Skip navigation

Myelodysplastisk syndrom (MDS)

Myelodysplastisk syndrom (MDS) er fællesbetegnelsen for en gruppe af sygdomme. MDS er kendetegnet ved at knoglemarvens funktion svigter, så man får blodmangel.