Gå til sygdomsliste

Årsager til non-Hodgkin lymfom

Lægerne kender ikke alle årsager til non-Hodgkin lymfom. Men forskellige infektioner, et svækket immunforsvar, andre sygdomme og overvægt kan have en betydning for risikoen for at udvikle non-Hodgkin lymfom.

En række infektioner kan øge risikoen for non-Hodgkin lymfom

En kronisk infektion i mavesækkens slimhinde med bakterien helicobacter pylori øger risikoen for udvikling af det sjældne MALT-lymfom. MALT-lymfomet er en særlig form for non-Hodgkin lymfom, der opstår i de lymfocytter, som ligger spredt i mavesækkens slimhinde.

Mennesker, der er smittet med hepatitis C virus, har to-tre gange den normale risiko for at udvikle non-Hodgkin lymfom. Hepatitis B virus øger ikke risikoen for non-Hodgkin lymfom.

Epstein-Barr virus, som er kendt for at give mononukleose - eller det man også kalder kyssesyge - kan øge risikoen for udvikling af nogle typer Burkitts lymfom, som er en særlig undertype af non-Hodgkin lymfom. Sygdommen ses kun meget sjældent i Danmark.

Epstein-Barr virus er associeret til flere andre former for kræft, herunder Hodgkin lymfom og kræft i næsesvælget, spytkirtlerne og muligvis mavesækken.

Næsten alle mennesker bliver på et tidspunkt smittet med Epstein-Barr virus, men det er dog sjældent, at infektionen udvikler sig til kræft.

Disse særlige infektioner indgår i en kompleks proces, der kan igangsætte tilfælde af non-Hodgkin lymfom, især hos immunsvækkede mennesker. I langt de fleste tilfælde fører infektionerne ikke til kræft.

Svækket immunforsvar

Et svækket immunforsvar kan være årsag til udvikling af non-Hodgkin lymfom og Kaposis sarkom. Sidstnævnte er en sjælden, men ondartet knude, som er lokaliseret til underhuden.

Immunforsvaret kan være svækket under en immunundertrykkende behandling, som gives i forbindelse med en organtransplantation (f.eks. nyretransplantation).

Immunforsvaret kan også være nedsat, hvis man er smittet med HIV.

Sjældne, medfødte sygdomme f.eks. ataxia telangicetasia kan også betyde, at man har svækket immunforsvar. 

Ataxia telangiektasia er en meget sjælden arvelig sygdom, hvor man får fremadskridende problemer med at koordinere bevægelser (ataxia), og får små udvidede blodkar i huden og øjnene (telangiektasier). Sygdommen påvirker immunforsvaret og øger risikoen for at udvikle leukæmi og lymfomer.

Nijmegen breakage syndrom er et andet meget sjældent syndrom, der øger risikoen for non-Hodgkin lymfom.

Sygdommen er kendetegnet ved lav højde, små hoveder, særlige ansigtstræk, nedsat immunforsvar med tilbagevendende luftvejsinfektioner, faldende IQ med alderen og stærkt øget risiko for kræft, oftest non-Hodgkin lymfom, og som regel før teenagealderen.

Ved denne sygdom er der også øget risiko for at få hjernetumorer (medulloblastom og gliom) samt rhabdomyosarkom, som er en type bløddelssarkom i musklerne.

Læs mere om infektioner og kræft:

Infektioner

Andre sygdomme kan øge risikoen for at få lymfekræft

Andre sygdomme, som f.eks. bindevævssygdomme, kan også øge risikoen for at udvikle lymfekræft.

Brandmænd har sandsynligvis øget risiko for non-Hodgkin lymfom (IARC 2A)

Det er dokumenteret, at brandmænd sandsynligvis har øget risiko for at udvikle blærekræft, da deres arbejde kan udsætte dem for giftig røg fra elektronik, asbest og plastik og sundhedsskadelige kemikalier. Heldigvis har brandmænd gennem årene fået bedre udstyr, der nu beskytter dem mod bl.a. røg og skadelige kemikalier.
Man kender ikke årsagen til det.

Visse plantebekæmpelsesmidler øger sandsynligvis risikoen 

Insektbekæmpelsesmidlerne malathion og diazinon øger sandsynligvis risikoen for non-Hodgkin lymfom (IARC 2A).

Hvis man udsættes for bekæmpelsesmidler med indhold af glyfosat, øger det sandsynligvis risikoen for at udvikle non-Hodgkin lymfom. Dokumentationen for det omfatter primært erhvervsmæssig udsættelse. Der er ikke dokumentation for denne sammenhæng ved indtagelse gennem kosten. Glyfosat (Roundup®) er på verdensplan det mest brugte ukrudtsmiddel.

Ethylenoxid

Længerevarende udsættelse for ethylenoxid øger sandsynligvis risikoen for non-Hodgkin lymfom (IARC gruppe I). Ethylenoxid er en farveløs gas, der i Danmark især bruges til at sterilisere medicinsk udstyr. Stoffet bruges også i den kemiske industri. Tidligere brugte man også ethylenoxid til at sterilisere krydderier, hvilket har været forbudt i EU siden 1980’erne. 

Udsættelse for benzen kan sandsynligvis øge risikoen

Risikoen for at udvikle non-Hodgkin lymfom øges, hvis man over mange år udsættes for opløsningsmidlet benzen. Benzen findes i benzin og blev tidligere brugt i gummiindustrien, i kemisk industri og på laboratorier. Det har nu i flere årtier været forbudt at bruge det uden for særlige analyselaboratorier. 

Læs mere om arbejdsrelateret kræft:

Arbejdsmiljø og kemikalier

Overvægt øger sandsynligvis risikoen

Overvægt øger sandsynligvis risikoen for at udvikle non-Hodgkin lymfom.

Læs mere om overvægt og kræft:

Overvægt

Alt om non-Hodgkin lymfom

Non-Hodgkin lymfom – forside


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Lymfekræft" på Cancerforum.