Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

LUCAS Protokollen

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet, Lungekræft, småcellet
Kort titel LUCAS Protokollen
Forsøgets lange titel Biomarkører hos patienter med lungecancer - giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt og prognose?
Overordnede formål
 • At undersøge hvorvidt en række biomarkører i blod kan forudsige tid til sygdomsprogression og død hos patienter med lungecancer, der modtager onkologisk behandling
 • Man ønsker at undersøge mikroRNA ekspressionsprofiler, gen og SNPsprofiler samt protein ekspressionsprofiler.
Undersøgelsesdesign

Et prospektivt, longitudinelt observations studie.

Primære endpoints
 • Tid til død
Sekundære endpoints
 • Tid til sygdomsprogression
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret small cell lung cancer (SCLC) og
  non-small cell lung cancer (NSCLC)
 • Visiteret til onkologisk behandling, og som er fundet egnede hertil
Behandling

Blodprøver, som tages sammen med andre (rutine) blodprøver som del af behandlingen på afdelingen.

 • Blodprøve før 1. behandling
 • Blodprøve før 2. behandling
 • Blodprøve ved første evalueringsundersøgelse
 • Blodprøve ved hver evalueringsundersøgelse indtil sygdomsprogression
Planlagt antal patienter

Patienter visiteret til behandling på Onkologisk Afd. R, Herlev Hospital, i alt 1.000 på 2 år (med mulighed for forlængelse og udvidelse til andre centre).

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
Protokolnr

Videnskabs Etisk Komite nr.: H-2-2011-147

Herlev KFE nr: LU 1124.

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01