Gå til sygdomsliste

Find forsøgsbehandling

Se om der findes en forsøgsbehandling, der er relevant for din kræftsygdom.

Lungekræft

Forsøgets titel Forsøget - kort fortalt Regioner
Cirkulerende biomarkører

Dette forsøg er et såkaldt biomarkørstudie, så det indebærer ikke nogen forsøgsbehandling, men en undersøgelse af blodprøver. Forsøget henvender sig til patienter med lungekræft, der har spredt sig.


Læs mere

Midtjylland
Erlotinib-PK

Hvis du har ikke-småcellet lungekræft, og du får behandling med erlotinib (Tarceva ®) på Herlev Hospital, kan du deltage i denne blodprøve-undersøgelse. Forsøget går ud på at opnå yderligere viden om, hvordan din krop omsætter Erlotinib. Forsøget indebærer, at du får taget nogle ekstra blodprøver, som forskerne analyserer.


Læs mere

Hovedstaden
Keynote 158 (Pembrolizumab basket)

I dette forsøg undersøger forskerne, hvilken effekt et nyt antistof, kaldet pembrolizumab (MK-3475/Keytruda®), har på solide kræfttumorer hos patienter, som tidligere har fået anden behandling. Pembrolizumab er et antistof, der fungerer som en type immunterapi.


Læs mere

Hovedstaden
Midtjylland
Syddanmark
LUCAS Protokollen

Hvis du har lungekræft og skal begynde behandling på onkologisk afdeling på Herlev Hospital, kan du deltage i denne undersøgelse. I undersøgelsen analyserer man blodprøver, som du får taget sammen med de rutineblodprøver, man tager i forbindelse med din behandling. Man ser på forskellige stoffer - såkaldte biomarkører - i blodet og undersøger, om de kan forudsige, hvordan kræften vil blive mindre under behandlingen.


Læs mere

Hovedstaden
NARLAL 2

Lægerne undersøger i dette forsøg, om man ved hjælp af PET/CT scanning kan forbedre strålebehandlingen og dermed behandlingseffekten. Det er til lungekræftpatienter, hvis sygdom egner sig til kombineret stråle- og kemoterapi.


Læs mere

Hovedstaden
Midtjylland
Nordjylland
Syddanmark
PACE-Mobil-PBL

I dette forsøg undersøger lægerne, om fysisk træning kan mindske vægttab, symptomer og bivirkninger til kræftbehandling.


Læs mere

Hovedstaden
PARAT

I forsøget vil lægerne undersøge bivirkningerne til lindrende strålebehandling i to forskellige doser. Forsøget er til patienter med lungekræft, hvor man ikke forventer helbredelse.


Læs mere

Hovedstaden
Midtjylland
Syddanmark
Prædiktion lunge DNA

Du kan deltage i dette forsøg, hvis du for nylig har fået stillet diagnosen ikke-småcellet lungekræft, og du får kemoterapi med carboplatin og vinorelbine. Eller hvis du for nylig har fået stillet diagnosen småcellet lungekræft, og du har fået tilbudt eller får behandling med carboplatin og etoposid. Forsøget undersøger behandlingernes virkning, og du kan deltage ved at få taget en blodprøve.


Læs mere

Syddanmark
SEAVATS studiet

Dette forsøg undersøger, om man i stedet for rygmarvsbedøvelse kan anvende morfintabletter til smertebehandling efter lungekræft-kirurgi.


Læs mere

Syddanmark
SUPE-R

Lægerne vil i dette forsøg undersøge, om en blodprøve, der undersøges for kræftceller, hurtigere og mere sikkert kan opdage et tilbagefald af kræften. Målet er at forbedre den tidlige diagnostik af tilbagefald hos patienter med ikke-småcellet-lungekræft.


Læs mere

Hovedstaden
Nordjylland
Syddanmark
CC-92480-MM-001 ACHILES ACTICCA-1 Afatinib til tumorer med dysreguleret ErbB ALCL 99 ALICE AML 19 AML LI-1 AML-18 APO010 (Fase 1) APO010/Screeningsprotokollen APOLLO ASTRAL-3 (SGI-110-07) AZA-AML-004 AZA-JMML-001 AzaCTA B9991025 Javelin PARP Medley Bcl-XL BEACON Beacon ITCC-032 Behandling af "Lav Anterior Resektions Syndrom" (LARS) - transanal irrigation vs. percutan nerveevaluerings test BioHeart I BioHeart II BIOMEDE BioNis Blinatumomab infants med rKMT2A Blinatumomab som konsolidering ved højrisiko recidiv af akut lymfatisk leukæmi BNP BO BoneBio BP29889/ Anti-Ang2 C16029 CA224-020 (LAG-3) CA9UP Cairo 4 CANFOUR Carfilzonib Cellemarkører og pembrolizumab Cerebellar mutism syndrome Checkmate 274/CA209274 CheckMate 577 CheckMate 648 Checkmate 901 CheckPAC CHRONOS-4 Cirkulerende biomarkører CITADEL 204 Citadel 205 (= Incyte 205) CLL 13/GAIA CLL biobank DaBlaCa-12 studie Dabrafenib DAHANCA 26 Dahanca 30 Dahanca 31 DANGER emesis DBCG HYPO II - SKAGEN Trial 1 DBCG RT Natural DNA-PK Inhibitor MSC2490484A og strålebehandling Elektrokemoterapi til patienter med rectumcancer Elektrokemoterapi vs. Strålebehandling Embrace II EMMY - Exercise in Multiple Myeloma EMN12/ HOVON 129 PCL ENRICH EPSSG RMS 2005 EPSSG RMS 2005 metastatisk EpSSG-NRSTS 2005 Erlotinib-PK EsPhALL EU MDS Euro LB 02 EuroNet-PHL-C2 EV-301 EWOG-MDS 2006 FASTERCC FIERCE-22 FIGHT-201 FIRST FORT-1 GARNET (TSR-042) GCT1015-04 (ENGOT-cx6) Genomisk profil, genanalyse GERICO GESICA GOSSAMER GRASPA HD21 Heartcheck HER2 ovarie HERAN HPV-test, cervical cancer og follow-up HR-NBL-1/SIOPEN HuMax-AXL-ADC I-WALK-CRC: Interval-gangtræning for Colorectal Cancer Patienter IDHENTIFY/AG-221 ILIAD IMPACT IMPROVE-IT IMROZ – EFC12522 Interfant-06 IntReALL SR 2010 Irofulven fase II Irofulven screening ITCC-059 Inotuzumab Keynote 158 (Pembrolizumab basket) LAPC-03 LiPlaCis LOXO-ext-17005 LOXO-TRK-15002 LUCANO-2 LUCAS Protokollen LYCA M15-654 Magnolia MATRix - IELSG 43 MEMBRAINS Mercaptopurin kinetik MERU MICRO ML DS 2006 MO29872 (IPSOS) Modufolin MR-hyperpolarisation NAME Nano Knife NARLAL 2 NeoAEGIS NeoCol NEOLAR New SPCRC NOPHO ALL CNS NOPHO ALL-2008 (voksne) NOPHO leukæmi biobank NOPHO-DBH AML 2012 Nordic 8 Nordic BTC-01 NP30179 NP39461 NP39488 OCEAN OPAL OPTIC Optune OReO PACE-Mobil-PBL PACTO PARAT PARP-inhibitor 2x-121 PASS-MM-034 (myelomatose registreringsstudie) PEACE III PEARLS Perfusion skanning af nyretumor PERSIMUNE (biobank) PREBEN PROCAN Prædiktion lunge DNA PUMA-NER-5201 Qol projekt QoL-MM Re-RAD-1 REACH3 rEECur RESPECT SAKK 35/14 SBRT vs. MWA SBRT – PC01 Screening og systematisk follow-up af kardiopulmonær komorbiditet hos patienter, som er opereret for coloncancer SEAVATS studiet SEED SEQTOR Siesta SIOP 2001 Wilms tumor SIOP-LGG 2004 SIOPEL 6 SPCG 15 SSG XXII - Adjuverende imatinib til GIST Stamcellebehandling af lymfødem som følge af tidligere kræftbehandling Statin protokol STEREOCORD STOP-OP STRASS SUPE-R Sym015 (anti-MET) SYNK T-celle terapi kombineret med checkpoint inhibitorer T-celle terapi på tværs af cancerdiagnoser T-celle terapi til metastatisk renalcelle carcinom TARGIT-E Tazemetostat TEAM TestisCAB TET-SEL THORA TIGER TIL-2 TIP Triangle TRITON2 TRITON3 TULIP Watchful Waiting 2 (WW2)