCA 38 (DAHANCA-PRO) DASTOP 2 DBCG HYPO II - SKAGEN Trial 1 DBCG Proton Trial DBCG RT Natural DBCG RT Recon DESTINY-Breast06 Disulfiram CRC DISULFIRAM trial DNOG-2 DUO-O Elektrokemoterapi vs. Strålebehandling Embrace II EMN12/ HOVON 129 PCL ENRICH EPIC-1 Erlotinib-PK EU MDS EVI-3 EVITA EWOG-MDS 2006 FASTERCC Feasibility study for MR Linac FIGHT-101 (Incyte) FIGHT-207 (Incyte 207) FIOL FIORELLA Fælles beslutningstagning med brystkræftpatienter GARNET (TSR-042) GCT1042-01 GCT1044-01 GCT3013-01 GCT3013-02 GCT3013-03 GCT3013-05 GEN3013 Genomisk profil, genanalyse GERICO GESICA GO41582 GO41717 (Skyscraber-01) GO41944 (STARGLO) GRASPA HER2CLIMB-02 HI-AIM Hilus hu3F8 201 I3Y-MC-JPCM iBLAD ImmunoBreast Immunocore Impassion 030 IMPROVE-IT INAVO120 Intratumoral Influenza Vaccine IntReALL SR 2010 ITCC-059 Inotuzumab Keynote 859 Keynote 866 Keynote 905 Keynote 937 Keynote-587 KEYNOTE-975 Keynote-991 Keynote-992 (SKIB) KEYNOTE-B21 KO-TIP-007 LAG 3 (CA224-020) LAPC-03 LAPTOP LBL-2018 LEAP-009 LEAP-011 LEAP-012 Lever ctDNA LIBRETTO-001 (LOXO-RET-17001) LON-GAS LOSAPEX LOXO-ext-17005 LOXO-TRK-15002 Loxo-TRK-15003 (SCOUT) LUCAS Protokollen Lymrit-37-01 Lynx Lytix M15-654 Målrettet behandling af patienter med blodsygdomme (PTH/CAG) MASTER MATTERHORN MDS-EPIGNOM MECORA MEFO studiet MEMBRAINS MEMMAT MeRmaiD-1 MICRO miRNA ML DS 2006 MOMENTUM MonAlec MR-hyperpolarisation NAME NARLAL 2 Nationalt Myelomatoseprojekt, palliativ behandling NAVIGATE (LOXO-TRK-15002) NeoCol NEOLAR New SPCRC Niip - CheckMate 8HW NIPU NIVO-ALCL NOPHO leukæmi biobank NOPHO-DBH AML 2012 Nordic BTC-01 NORDIC-SUN NorPACT-1 NOVIT1 NP30179 NP39488 NP40126 NP41300 Olaparib Astra Zeneca Olaparib, MK7339-002-00 OPRA ORCHARD OReO P5x5 protokoller PACE-Mobil-PBL PANTAX-1b (SCO101-002) PARAT PASS-MM-034 (myelomatose registreringsstudie) PEACE III Perioperative Interferon-alfa2a PERSIMUNE (biobank) PIPAC-OPC2 PIPAC-OPC3 PIPAC-OPC4 PolarBear Pre-Can PRECODE PRESERVE PreVent-ACaLL PRIMORDIUM PRISM Prosalbra ProSeq Cancer ProTarget ProWide Qol projekt QoL-MM QoLATI - DAHANCA 34 Raske forsøgspersoner (over 60 år) søges til forskningsprojekt i blodsygdomme rEECur RELEASE (PCIA 203/18) Robust (BP41628) SAVANNAH SBRT – PC01 SCO-101 SEALS Xpert - DaBlaCa-15 SELECT (KPd) SENOMAC SENTIREC I SENTIREC II SINGLE SIOP-PNET 5 MB Smoldering MM vaccination SOFT SPCG 15 SSG XXII - Adjuverende imatinib til GIST Statin protokol Stereotaktisk strålebehandling og mikrobølgebehandling af patienter med metastatisk sygdom i leveren STESIDES Stråleinducerede hjerneskader Sunlight (CL3-95005-007) SUPE-R Systematisk behovs- og risikoscreening T-celle terapi kombineret med checkpoint inhibitorer T-celle terapi på tværs af cancerdiagnoser T-celle terapi til metastatisk renalcelle carcinom Tazemetostat TEAM ALLTogether TED16364 TestisCAB THORA TIGER TIL-2 TIM3 - NP40435 TIP TLR7 WP41377 TMB-H (CheckMate 848) Toco-CoR Transmuskulær Quadratus Lumborum nerveblokade til laparoskopisk hemikolektomi TRESR TRIPPLE-R TRITON3 TYRP-1 Ude godt - hjemme bedst VALERIA VICTORIA VITALITY WP41188 WP42004 WW3 Xentuzumab