Skip navigation

Behandling rettet mod myelomatose-cellerne

Behandling rettet mod myelomatosen går direkte ind og bekæmper kræften. Det kan være kemoterapi, stamcelletransplantation, immunmodulerende behandlinger, proteasomhæmmere eller antistoffer. Når et behandlingsforløb er afsluttet, kan der være en kortere eller længere periode, hvor du ikke behøver behandling, før sygdommen bliver aktiv igen.

Patient-Roed