Skip navigation

Lymfekræft i huden

Lymfekræft i huden (lymfomer i huden) er en sjælden undertype af Non-Hodgkin lymfom og hører dermed under gruppen af lymfekræft.