Gå til sygdomsliste

Årsager til non-Hodgkin lymfom

I langt de fleste tilfælde kender lægerne ikke årsagen til non-Hodgkin lymfom. Men forskellige infektioner, et svækket immunforsvar, andre sygdomme og overvægt kan have en betydning for risikoen for at udvikle non-Hodgkin lymfom.

En række infektioner kan øge risikoen for non-Hodgkin lymfom

En kronisk infektion i mavesækkens slimhinde med bakterien helicobacter pylori øger risikoen for udvikling af det sjældne MALT-lymfom. MALT-lymfomet er en særlig form for non-Hodgkin lymfom, der opstår i de lymfocytter, som ligger spredt i mavesækkens slimhinde.

Mennesker, der er smittet med hepatitis C virus, har to-tre gange den normale risiko for at udvikle non-Hodgkin lymfom. Hepatitis B virus øger ikke risikoen for non-Hodgkin lymfom.

Epstein-Barr virus, som er kendt for at give mononukleose - eller det man også kalder kyssesyge - øger risikoen for udvikling af Burkitts lymfom, som er en særlig undertype af non-Hodgkin lymfom. Sygdommen ses kun meget sjældent i Danmark.

Epstein-Barr virus er associeret til flere andre former for kræft, herunder Hodgkin lymfom og kræft i næsesvælget, spytkirtlerne og muligvis mavesækken. Næsten alle mennesker bliver på et tidspunkt smittet med Epstein-Barr virus, men det er dog sjældent, at infektionen medfører udvikling af kræft.

Disse særlige infektioner indgår i en kompleks proces, der kan igangsætte tilfælde af non-Hodgkin lymfom, især hos immunsvækkede mennesker. I langt de fleste tilfælde fører infektionerne ikke til kræft.

Svækket immunforsvar

Et svækket immunforsvar kan være årsag til udvikling af non-Hodgkin lymfom og Kaposis sarkom. Sidstnævnte er en sjælden, men ondartet knude, som er lokaliseret til underhuden. Man kan have svækket immunforsvar pga. sjældne, medfødte sygdomme (f.eks. ataxia telangicetasia). Immunforsvaret kan også være svækket under en immunundertrykkende behandling, som gives i forbindelse med en organtransplantation (f.eks. nyretransplantation). Endelig kan immunforsvaret været nedsat, hvis man er smittet med HIV.

Ataxia telangiektasia  er en meget sjælden arvelig sygdom karakteriseret ved fremadskridende problemer med at koordinere bevægelser (ataxia), små udvidede blodkar i huden og øjnene (telangiektasier). Sygdommen påvirker immunforsvaret og øger risikoen for at udvikle leukæmi og lymfomer.

Nijmegen breakage syndrom er et andet uhyre sjældent syndrom, der øger risikoen for non-Hodgkin lymfom. Patienterne er kendetegnet ved lav højde, små hoveder, særlige ansigtstræk, nedsat immunforsvar med tilbagevendende luftvejsinfektioner, faldende IQ med alderen og stærkt øget risiko for kræft, oftest non-Hodgkin lymfom, og som regel før teenagealderen. Desuden ses øget forekomst af hjernetumorer (medulloblastom og gliom) samt rhabdomyosarkom, som er en type bløddelssarkom i musklerne.

Læs mere om infektioner og kræft:

Infektioner

Andre sygdomme kan øge risikoen for at få lymfekræft

Andre sygdomme, som f.eks. bindevævssygdomme, kan også øge risikoen for at udvikle lymfekræft.

Brandmænd har muligvis en øget risiko

WHO's kræftforskningscenter International Agency for Research on Cancer har vurderet, at brandmænd muligvis har en øget forekomst af non-Hodgkin lymfom. Årsagen kendes ikke, men kan skyldes, at de er udsat for røg i forbindelse med brandslukning.

Bekæmpelsesmidler med glyfosat øger sandsynligvis risikoen

Hvis man udsættes for bekæmpelsesmidler med indhold af glyfosat, øger det sandsynligvis risikoen for at udvikle non-Hodgkin lymfom. Glyfosat (Roundup®) er på verdensplan det mest brugte ukrudtsmiddel.

Læs mere om arbejdsrelateret kræft:

Arbejdsmiljø og kemikalier

Overvægt øger sandsynligvis risikoen

Svær overvægt øger sandsynligvis risikoen for at udvikle non-Hodgkin lymfom, primært B-celle lymfom.

Læs mere om overvægt og kræft:

Overvægt


Alt om non-Hodgkin lymfom

Non-Hodgkin lymfom – forside

 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Lymfekræft" på Cancerforum.