Gå til sygdomsliste

Find forsøgsbehandling

Se om der findes en forsøgsbehandling, der er relevant for din kræftsygdom.

Myelomatose (knoglemarvskræft)

Forsøgets titel Forsøget - kort fortalt Regioner
BONE

I dette forsøg undersøger lægerne om behandling med lægemidlet ixazomib kan styrke knoglerne hos patienter med knoglemarvskræft.


Læs mere

Region Syddanmark
CC-92480-MM-001

Forsøget skal finde frem til den optimale dosis af forsøgslægemidlet CC-92480 og undersøge, hvor sikkert det er at bruge stoffet, hvor høj dosis man kan give, og hvordan kroppen fordeler og omsætter stoffet.Forsøget er til patienter med myelomatose som ikke reagerer på behandling eller har tilbagefald


Læs mere

Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Conpet

Dette forsøg ser på stoffet carfilozimib (Kyprolis®), der kan forlænge perioden, hvor myelomatosen er i ro.Forsøget er til myelomatosepatienter, der har haft god effekt af deres første behandling, men hvor lægerne fortsat kan se en sygdomsrest på en PET/CT-scanning. Det kan betyde, at man har større risiko for et tidligt tilbagefald, når behandlingen ophører.


Læs mere

Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Lynx

Lægerne vil undersøge effekten af behandling med daratumumab, når det gives som andengangs-behandling til patienter med myelomatose.


Læs mere

Region Midtjylland
Region Syddanmark
M15-654

I dette forsøg undersøger lægerne en kombinationsbehandling med lægemidlerne ventoclax, daratumumab og dexamethason. Forsøget henvender sig til patienter med myelomatose, hvis sygdom er vendt tilbage eller hvor behandlingen ikke har haft nogen effekt.


Læs mere

Region Syddanmark
Region Hovedstaden
MICRO

Forsøget undersøger, om lægemidlet methylphenidat (Ritalin®) kan hjælpe på den træthed, som mange patienter med en hæmatologisk sygdom er påvirket af.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Sjælland
NP41300

I dette forsøg undersøger lægerne forsøgsmedicinen RO7247669. Forsøget vil undersøge bivirkninger, effekt og hvordan medicinen virker i kroppen. Det er et forsøg til patienter, hvis sygdom har spredt sig eller er vokset så meget, at standardbehandling ikke er mulig.


Læs mere

Region Hovedstaden
Olaparib, MK7339-002-00

Dette forsøg undersøger, om stoffet olaparib (Lynparza®) er effektivt og sikkert til behandling af fremskreden kræft, der har udviklert sig eller ikke har haft effekt af standardbehandling.For at kunne deltage skal kræften indeholde en forandring i generne HRR eller HRD, som er afgørende for reparationen af beskadiget DNA.


Læs mere

Region Hovedstaden
Region Syddanmark
OPRA

I dette forsøg undersøger forskerne, om man kan forudsige, hvilken behandling der vil være bedst for dig ved at teste gener i dit væv og blod. Forsøget er et såkaldt observeringsstudie, så det indebærer ikke forsøgsbehandling med nye stoffer.


Læs mere

PASS-MM-034 (myelomatose registreringsstudie)

I forsøget vil lægerne undersøge forekomsten af hjertekarsygdomme hos patienter med myelomatose. Forsøget er til patienter, der ikke er kandidater til højdosiskemoterapi og stamcelletransplantation, og som allerede er i behandling med godkendte lægemidler.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Syddanmark
PERSIMUNE (biobank)

I dette forsøg undersøges immunforsvarets reaktioner på infektioner, og der vil blive set på mulige sammenhænge mellem arv, infektioner, miljø, livsstil, andre sygdomme og din sygdom. I forsøget indsamles blodprøver og eventuelt spyt- og afføringsprøver, som bliver opbevaret i en biobank efter accept fra patienterne.Forsøget henvender sig til kræftpatienter, som får kemoterapi og har en risiko for at få en infektion, fordi deres immunforsvar ikke fungerer optimalt. Vi vil gerne have dit samtykke til at kunne tage et par ekstra blodprøver til laboratorieforsøg.


Læs mere

Region Hovedstaden
QoL-MM

I denne spørgeskemaundersøgelse ser forskere på, hvordan livskvaliteten hos patienter med myelomatose udvikler sig i løbet af sygdommen.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
Region Sjælland
SELECT (KPd)

Dette forsøg undersøger virkningen af en kombinationsbehandling med forsøgsmidlerne carfilzomib, pomalidomid og dexamethason. Lægerne undersøger effekten af behandlingen hos patienter med knoglemarvskræft, der har oplevet tilbagefald efter behandling med stofferne lenalidomid og daratumumab.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Smoldering MM vaccination

I dette forsøg tester lægerne en ny vaccine til behandling af myelomatose.


Læs mere

Region Hovedstaden
VICTORIA

Dette forsøg henvender sig til patienter med knoglemarvskræft, der har kromosomforandringen translokation 11;14. Lægerne vil undersøge, hvordan en kombination af venetoclax og dexamethason virker på sygdommen.


Læs mere

Region Syddanmark
NOVIT1

Dette forsøg undersøger forskellige metoder til at påvise nerveskader, der opstår som følge af behandling af ondartede blodsygdomme. Forsøget undersøger hvilke metoder, der kan opdage nerveskader tidligt nok til, at lægerne kan nå at ændre behandlingsform, før nerveskaderne er blivende.


Læs mere

Region Nordjylland
VITALITY

Dette forsøg undersøger, om der er en sammenhæng mellem niveauet af hormonet testosteron, seksuelle problemer samt generel livskvalitet hos mænd, der er kureret for lymfekræft.


Læs mere

Region Hovedstaden
Region Sjælland
BP42233

Dette forsøg undersøger sikkerheden og effekten af forsøgsmidlet RO7425781 til behandling af patienter med knoglemarvskræft, som ikke har haft gavn af anden behandling.


Læs mere

Region Hovedstaden
A2G-1a Standard risk AA1833 ACE-CL-311 ACTICCA-1 ADORE Afatinib til tumorer med dysreguleret ErbB AGO-OVAR 2.29 AIMSS ALICE Alina/BO40336 ALLTogether-1-A AML-18 AMPERE AMPLITUDE Antihistamin mod prostatakræft ARG-1 ASPECT ASSURE (ACE-312) ATHENA Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt Avelumab AZA-AML-004 B-NHL 2013 BCHILD Bcl-XL BEACON ITCC-032 BeTo-Ovar BILTRACTO BioHeart I BIOMEDE BioNis BIOPAC Blinatumomab infants med rKMT2A Blinatumomab som konsolidering ved højrisiko recidiv af akut lymfatisk leukæmi BMS CA209-848 BNP BO41843 BONE BonemetPAIN BONY-M BosuPeg BP41072 BP42233 BREACE BYLieve CA9UP CaEP-B CaEP-R Calcium elektroporation til behandling af tyk- og endetarmskræft CANFOUR Carfilzonib CASSIOPEIA CC-92480-MM-001 CELS hos højrisikopatienter CheckMate 650 CheckMate 76k CheckMate 7FL Checkmate 901 CheckPAC CheckPRO CHEMOFIRE-2 CHIBREA CLL biobank CLL-RT1 CO40939 (CEA-TCB) COBRA CodeBreak 200 COMBI-II Conpet Crizotinib CryoPac CUPISCO DaBlaCa-12 studie DaBlaCa-14 - TOMBOLA DaBlaCa-16 - MOSAIC Dabrafenib Dahanca 30 Dahanca 31 DAHANCA 33 DAHANCA 35 DAHANCA 37 DAHANCA 38 (DAHANCA-PRO) DASTOP 2 DBCG HYPO II - SKAGEN Trial 1 DBCG Proton Trial DBCG RT Natural DBCG RT Recon DESTINY-Breast06 Disulfiram CRC DISULFIRAM trial DNOG-2 DUO-O Elektrokemoterapi vs. Strålebehandling Embrace II EMN12/ HOVON 129 PCL ENRICH EPIC-1 Erlotinib-PK EU MDS EVI-3 EVITA EWOG-MDS 2006 FASTERCC Feasibility study for MR Linac FIGHT-101 (Incyte) FIGHT-207 (Incyte 207) FIOL FIORELLA Fælles beslutningstagning med brystkræftpatienter GARNET (TSR-042) GCT1042-01 GCT1044-01 GCT3013-01 GCT3013-03 GCT3013-05 GEN3013 Genomisk profil, genanalyse GERICO GESICA GO41944 (STARGLO) GRASPA HER2CLIMB-02 HI-AIM Hilus hu3F8 201 I3Y-MC-JPCM iBLAD ImmunoBreast Immunocore Impassion 030 IMPROVE-IT INAVO120 Intratumoral Influenza Vaccine IntReALL SR 2010 ITCC-059 Inotuzumab Keynote 859 Keynote 866 Keynote 905 Keynote 937 Keynote-587 KEYNOTE-975 Keynote-991 Keynote-992 (SKIB) KO-TIP-007 LAG 3 (CA224-020) LAPC-03 LAPTOP LEAP-009 LEAP-011 LEAP-012 Lever ctDNA LIBRETTO-001 (LOXO-RET-17001) LON-GAS LOXO-ext-17005 LOXO-TRK-15002 Loxo-TRK-15003 (SCOUT) LUCAS Protokollen Lymrit-37-01 Lynx Lytix M15-654 Målrettet behandling af patienter med blodsygdomme (PTH/CAG) MASTER MDS-EPIGNOM MECORA MEFO studiet MEMBRAINS MEMMAT MICRO miRNA ML DS 2006 MOMENTUM MonAlec MR-hyperpolarisation NAME NARLAL 2 NAVIGATE (LOXO-TRK-15002) NeoCol NEOLAR Niip - CheckMate 8HW NIVO-ALCL NOPHO leukæmi biobank NOPHO-DBH AML 2012 Nordic BTC-01 NORDIC-SUN NorPACT-1 NOVIT1 NP30179 NP39488 NP40126 NP41300 Olaparib, MK7339-002-00 OPRA ORCHARD OReO P5x5 protokoller PACE-Mobil-PBL PANTAX-1b (SCO101-002) PARAT PASS-MM-034 (myelomatose registreringsstudie) PEACE III Perioperative Interferon-alfa2a PERSIMUNE (biobank) PIPAC-OPC2 PIPAC-OPC3 PIPAC-OPC4 Pre-Can PRECODE PreVent-ACaLL PRISM Prosalbra ProSeq Cancer ProTarget ProWide Qol projekt QoL-MM QoLATI - DAHANCA 34 Raske forsøgspersoner (over 60 år) søges til forskningsprojekt i blodsygdomme rEECur RELEASE (PCIA 203/18) Robust (BP41628) SAVANNAH SBRT – PC01 SCO-101 SEALS Xpert - DaBlaCa-15 SELECT (KPd) SENOMAC SENTIREC I SENTIREC II SINGLE Smoldering MM vaccination SOFT SPCG 15 SSG XXII - Adjuverende imatinib til GIST Statin protokol Stereotaktisk strålebehandling og mikrobølgebehandling af patienter med metastatisk sygdom i leveren STESIDES Stråleinducerede hjerneskader Sunlight (CL3-95005-007) SUPE-R Systematisk behovs- og risikoscreening T-celle terapi kombineret med checkpoint inhibitorer T-celle terapi på tværs af cancerdiagnoser T-celle terapi til metastatisk renalcelle carcinom Tazemetostat TEAM ALLTogether TestisCAB THORA TIGER TIL-2 TIM3 - NP40435 TIP TLR7 WP41377 TMB-H (CheckMate 848) Toco-CoR Transmuskulær Quadratus Lumborum nerveblokade til laparoskopisk hemikolektomi TRESR TRIPPLE-R TRITON3 Ude godt - hjemme bedst VALERIA VICTORIA VITALITY WP41188 WW3 Xentuzumab